Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 68. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО РОЗПОВІДНЕ, ПИТАЛЬНЕ, СПОНУКАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про види речень за метою висловлювання; закріпити навички правильного інтонування речень; розвивати вміння узагальнювати; виховувати почуття доброти.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 96-97, вправа 250)

— Прочитайте перше речення.

— Які слова ви вставили у другому, третьому реченнях.

— Яке речення в тексті є спонукальним?

— Як ви його розпізнали?

— Яким словом виражено спонукання?

2. «Мовна розминка». Словниковий диктант

— Запишіть слова. Вставте пропущену букву.

В_дмідь, л_стопад, ч_рвоний, за_ць, _атьківщина, дят_л.

— Складіть звукову модель слів:

1 варіант — ведмідь;

2 варіант — заєць.

3. Творче завдання «Я міркую»

— Прочитайте. Поміркуйте, чи всі групи слів є реченнями.

— Випишіть тільки речення. Доведіть, що це речення.

Колобок стрибнув з підвіконня. Котиться доріжкою. Зустрів Колобок ведмедя. Голосно пісеньку.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми будемо закріплювати знання про види речень за метою висловлювання.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 1. «Асоціативний кущ»

Учитель на дошці вивішує картку зі словом

— Що ви уявляєте, коли чуєте це слово?

Діти дають відповіді, а вчитель записує на дошці.

Клас

2. Гра «Збери речення»

Барліг, готує, ведмідь, зимівлі, для.

Вулицю, переходь, дозволених, в, місцях.

Садку, у, малина, вашому, росте, чи.

— Запишіть правильно речення. Поясніть написання розділових знаків у кінці речення.

3. Виконання вправи 251 (с. 97)

— Прочитайте текст.

— З яких частин він складається?

— Прочитайте зачин, зверніть увагу на всі речення у цій частині.

— Які це речення? (Питальні)

— Перекажіть зміст основної частини.

— Які речення використовує автор у цій частині? (Розповідні)

— Прочитайте кінцівку тексту.

— Яке це речення за метою висловлювання? (Спонукальне)

— Як ви розумієте вислів: «Учіться добра!»? (Бути добрими, не ображати один одного, жити в злагоді з оточуючими людьми, нікому не робити зле.)

— З основної частини тексту випишіть одне речення (на вибір).

4. Фізкультхвилинка

5. Робота над прислів'ями (с. 97, вправа 252)

— Прочитайте і запам’ятайте прислів’я.

— Спишіть спонукальне речення.

— Які прислів’я про добро знаєте?

— Вимовте звуки і букви у виділених словах.

6. Колективна гра (с. 97-98, вправа 253)

— Поясніть, у якому рядку подані речення. Які це речення?

— Подайте команди відповідно до слів учителя.

7. Самостійна робота (с. 98, вправа 254)

— Складіть і запишіть речення.

— Прочитайте складені вами речення.

— Поясніть розділові знаки в кінці речень.

— Від чого застерігають вас ці речення? (Треба бути обережними на воді і з вогнем.)

8. Гра «Збери слово»

— Складіть слово, взявши з першого слова першу букву, з другого — другу, третього — третю і т. п.

Рак, день, піч, море, насіння, питання, подвір’я. (Речення)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

Гра «Виправ помилки»

— Слова, зв’язані за змістом, називаються текстом? (Реченням)

— Речення виражає незакінчену думку. (Закінчену)

— Речення, в якому про щось розповідається називається питальним. (Розповідним)

— Речення, в якому про щось запитується називається спонукальним. (Питальним)

— Речення, в якому висловлюється спонукання називається розповідним. (Спонукальним)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 98, вправа 255.

— Прочитайте речення.

— Про кого розповідається в кожному з них?

— Змініть розповідні речення на спонукальні за зразком.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити