Розробки уроків - Українська мова 2 клас - II семестр За підручником М. С. Вашуленка - 2017 рік

Зміст конспектів уроків дібраний із метою формування в учнів предметних компетентностей (формування мовних знань та вмінь; формування та розвиток навичок мовленнєвої діяльності) та ключових компетентностей, зокрема: комунікативної (здатність успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування; пізнання навколишнього світу; розв’язування життєво важливих завдань); соціокультурної (загальнокультурний розвиток учнів; адаптація їх до життя в певному соціальному середовищі; громадянське, патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання); уміння вчитися (здатність організовувати свою навчальну діяльність; формування почуття відповідальності за виконуване завдання; готовність самостійно працювати з новим, доступним за складністю навчальним матеріалом, мати власну думку з приводу обговорювальних питань, обґрунтовувати її), а також інформаційної, громадянської, здоров'язбережувальної компетентностей.

Задля зручності використання всі розробки розміщено на окремих аркушах. Поля для записів дадуть змогу вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема уроку

Дата

Слово (продовження)

65

Складання груп слів із пропонованим лексичним значенням (слова, що позначають осіб, які працюють у школі, предмети, розміщені у класі, почуття учня, який добре виконав роботу і т. ін.)

66

Знаходження серед слів подібних чи протилежних за лексичним значенням

67

Змінювання за числами (один — багато) слів, які відповідають на питання хто? що?

68

Утворення множини іменників (у простих випадках, без уживання терміна). Правильне вживання іменника у множині чи однині у складеному реченні

69

Урок розвитку зв’язного мовлення

70

Вживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах

71

Вживання великої букви в кличках тварин

72

Вживання великої букви в назвах міст, сіл

73

Підсумковий урок з теми «Слова, що називають предмети (іменники)»

74

Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Слова, що називають предмети (іменники)»

75

Аналіз контрольної роботи. Урок розвитку зв’язного мовлення

76

Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які? (прикметники)

77

Зв’язок прикметників з іменниками. Вимова і написання слова ознака

78

Практичне змінювання прикметників за числами

79

Складання груп слів прикметників, що мають різне лексичне значення (назви кольорів, розміри предметів, ознаки за відношенням до пори року, матеріалу, з якого виготовлено предмет, інші ознаки). Вимова і написання слова неділя

80

Урок розвитку зв’язного мовлення

81

Виявлення серед прикметників слів, подібних чи протилежних за значенням. Вимова і написання сполуки до побачення

82

Утворення сполучень слів, які відповідають на питання хто? що? та який? яка?. Добирання слів, які відповідають реальним ознакам певного предмета

83

Контрольна робота: списування

84

Аналіз контрольної роботи. Слова, які відповідають на питання що робити? що зробити? що робив? що буде робити? (дієслова)

85

Слова, які. відповідають на питання що робити? що зробити? що робив? що буде робити? (дієслова)

86

Урок розвитку зв’язного мовлення

87

Складання груп дієслів із певним лексичним значенням дії (слова, що позначають говоріння, навчальні дії, виявлення почуттів). Вимова і написання слова помилка

88

Знаходження серед дієслів тих, що подібні чи протилежні за значенням

89

Службові слова, до яких не ставлять питань, але без яких майже неможливо побудувати речення. Вимова і написання слова театр

90

Службові слова, до яких не ставлять питань, але без яких майже неможливо побудувати речення

91

Підсумковий урок з розділу «Слово»

Речення

92

Зміст і завершене інтонаційне оформлення речення

93

Спостереження за основними ознаками речення. Велика буква у першому слові в реченні. Вимова і написання слова четвер

94

Урок розвитку зв’язного мовлення

95

Речення, у яких є повідомлення. Спостереження за інтонацією таких речень. Побудова речень

96

Речення, у яких є запитання. Спостереження за інтонацією таких речень. Побудова речень. Вимова і написання слова середа

97

Речення, у яких є прохання або наказ, спонукання до дії. Спостереження за інтонацією таких речень. Побудова речень

98

Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне речення. Розділові знаки у кінці речення (? !), велика літера у першому слові речення. Побудова речень

99

Поширення речення за питаннями, поданими вчителем.

100

Урок розвитку зв’язного мовлення

101

Підсумковий урок за розділом «Речення». Контрольна робота: діалог

Текст

102

Текст. Заголовок тексту. Удосконалення вміння добирати заголовок відповідно до змісту тексту. Вимова і написання слова завдання

103

Спостереження за побудовою тексту (речення-зачин, у якому повідомляється, про що йтиметься в тексті; основна частина, у якій викладено зміст висловлювання; речення-кінцівка, яке свідчить про те, що висловлювання завершено)

104

Урок розвитку зв’язного мовлення

105

Спостереження за роллю абзаців у Тексті. Дотримування абзаців, що відповідають трьом основним частинам. Вимова і написання слова черговий

106

Спостереження за використанням слів для зв’язку речень у тексті. Удосконалення текстів шляхом заміни в них окремих слів, що повторюються, на близькі за значенням, і ті, що були вжиті раніше. Вимова і написання слова п’ятниця

107

Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Речення. Текст»

Мова і мовлення

108

Аналіз контрольної роботи. Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними і немовними знаками. Вимова і написання слова чернетка

109

Усне і писемне мовлення (говоріння і письмо)

110

Сила голосу і темп мовлення в процесі читання, говоріння, діалогічного спілкування. Вимова і написання слова дитина

111

Культура мовлення і культура спілкування. Слова ввічливості. Вимова і написання сполуки- на добраніч

112

Урок розвитку зв’язного мовлення

113

Повторення вивченого. Звуки і букви

114

Повторення вивченого. Слово

115

Повторення вивченого. Речення

116

Повторення вивченого. Текст

117

Контрольна робота: диктант

118

Аналіз контрольної роботи. Урок розвитку зв’язного мовлення

119

Підсумковий урок за семестр, рік

Примітка. Кількість годин на вивчення кожної теми вчитель встановлює самостійно, орієнтуючись на рівень підготовленості класу (подане планування є орієнтовним). Матеріали для уроків розвитку зв’язного мовлення та уроків корекції, контролю й оцінювання знань — в окремих посібниках Видавничої групи «Основа».Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити