Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

СЛОВО

Урок 108. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ДОБИРАННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ

Мета: навчати учнів добирати спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови; закріплювати знання про вивчені частини мови; розвивати зв'язне мовлення; виховувати естетичні почуття.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви вдосконалите свої вміння визначати корінь і добирати споріднені слова.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 146-147)

Вправа 388

— До поданих дієслів доберіть і запишіть за зразком спільнокореневі слова — іменники та прикметники.

— Позначте корені слів.

Вправа 389

— Прочитайте сполучення слів. Виділені слова замініть спільнокореневими і запишиіть за зразком. (Вишневе варення, рисова каша, дубовий стіл, паперова коробка, березовий сік, книжкова шафа)

Вправа 390

— Прочитайте вірш. Знайдіть слова — назви дій. Поясніть значення цих слів. (Січень січе — снігом; лютий лютує — морозом, березень плаче — тануть сніги, квітень квітує — у квітах земля.)

— Випишіть парами споріднені слова. Позначте корені.

— До яких слів у вірші немає споріднених?

1. Аналіз перевірної роботи

2. Перевірка домашнього завдання (с. 146, вправа 387)

— Прочитайте, як ви замінили одним словом кожен вислів за зразком.

— Назвіть корінь у споріднених словах.

— Як ви поділили для переносу різними способами виділені слова?

3. Словниковий диктант

Загадка, Київ, духмяний.

4. Робота над скоромовкою

— Знайдіть у скоромовці спільнокореневі слова, позначте в них корінь.

✵ Водовоз віз воду з водопроводу.

— На які питання відповідають слова в скоромовці? Що вони означають?

5. Гра «"Зайве" слово»

— Прочитайте. Визначте «зайве» слово у кожній групі.

Синій, синок, син, синівський.

Коза, козак, козенята, козяче.

— Складіть і запишіть речення з одним із цих слів.

— Який місяць весну починає, а який — кінчає?

— Запишіть відповідь, користуючись схемою.

Вправа 391

— Прочитайте пари слів. Скажіть, яка відмінність у значенні слів. Назвіть у словах корінь.

Вправа 392

— До поданих слів—іменників допишіть спільнокореневі дієслова та прикметники.

— З яким іменником можна сполучити всі три прикметники?

— Пригадайте і розкажіть правила про розповідні, питальні й спонукальні речення.

Вправа 393

— До слова погойдувати доберіть з лічилки і запишіть споріднені слова.

— Позначте корінь у спільнокореневих словах.

Вправа 394

— Вивчіть вірш напам’ять.

— Доберіть до виділеного слова споріднені слова, що відповідають на питання хто? та який?

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

— Відшукайте групи споріднених слів. Пронумеруйте їх. Позначте корінь.

мороз

сні

морозець

сніговий

холод

похолодання

холодний

морозний

сніговик

— До поданих слів доберіть споріднені за зразком. Позначте у них корінь.

Малина — ...

Сніг — ...

— Що називають слова, які відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які?.

Сад — ...

Малюнок — ...

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Прочитайте і закінчіть твердження.

✵ Корінь слова — це...

✵ Спорідненими називаються слова, які...

✵ Щоб визначити в слові корінь, треба...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.148, вправа 395.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити