Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

СЛОВО

Урок 105. ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕНЯ СЛОВА ШЛЯХОМ ДОБИРАННЯ СПОРІДНЕНИХ СЛІВ

Мета: навчати учнів виділяти корінь у поданих спільнокореневих словах; розвивати мовлення, мислення; виховувати інтерес до навчання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 144, вправа 382)

Прочитайте текст. Назвіть спільнокореневі слова та їх корінь.

Прочитайте речення з тексту, яке відповідає схемі.

2. Словниковий диктант

Батьківщина, Україна, українська.

3. Робота за малюнками

Розгляньте малюнки. Утворіть сполучення з назви тварини та її дитинчати. (Качка з каченям, гуска з гусеням, коза з козеням, корова з телям, тигриця з тигреням, вівця з ягням, кобила з лошам)

Чи погоджуєтеся ви з таким міркуванням: «Корова — теля, вівця — ягня, кобила — лоша — це споріднені слова, тому що вони позначають рідню»?

Доведіть свою думку.

Які пари слів є спорідненими? Доведіть.

Запишіть одну з таких пар.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Сьогодні ми будемо вчитися визначати корінь у словах.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 144-146)

Вправа 383

— Запишіть слова літо і літак. Позначте в них спільну частину. Чи можна назвати ці слова спільнокореневими? Поясніть свою думку.

Звірте свою думку з висновками на с. 145.

Прочитайте пари слів. Поміркуйте, які з них є спорідненими. (Літо — літечко, вода — водичка, літати — літак, голуб — голубник)

Спишіть парами споріднені слова. Позначте в них спільну частину.

Назвіть слова, у яких спільні частини звучать однаково, але мають різне значення. (Гора — горіти)

Вправа 384

Розгляньте малюнки і запишіть назви зображених предметів.

Поміркуйте, чому ці предмети так називаються. До кожної назви предмета доберіть спільнокореневі слова і запишіть їх. Позначте у них спільну частину — корінь.

Вправа 385

Учні читають і списують вірш. Пояснюють, що називають виділені слова.

На які питання вони відповідають?

Прочитайте на с. 145 міркування, як визначити в слові тихесенький корінь.

За зразком визначте корені в інших виділених словах вірша.

Вправа 386

Доберіть споріднені слова — назву предмета, назву ознаки і назву дії — з коренем зим-.

Запишіть дібрані слова. Позначте у них корінь.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Знайди протилежну пару»

приїжджати

плакати

сідати

зачинити

сміятися

від’їжджати

відчинити

вставати

2. Гра «Слова-родичі»

Підкресліть спільнокореневі слова. Позначте корінь.

Пташко-літашко, куди ти летиш?

Лечу я, лечу я туди, де комиш.

Знайдіть у вірші слова, споріднені зі словом літати. (Літашко, лечу, летиш)

Який корінь у цих словах?

3. Творче списування

Спишіть групи споріднених слів, виділіть у них корінь.

Школа, школяр, шкільний.

Море, моряк, морський.

Будинок, будівля, будувати.

Складіть і запишіть речення з одним із цих слів.

4. Робота над казкою

Послухайте казку і запам’ятайте спільнокореневі слова.

КАЗКА ПРО СНІГОВИКА

У Сніговому королівстві жив Сніговик. У нього була своя срібляста снігова хатинка. А поруч жила чарівна Снігуронька. Сніговик і Снігуронька полюбляли дивитись, як з неба падає легкий, пухнастий, білий сніг. А от підсніж- ників вони ніколи не бачили, бо в Сніговому королівстві ніколи не було весни.

Які спільнокореневі слова ви запам’ятали? (Сніговик, сніговому, Снігуронька, сніг, підсніжників)

Запишіть три слова на вибір. Позначте у записаних словах дужкою спільну частину — корінь, назвіть його.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

Прочитайте слова: море, моряк, морячка. Усно поставте до кожного з них питання й визначте, що називають ці слова.

Як називаються ці слова?

Доведіть, що вони спільнокореневі.

Що називається коренем слова? Наведіть приклади.

Як визначити корінь слова? Наведіть приклади.

Як позначається корінь слова?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 146, вправа 387.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити