Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

СЛОВО

Урок 101. СЛУЖБОВІ СЛОВА, ЇХ РОЛЬ У РЕЧЕННІ. НАВЧАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

Мета: дати учням поняття про службові слова, їх роль у реченні; закріплювати знання про частини мови; розвивати зв'язне мовлення учнів, спостережливість, увагу, вміння будувати діалог; виховувати любов до рідної мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА

Що означає слово адреса?

Адреса — слово, запозичене з французької мови, що означає місце проживання особи чи місце знаходження установи.

Поставте питання до слова адреса. (Що?)

До якої частини мови належить це слово? (Слова — назви предметів.)

Утворіть від цього слова слово — назву ознаки (адресний) і слово — назву дії (адресувати).

— Запишіть каліграфічно.

Ад са ре ний адреса адресний адресувати.

Я вже дорослий і добре знаю свою адресу.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Прочитайте речення.

Журавлі повернулися в рідний край.

На галявині розквітли жовті кульбабки.

Скільки слів у кожному реченні?

Давайте згрупуємо ці слова за частинами мови, ставлячи до кожного з них запитання.

Хто? Що?

Який? Які?

Що зробив? Що зробили?

Слова — назви предметів

Слова — назви ознак

Слова — назви дій

Журавлі

Рідний

Повернулися

край

жовті

розквітли

галявині

   

кульбабки

   

— До яких слів у реченні не можна поставити питання?

Скільки слів у першому реченні? (5)

Назвіть усі слова по порядку. Яке з цих слів найкоротше? (Слово «в»)

Так, в — це окреме (хоч і маленьке) слово.

Назвіть «маленьке» слово у другому реченні. (На)

На цьому уроці ми вивчатимемо «маленькі» слова. Ви дізнаєтесь, як вони називаються, для чого потрібні, як пишуться з іншими словами.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя про слова-ліліпути і слова-гулівери

Існують великі і малі дерева, великі і малі будинки. Та й інші предмети можна порівняти за розміром, довжиною, шириною і висотою, як і слова. Не всі слова однакового «зросту».

Те, що деякі слова малі, ще не означає, що вони якісь нікчеми. Зовсім ні! Вони використовуються для поєднання великих слів (слів-гуліверів).

Називають ці маленькі слова службовими. Без службових слів аж ніяк не обійтись. Найменші слова в українській мові, наприклад, у, в, з, о, і, й, а, ж. Ці слова-ліліпути складаються з одного звука. Трохи більші слова-ліліпути: на, до, по, об. У мові слова-ліліпути називають службовими словами.

А чи можна обійтися без цих слів у реченні? Чому? (Не можна, бо ці слова служать для зв’язку слів у реченні.)

Слова, до яких не можна поставити питання, називаються службовими словами. Вони служать для зв’язку слів у реченні.

2. Виконання вправи 365 (с. 139)

Прочитайте речення.

Спишіть речення, яке відповідає схемі. Підкресліть службове слово.

3. Фізкультхвилинка

4. Виконання вправи 366 (с. 139)

Прочитайте речення. Знайдіть слова, до яких не можна поставити питання.

Спишіть перше речення. Підкресліть службове слово.

5. Заучування правила (с. 139)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над віршем

Прочитайте вірш. Про що він?

Назвіть весняні місяці.

Знайдіть у вірші службові слова.

По травах шовкових,

Лісах та дібровах

Травень блукає,

На сопілці грає.

2. Творче завдання

— Спишіть, уставляючи потрібні службові слова.

... рецепту ... базарі

Дятел вибрав окуляри.

Натягнув собі ... ніс,

Полетів трудитись ... ліс.

3. Гра «Упіймай службове слово»

Пішла киця по водицю

Та й упала у криницю.

Прибіг котик-братик

Та й витяг за вушко,

Посадив на сушко.

Стоїть киця весело

Та й дивиться на село.

(З народного)

VI. НАВЧАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

Складіть діалог на тему «Розмова по телефону». Використовуйте ввічливі слова, звертання. Дотримуйтесь правил спілкування.

Це говорить...

Чи вдома...

Мені треба поговорити з ...

Зачекайте, зараз я його покличу.

Він вийшов. Зателефонуйте йому через годину.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

Назвіть службові слова, які ви запам’ятали.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.139-140, вправа 367.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити