Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

СЛОВО

Урок 109. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І СЛІВ, БЛИЗЬКИХ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Мета: навчати учнів розрізняти спільнокореневі слова і слова, близькі за значенням; розвивати мовлення, вміння складати речення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати патріотичні почуття.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 748, вправа 195)

— Прочитайте виділені слова так, щоб вони відповідали на питання хто?.

— Які ви дібрали до них спільнокореневі слова?

— Поясніть, від якого слова утворилося слово Батьківщина.

— Які ви виписали з вірша назви рослин — символів України?

2. Словниковий диктант

Метро, помилка, предмет.

3. Робота над загадкою

✵ Гуляє в полі, та не кінь,

Літа на волі, та не птиця. (Вітер)

— Як назвати вітер, що не дуже сильний? (Вітерець)

— Як називають сильний вітер? (Вітрище, вітрюган)

— Запишіть ці слова. (Вітер, вітерець, вітрище, вітрюган)

— Визначте корінь у цих словах.

— Які слова називають спорідненими?

4. Гра «Розплутай»

— На дошці були записані групами споріднені слова, але налетів вітерець- пустунець і все переплутав. Випишіть групами споріднені слова, позначте в них корінь.

Мороз, сніг, сніговий, морозець, холод, сніговик, морозний.

— Яке слово не потрапило до жодної групи? Чому?

— Доберіть до нього споріднені слова. (Холодний, похолодання, холодок, холодильник)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці будемо закріплювати вміння добирати спільнокореневі слова.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 148-149)

Вправа 396

Учні списують речення, вставляючи пропущені букви.

— Поясніть, написання яких слів будете перевіряти за правилом, а яких — за словником.

Вправа 397

Учні від поданих слів утворюють і записують споріднені слова за зразком. Складають речення з двома словами (на вибір).

Вправа 398

— Прочитайте речення.

— Випишіть слова — назви предметів, близькі за значенням. Поясніть, чи є ці слова спільнокореневими.

— Розгляньте таблицю.

— Розрізняйте слова, близькі за значенням — пастух, чередник, чабан, вівчар та спільнокореневі слова — пастух, пастушок, пасовисько, пасти.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Добери словечко»

— Уставте пропущені букви. Позначте корінь у споріднених словах.

д..тина д..тячий д..твора

д..тя д..тинство д..вчинка

д..точки м..люк д..тлахи

— Які слова виявились «зайвими»?

2. Гра «Додай словечко»

— Вставте у прислів’я пропущені спільнокореневі слова. Виділіть корінь.

___ (Праця) людину годує, а лінь марнує. Бджола мала, а й та ___ (працює). ___ (Працьовиті) руки гори вернуть.

Слова, які доберуть учні, доцільно записати на дошці.

3. Гра«"Зайве"слово»

— Прочитайте. Визначте «зайве» слово у кожній групі.

Море, моряк, морський, зморитися, приморський.

Малина, малинка, калина, малиновий, малинник.

— Чому не всі слова в кожній групі можна назвати спільнокореневими?

— Назвіть споріднені слова з кожної групи. Який вони мають корінь?

— Складіть і запишіть речення з одним із цих слів.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Які слова називаються спорідненими? Наведіть приклади.

— Як їх ще називають?

— Як визначити корінь у слові? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.149, вправа 399.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити