Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Урок 65. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ УСНОЇ РОЗПОВІДІ ЗА МАЛЮНКАМИ ТА ЗАПИТАННЯМИ «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ У КАТРУСІ»

Урок 66. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО РОЗПОВІДНЕ ТА ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДАННЯ РОЗПОВІДІ ЗА МАЛЮНКОМ І ЗАПИТАННЯМИ

Урок 67. СПОНУКАЛЬНІ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В КІНЦІ СПОНУКАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ. ФОРМИ СПОНУКАННЯ

Урок 68. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО РОЗПОВІДНЕ, ПИТАЛЬНЕ, СПОНУКАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ

Урок 69. ГОЛОВНІ СЛОВА В РЕЧЕННІ

Урок 70. ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ СЛІВ У РЕЧЕННІ. НАВЧАЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ «БУРУЛЯ»

Урок 71. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ЗАПИСОК, АДРЕСОВАНИХ БАТЬКАМ, ОДНОКЛАСНИКАМ, УЧИТЕЛЮ, ЩО ВМІЩУЮТЬ ЯКУСЬ ІНФОРМАЦІЮ, ПРОХАННЯ ТОЩО

Урок 72. ЗВ'ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

Урок 73. ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ ЗА ПИТАННЯМИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «РЕЧЕННЯ»

СЛОВО

Урок 74. СЛОВА, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НА ПИТАННЯ ХТО? ЩО? (ІМЕННИКИ)

Урок 75. РОЗПІЗНАВАННЯ ІМЕННИКІВ ЗА ПИТАННЯМИ ХТО? ЩО? СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ

Урок 76. ГРУПУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ ЗА РОДОВИМИ ТА ВИДОВИМИ ОЗНАКАМИ. ЗМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЗА ЗРАЗКОМ «ОДИН - БАГАТО». СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ

Урок 77. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКСТУ ІЗ ЧАСТО ПОВТОРЮВАНИМИ СЛОВАМИ

Урок 78. ВЕЛИКА БУКВА В ІМЕНАХ, ПО БАТЬКОВІ ТА ПРІЗВИЩАХ ЛЮДЕЙ

Урок 79. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ В ІМЕНАХ, ПО БАТЬКОВІ ТА ПРІЗВИЩАХ ЛЮДЕЙ. СКЛАДАННЯ УСНОЇ РОЗПОВІДІ ЗА СЕРІЄЮ МАЛЮНКІВ НА ТЕМУ «ДРУЗІ ПТАХІВ»

Урок 80. ВЕЛИКА БУКВА У КЛИЧКАХ ТВАРИН. ОПИС ТВАРИНИ

Урок 81. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ В ІМЕНАХ ЛЮДЕЙ ТА КЛИЧКАХ ТВАРИН

Урок 82. ВЕЛИКА БУКВА У НАЗВАХ МІСТ, СІЛ, ВУЛИЦЬ, РІЧОК

Урок 83. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ

Урок 84. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. МОВНА ТЕМА «ІМЕННИК»

Урок 85. СЛОВА, ЯКІ НАЗИВАЮТЬ ОЗНАКИ ПРЕДМЕТІВ. РОЛЬ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ

Урок 86. ЗВ'ЯЗОК ПРИКМЕТНИКІВ З ІМЕННИКАМИ В РЕЧЕННІ

Урок 87. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ПРИКМЕТНИКИ. ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ЗА МАЛЮНКОМ ТА ЗАПИТАННЯМИ

Урок 88. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ ПРИКМЕТНИКІВ У ЗАГАДКАХ

Урок 89. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДООПРАЦЮВАННЯ, ВДОСКОНАЛЕННЯ НАПИСАНОГО ТЕКСТУ

Урок 90. ПРИКМЕТНИКИ, БЛИЗЬКІ І ПРОТИЛЕЖНІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННІ

Урок 91. СЛОВА, ЯКІ НАЗИВАЮТЬ ДІЇ ПРЕДМЕТІВ СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ ЗА МАЛЮНКАМИ

Урок 92. РОЛЬ ДІЄСЛІВ У МОВЛЕННІ. РОБОТА НАД ПРИСЛІВ'ЯМИ

Урок 93. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ

Урок 94. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ ДІЄСЛІВ У МОВЛЕННІ. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ПИТАННЯМИ

Урок 95. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГУ

Урок 96. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ ДІЄСЛІВ У МОВЛЕННІ

Урок 97. РОЗПОВІДАННЯ КАЗКИ. СКЛАДАННЯ РОЗПОВІДІ ЗА ПОДАНИМ ПОЧАТКОМ

Урок 98. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ЗА ТЕМОЮ «СЛОВА, ЯКІ НАЗИВАЮТЬ ДІЇ ПРЕДМЕТІВ». ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

Урок 99. КОНТРОЛЬНА РОБОТА. АУДІЮВАННЯ

Урок 100. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. РОБОТА З ДЕФОРМОВАНИМ ТЕКСТОМ: ПЕРЕСТАНОВКА ОКРЕМИХ РЕЧЕНЬ

Урок 101. СЛУЖБОВІ СЛОВА, ЇХ РОЛЬ У РЕЧЕННІ. НАВЧАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

Урок 102. УЖИВАННЯ СЛУЖБОВИХ СЛІВ ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ СЛІВ У РЕЧЕННІ

Урок 103. ПРАКТИЧНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИЙМЕННИКАМИ, ЇХ РОЛЛЮ В РЕЧЕННІ

Урок 104. КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА

Урок 105. ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕНЯ СЛОВА ШЛЯХОМ ДОБИРАННЯ СПОРІДНЕНИХ СЛІВ

Урок 106. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. СПИСУВАННЯ

Урок 107. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. РОБОТА НАД ДЕФОРМОВАНИМ ТЕКСТОМ

Урок 108. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ДОБИРАННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ

Урок 109. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І СЛІВ, БЛИЗЬКИХ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Урок 110. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ ЗВУКИ [Е], [И] В КОРЕНІ СЛОВА, ЇХ ВИМОВА ПОРІВНЯНО З НАГОЛОШЕНИМИ. ПЕРЕВІРКА НАПИСАННЯ НЕНАГОЛОШЕНОГО ГОЛОСНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ ЗМІНИ СЛОВА ЧИ ДОБОРУ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ

Урок 111. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРО НАПИСАННЯ НЕНАГОЛОШЕНИХ е, и В КОРЕНЯХ СЛІВ. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ

Урок 112. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ

Урок 113. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ЗВ'ЯЗНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ЗА СЕРІЄЮ МАЛЮНКІВ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

Урок 114. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ

Урок 115. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. МОВНА ТЕМА «ЗВУКИ І БУКВИ. ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ. АПОСТРОФ»

Урок 116. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СЛОВО

Урок 117. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО РЕЧЕННЯ

Урок 118. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ЗВ'ЯЗНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ЗА ІЛЮСТРАЦІЄЮ

Урок 119. ПІДСУМКОВИЙ УРОК

ДОДАТОК

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити