Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 72. ЗВ'ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

Мета: навчати учнів встановлювати зв'язок слів у реченні за допомогою питань; закріплювати знання про головні члени речення; розвивати вміння добирати влучні слова для побудови висловлювань; виховувати старанність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 102, вправа 265)

— Прочитайте записані речення.

— Поясніть, чому саме ці слова ви вставили замість крапок.

2. Творче завдання

— Спишіть речення, розкриваючи дужки.

— Знайдіть головні слова. Усно поставте до них питання.

Білочка виглядає з (дупло).

Дятел шукав комаху в (кора).

Мишка сховалась у (нірка).

3. Каліграфічна хвилинка

Тт Тт Тт Ти Те Тя Тх aт, cт ят ти ть те

— Запишіть каліграфічно.

Тихесенький вечір заходить до хати.

Засвічує в вікнах веселі вогні.

Нас кличе до столу вечеряти мати,

І гріють теплом її очі ясні.

— Назвіть у першому реченні головні слова, поставте до них питання. ((Що?) Вечір (що робить?) заходить.)

— Поставте питання від слова вечір до слова заходить.

(Вечір (що робить?) заходить.)

— Поставте питання від слова заходить до слова до хати.

(Заходить (куди?) до хати.)

— Поставте питання від слова вечір до слова тихесенький.

(Вечір (який?) тихесенький.)

— Чи можете ви зробити певний висновок?

(У реченні слова зв’язані між собою. Установити між ними зв’язок допомагають поставлені питання.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми з’ясуємо, як зв’язуються слова в реченні. Будемо вчитися встановлювати ці зв’язки.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективна пошукова діяльність (г. 102, вправа 266)

— Прочитайте і спишіть речення.

— Підкресліть головні слова в реченні.

— Назвіть цю пару слів. (Морози (що зробили?) скували.)

— Що сказано в реченні про морози? (Морози міцні.)

— На яке питання відповідає слово міцнії (Які?)

— Назвіть пару слів. (Морози (які?) міцні.)

— Чи сказано в реченні, що скували морози? (Землю)

— Від якого слова ставимо питання до слова землю? (Скували)

— Яке питання ставимо? (Що?)

— Назвіть цю пару слів. (Скували (що?) землю.)

— Запишіть парами слова, зв’язані між собою.

2. Гра «Знайди "зайве" слово» (с. 702, вправа 267)

— У кожному рядку знайдіть «зайве» слово. (Книжка, серветка, чаю)

— Поясніть свій вибір.

— Поставте питання від слова до слова.

— Усно складіть спонукальне речення зі словосполученням відчинити двері.

3. Фізкультхвилинка

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над загадкою

Речення записане на дошці.

✵ Біла морква зимою росте. (Буруля)

— Яке слово є відгадкою?

— Назвіть кількість букв і звуків у цьому слові.

— Чим цікава буква я?

— Знайдіть головні слова в цьому реченні.

— Установіть зв’язок слів у ньому.

Морква (що робить?) росте;

росте (коли?) зимою;

морква (яка?) біла.

2. Робота над віршем-нісенітницею (с. 102, вправа 268)

— Прочитайте вірш.

— Чому цей вірш називається нісенітницею?

Нісенітниця — це дурниця, щось нерозумне.

— До слів копати, косити, будувати доберіть з вірша слова, які б пов’язувалися із ними за змістом.

3. Самостійна робота

— Запишіть речення.

— Знайдіть головні слова в цьому реченні.

— Установіть зв’язок слів у ньому.

1 варіант

Марійка гарно танцює.

Марійка (що робить?)... танцює (як?)...

2 варіант

Зимове сонечко блищить.

Сонечко (що робить?)... сонечко (яке?)...

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового навчилися робити на уроці?

— За допомогою чого ми встановлюємо зв’язок слів у реченні?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.103, вправа 269.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити