Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

СЛОВО

Урок 111. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРО НАПИСАННЯ НЕНАГОЛОШЕНИХ е, и В КОРЕНЯХ СЛІВ. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ

Мета: узагальнити знання учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів; збагачувати словниковий запас; розвивати пам'ять, мовлення; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 152, вправа 407)

— Поясніть, чи треба перевіряти написання букв е, и у виділених словах.

— Назвіть слова в другому реченні, які відповідають звуковим моделям.

2. Творче списування

Яблуко, їжачок, єнот, йорж, вербою, майорить, поїдемо.

— Які однакові звуки є в цих словах?

— Спишіть. Підкресліть букви, що позначають два звуки.

— Складіть розповідне, питальне й спонукальне речення зі словом верба.

3. Гра «Утвори пару»

— До кожного слова лівого стовпчика доберіть слово з правого, яке допоможе правильно вибрати потрібну букву.

Про

мед

с_чі

плечі

пл_че

кит

к_ти

клен

м_довий

пера

кл_новий

сич

кр_ло

числа

з_рно

крила

з_мля

землі

ч_сло

зерна


— Запишіть будь-які дві утворені пари слів.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися перевіряти написання голосних у ненаголошених складах.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 152-154)

Вправа 408

— Спишіть слова, вставляючи пропущені букви. Допишіть перевірні слова.

— Поясніть написання слів із пропущеними буквами.

Вправа 409

— Прочитайте текст і спишіть, уставляючи пропущені букви. Поміркуйте, які слова будете перевіряти за правилом.

— До виділених слів доберіть слова, протилежні за значенням. Запишіть їх парами.

Вправа 411

— Пригадайте, з якої це казки.

— Спишіть. Підкресліть слова з ненаголошеними [е] та [и] в корені. Усно доберіть до них споріднені перевірні слова.

— Поділіть слова батько і весельце для переносу.

— Розкажіть ще один уривок із цієї казки.

Вправа 412

— Прочитайте слова. Поміркуйте, які різні завдання можна дати до цих слів. Виконайте ці завдання.

Вправа 413

— Прочитайте вірш. Випишіть виділені слова, вставляючи пропущені букви.

— Складіть звукові моделі слів жила і воля.

Вправа 414

— Прочитайте і спишіть вірш.

— Знайдіть у вірші односкладові, двоскладові, трискладові і чотирискладові слова.

— Підкресліть букви, які позначають ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Поясніть їх написання.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ (див. Додаток нас. 99)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чого вчилися на уроці?

— Як можна дібрати перевірне слово?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 154, вправа 415.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити