Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

СЛОВО

Урок 101. СЛУЖБОВІ СЛОВА, ЇХ РОЛЬ У РЕЧЕННІ. НАВЧАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

Мета: дати учням поняття про службові слова, їх роль у реченні; закріплювати знання про частини мови; розвивати зв'язне мовлення учнів, спостережливість, увагу, вміння будувати діалог; виховувати любов до рідної мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА

— Що означає слово адреса?

Адреса — слово, запозичене з французької мови, що означає місце проживання особи чи місце знаходження установи.

— Поставте питання до слова адреса. (Що?)

— До якої частини мови належить це слово? (Слова — назви предметів.)

— Утворіть від цього слова слово — назву ознаки (адресний) і слово — назву дії (адресувати).

— Запишіть каліграфічно.

Ад са ре ний адреса адресний адресувати.

Я вже дорослий і добре знаю свою адресу.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Прочитайте речення.

Журавлі повернулися в рідний край.

На галявині розквітли жовті кульбабки.

— Скільки слів у кожному реченні?

— Давайте згрупуємо ці слова за частинами мови, ставлячи до кожного з них запитання.

Хто? Що?

Який? Які?

Що зробив? Що зробили?

Слова — назви предметів

Слова — назви ознак

Слова — назви дій

Журавлі

Рідний

Повернулися

край

жовті

розквітли

галявинікульбабки— До яких слів у реченні не можна поставити питання?

— Скільки слів у першому реченні? (5)

— Назвіть усі слова по порядку. Яке з цих слів найкоротше? (Слово «в»)

— Так, в — це окреме (хоч і маленьке) слово.

— Назвіть «маленьке» слово у другому реченні. (На)

— На цьому уроці ми вивчатимемо «маленькі» слова. Ви дізнаєтесь, як вони називаються, для чого потрібні, як пишуться з іншими словами.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя про слова-ліліпути і слова-гулівери

— Існують великі і малі дерева, великі і малі будинки. Та й інші предмети можна порівняти за розміром, довжиною, шириною і висотою, як і слова. Не всі слова однакового «зросту».

Те, що деякі слова малі, ще не означає, що вони якісь нікчеми. Зовсім ні! Вони використовуються для поєднання великих слів (слів-гуліверів).

Називають ці маленькі слова службовими. Без службових слів аж ніяк не обійтись. Найменші слова в українській мові, наприклад, у, в, з, о, і, й, а, ж. Ці слова-ліліпути складаються з одного звука. Трохи більші слова-ліліпути: на, до, по, об. У мові слова-ліліпути називають службовими словами.

— А чи можна обійтися без цих слів у реченні? Чому? (Не можна, бо ці слова служать для зв’язку слів у реченні.)

Слова, до яких не можна поставити питання, називаються службовими словами. Вони служать для зв’язку слів у реченні.

2. Виконання вправи 365 (с. 139)

— Прочитайте речення.

— Спишіть речення, яке відповідає схемі. Підкресліть службове слово.

3. Фізкультхвилинка

4. Виконання вправи 366 (с. 139)

— Прочитайте речення. Знайдіть слова, до яких не можна поставити питання.

— Спишіть перше речення. Підкресліть службове слово.

5. Заучування правила (с. 139)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над віршем

— Прочитайте вірш. Про що він?

— Назвіть весняні місяці.

— Знайдіть у вірші службові слова.

По травах шовкових,

Лісах та дібровах

Травень блукає,

На сопілці грає.

2. Творче завдання

— Спишіть, уставляючи потрібні службові слова.

... рецепту ... базарі

Дятел вибрав окуляри.

Натягнув собі ... ніс,

Полетів трудитись ... ліс.

3. Гра «Упіймай службове слово»

Пішла киця по водицю

Та й упала у криницю.

Прибіг котик-братик

Та й витяг за вушко,

Посадив на сушко.

Стоїть киця весело

Та й дивиться на село.

(З народного)

VI. НАВЧАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

— Складіть діалог на тему «Розмова по телефону». Використовуйте ввічливі слова, звертання. Дотримуйтесь правил спілкування.

— Це говорить...

— Чи вдома...

— Мені треба поговорити з ...

— Зачекайте, зараз я його покличу.

— Він вийшов. Зателефонуйте йому через годину.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

— Назвіть службові слова, які ви запам’ятали.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.139-140, вправа 367.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити