Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

Урок 119. ПІДСУМКОВИЙ УРОК

Мета: підсумувати вивчене за рік; формувати навички грамотного письма; виховувати спостережливість, уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 156-157, вправа 421)

— Прочитайте речення. Назвіть головні слова в кожному реченні.

2. Словникова робота

Гра «Знайди склад»

— Назвіть слова — назви предметів. На які питання вони відповідають?

— До слова учитель доберіть споріднені слова. Яке з них є назвою ознаки? дії?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми підсумуємо знання правил правопису, вивчених у 2-му класі.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

1. Робота за підручником (с. 158-159)

Вправа 425

— Прочитайте. Спишіть, замінюючи виділені слова протилежними за значенням з довідки.

— Усно поставте до них питання. Зробіть висновок, як змінився текст.

Вправа 426

— Прочитайте текст. Розкажіть, які дії (операції) ви можете виконувати на комп’ютері.

— Спишіть останній абзац, вставляючи пропущені букви. Зверніть увагу на слова з апострофом.

Вправа 427

— Прочитайте скоромовку і вивчіть її напам’ять.

— Запишіть скоромовку з пам’яті. Зверніть увагу на виділене слово. Знайдіть у скоромовці спільнокореневі слова.

Вправа 429

— Прочитайте. Доберіть до тексту влучний заголовок. Спишіть, вставляючи в словах пропущені букви та апостроф.

— Назвіть правила, які вам довелося пригадати.

— Прочитайте слова — назви ознак предметів. Поставте до них питання.

— Складіть побажання однокласникам на канікули. Уживайте звертання.

2. Робота над прислів'ями

— Прочитайте прислів’я, вставте пропущені літери та запишіть перевірні слова в дужках.

Чого навчивсь, того за пл_чима ( ) не носити.

Не п_ро (____ ) пише, а розум.

Не на користь книжку читати, коли в_ршки (____) хапати.

3. Гра «Для переносу»

— Запишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Сиджу, кукурудза, гніздо, осінь, ніж, серйозний, чайка, олень, пальці.

4. Гра «Слова-родичі»

— До поданих слів добери і запиши спільнокореневі слова, визнач корінь.

Рибка —

Садівник —

5. Гра «Протилежності»

— Прочитайте речення. Запишіть слова, протилежні за змістом до виділених.

Я відчинив кватирку, а вітер її...

Миколка виграв першу партію в шахи, а другу ...

Михайлик міцно заснув, але швидко ...

Дощ намочив землю, а сонце її...

6. Робота над віршем

— Прочитайте вірш Тараса Шевченка. Випишіть усі іменники, прикметники та дієслова у таблицю.

Встала весна, чорну землю Сонну розбудила,

Уквітчала її рястом,

Барвінком укрила.

Іменник

Прикметник

Дієслово


7. Фізкультхвилинка

8. Робота над текстом

— Прочитайте. Встановіть межі речень, вставте пропущені букви.

Навколо с_ла поля ще голі а одне поле з_леною фарбою залите це хліб росте з_лені паростки кущиками стирчать коли ж він встиг вирости це озимий хліб його під зиму сіяли минулої ос_ні ось і дочекалася оз_мина сонця

9. Гра «Обери заголовок»

— Оберіть заголовок, що найбільше відображає головну думку тексту. Озимина

Прийшла весна Як хліб росте

— В останньому реченні підкресліть (=) букви, що позначають глухі приголосні звуки.

10. Звуко-буквений аналіз слів

Кущик —

Тягнеться —

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чого навчалися на уроках української мови у 2-му класі?

— Чи стануть вам у пригоді отримані знання?

— Веселих вам літніх канікул! До зустрічі у 3-му класі!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити