Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

СЛОВО

Урок 105. ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕНЯ СЛОВА ШЛЯХОМ ДОБИРАННЯ СПОРІДНЕНИХ СЛІВ

Мета: навчати учнів виділяти корінь у поданих спільнокореневих словах; розвивати мовлення, мислення; виховувати інтерес до навчання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 144, вправа 382)

— Прочитайте текст. Назвіть спільнокореневі слова та їх корінь.

— Прочитайте речення з тексту, яке відповідає схемі.

2. Словниковий диктант

Батьківщина, Україна, українська.

3. Робота за малюнками

— Розгляньте малюнки. Утворіть сполучення з назви тварини та її дитинчати. (Качка з каченям, гуска з гусеням, коза з козеням, корова з телям, тигриця з тигреням, вівця з ягням, кобила з лошам)

— Чи погоджуєтеся ви з таким міркуванням: «Корова — теля, вівця — ягня, кобила — лоша — це споріднені слова, тому що вони позначають рідню»?

— Доведіть свою думку.

— Які пари слів є спорідненими? Доведіть.

— Запишіть одну з таких пар.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми будемо вчитися визначати корінь у словах.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 144-146)

Вправа 383

— Запишіть слова літо і літак. Позначте в них спільну частину. Чи можна назвати ці слова спільнокореневими? Поясніть свою думку.

— Звірте свою думку з висновками на с. 145.

— Прочитайте пари слів. Поміркуйте, які з них є спорідненими. (Літо — літечко, вода — водичка, літати — літак, голуб — голубник)

— Спишіть парами споріднені слова. Позначте в них спільну частину.

— Назвіть слова, у яких спільні частини звучать однаково, але мають різне значення. (Гора — горіти)

Вправа 384

— Розгляньте малюнки і запишіть назви зображених предметів.

— Поміркуйте, чому ці предмети так називаються. До кожної назви предмета доберіть спільнокореневі слова і запишіть їх. Позначте у них спільну частину — корінь.

Вправа 385

Учні читають і списують вірш. Пояснюють, що називають виділені слова.

— На які питання вони відповідають?

— Прочитайте на с. 145 міркування, як визначити в слові тихесенький корінь.

— За зразком визначте корені в інших виділених словах вірша.

Вправа 386

— Доберіть споріднені слова — назву предмета, назву ознаки і назву дії — з коренем зим-.

— Запишіть дібрані слова. Позначте у них корінь.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Знайди протилежну пару»

приїжджати

плакати

сідати

зачинити

сміятися

від’їжджати

відчинити

вставати

2. Гра «Слова-родичі»

— Підкресліть спільнокореневі слова. Позначте корінь.

Пташко-літашко, куди ти летиш?

Лечу я, лечу я туди, де комиш.

— Знайдіть у вірші слова, споріднені зі словом літати. (Літашко, лечу, летиш)

— Який корінь у цих словах?

3. Творче списування

— Спишіть групи споріднених слів, виділіть у них корінь.

Школа, школяр, шкільний.

Море, моряк, морський.

Будинок, будівля, будувати.

— Складіть і запишіть речення з одним із цих слів.

4. Робота над казкою

— Послухайте казку і запам’ятайте спільнокореневі слова.

КАЗКА ПРО СНІГОВИКА

У Сніговому королівстві жив Сніговик. У нього була своя срібляста снігова хатинка. А поруч жила чарівна Снігуронька. Сніговик і Снігуронька полюбляли дивитись, як з неба падає легкий, пухнастий, білий сніг. А от підсніж- ників вони ніколи не бачили, бо в Сніговому королівстві ніколи не було весни.

— Які спільнокореневі слова ви запам’ятали? (Сніговик, сніговому, Снігуронька, сніг, підсніжників)

— Запишіть три слова на вибір. Позначте у записаних словах дужкою спільну частину — корінь, назвіть його.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Прочитайте слова: море, моряк, морячка. Усно поставте до кожного з них питання й визначте, що називають ці слова.

— Як називаються ці слова?

— Доведіть, що вони спільнокореневі.

— Що називається коренем слова? Наведіть приклади.

— Як визначити корінь слова? Наведіть приклади.

— Як позначається корінь слова?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 146, вправа 387.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити