Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

Урок 114. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ

Мета: повторити й закріпити знання учнів про текст; розвивати навички зв'язного мовлення; формувати вміння застосовувати свої знання; виховувати пізнавальні інтереси.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналіз перевірної роботи

2. Перевірка домашнього завдання (с. 154, вправа 415)

— Прочитайте складений текст.

— Поясніть, чи скористалися ви перевірними словами, які є в тексті. Прочитайте їх уголос, чітко виділяючи наголошений склад.

3. Словникова робота

Гра «Склади слова»

ця ву ли ван ди ля не ді по ка мил

ди ти на тел дя дар ка лен

4. Робота над текстом

— Знайдіть початок і кінцівку кожного речення. Прочитайте, знижуючи голос і роблячи паузу в кінці кожного речення.

Росла на грядці капуста була вона велика, кругла, біла сто листочків — одежинок на собі мала листочки у неї соковиті, солодкі.

— Прочитайте речення. Чи становлять вони зв’язний текст?

— Яка тема тексту?

— Доберіть заголовок.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати знання про текст.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (с. 155)

Вправа 416

— Прочитайте речення. Складіть з них текст і запишіть. Доберіть заголовок.

— Підкресліть головні слова в кожному реченні.

— У виділеному реченні усно встановіть зв’язок між словами за допомогою питань.

Вправа 417

— Запишіть, хто як голос подає.

— Спробуйте пояснити, як утворилися записані вами дієслова.

Вимовляйте

Пишіть

[ц’в’ір’ін’кайе]

цвірінькає

2. Фізкультхвилинка

3. Гра «Прочитай та обери»

— Прочитайте текст. Оберіть з-поміж заголовків найбільш вдалий. Прилинули здалеку хмари та й принесли дощ. Лагідний такий, теплий-

теплий. Затанцював він по дахові, зашелестів по кущах. І все, що попало під дощ, зраділо йому, заусміхалося.

а) Дощ.

б) Гроза.

в) Теплий дощик.

— Слова теплий, лагідний поділіть для переносу.

— Які слова у тексті не можна перенести?

4. Гра «За порядком»

— Прочитайте. У якому порядку слід розташувати абзаци тексту, щоб вийшла зв’язна розповідь?

1) Дядько Михайло і Василько принесли лебедів додому. Птахи жили у них до весни.

2) Озеро почало замерзати. Лебеді могли загинути.

3) Восени два лебеді залишились на озері. У одного було переламане крило.

— До слів жили, весни, озеро, замерзати, крило доберіть слова, щоб перевірити написання ненаголошеного голосного у корені слова.

5. Редагування тексту

— Прочитайте текст.

Ведмежатко зупинилося на галявині. Ведмежатко злякано прислухається до шелесту дерев. Лячно ведмежаткові самому в лісі.

— Які слова повторюються у тексті?

— Як його можна відредагувати? (Замість слова «ведмежатко» у другому реченні можна сказати «звірятко», у третьому — «малому».)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

Тестування

— Оберіть правильну відповідь.

1. Текст — це:

1) зв’язані за змістом речення;

2) зв’язані за змістом слова;

3) абзаци.

2. Текст складається:

1) із зачину, абзаців і кінцівки;

2) з основної частини і кінцівки;

3) із зачину, основної частини, кінцівки.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.155, вправа 418.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити