Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

СЛОВО

Урок 103. ПРАКТИЧНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИЙМЕННИКАМИ, ЇХ РОЛЛЮ В РЕЧЕННІ

Мета: дати учням поняття про прийменник, його роль у реченні; вчити правильно писати прийменники з іншими словами; розвивати образне мислення учнів; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (с. 141, вправа 371)

— Прочитайте словосполучення, утворені за допомогою службових слів.

III. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА

Ко лек тив колектив

Колектив — велика сила.

— Колектив — група людей, об’єднаних спільною роботою, спільними інтересами. Це слово утворене від латинського collectives, що означає «збірний».

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Словниковий диктант

Батьківщина, ведмідь, вересень, диктант, учитель, червоний, шофер, заєць, метро, жайворонок.

Самоперевірка — з дошки.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 141)

Вправа 372

— Відгадайте загадки.

Нічного неба оберіг,

І схожий бік його на ріг.

Козак моторний, красний,

Хто ж цей красень ясний? (Місяць)

Довгі вуха, куций хвіст,

Невеличкий сам на зріст.

На городі побував —

Нам капусту попсував. (Заєць)

— Чи може заєць зустрітися з місяцем? Де? Звісно ж, тільки в казці.

— Прочитайте казку.

— Визначте в тексті зачин і кінцівку.

— Поміркуйте, від чого Зайчикові стало тепло. Чи справді промені Місяця були теплі?

— Розкажіть, як Місяць допоміг Зайчикові.

Вправа 373

— Випишіть з тексту попередньої вправи спонукальні речення.

— Прочитайте вголос речення, в яких є слова ввічливості, звертання.

— Спишіть подані на с. 142 сполучення слів, уставляючи замість крапок службові слова.

Заучування правила (с. 142)

2. Фізкультхвилинка

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ І ОСМИСЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання вправи 374 (с. 142)

— Прочитайте і спишіть, уставляючи з довідки потрібні за змістом слова.

— Підкресліть слова, що зв’язані зі службовими словами.

2. Вибірковий диктант

— Випишіть прийменники разом зі словами, перед якими вони стоять.

Хмарка йшла на іменини

До сестрички, до хмарини.

В подарунок дощ несла

Й ненароком розлила.

Г. Чубач

— Зверніть увагу, як пишуться прийменники зі словами, перед якими вони стоять.

3. Творчий диктант

— Додайте до поданих слів прийменники так, щоб утворилися речення.

1) Пишається ... водою червона калина. 2) Василько катався ... лижах. 3) Бабуся зварила вареники ... вишнями. 4) ... небі співають жайворонки.5) Галя ... клумбі посіяла квіти. 6) Сяє ... небі сонечко.

Самоперевірка — з дошки.

4. Колективна робота

— Прочитайте, знайдіть службові слова.

Жив на світі дід Василь.

У кисіль він сипав сіль,

Цукор клав у холодець,

А у чай — жовтки з яєць.

Був дідусь наш не дивак,

А робив це просто так,

А робив це все для штуки,

Щоб сміялися онуки.

В. Бичко

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що цікавого дізналися на уроці?

— Які нові знання здобули?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.142, вправа 375.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити