Розробки уроків - Українська мова 2 клас - II семестр За підручником М. С. Вашуленка - 2017 рік

СЛОВО (продовження)

УРОК 87. СКЛАДАННЯ ГРУП ДІЄСЛІВ ІЗ ПЕВНИМ ЛЕКСИЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ ДІЇ (слова, що позначають говоріння, навчальні дії, виявлення почуттів). ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА помилка

Мета:

формування предметних компетентностей: навчати учнів знаходити в текстах дієслова, доречно їх використовувати; розвивати вміння ставити питання до дієслова; збагачувати активний словниковий запас школярів; виховувати бажання вивчати рідну мову;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: навчати розуміти визначену вчителем мету навчальної діяльності;

громадянської: формувати здатність дбайливо ставитися до оточення та самого себе;

соціальної: удосконалювати навички культури спілкування з різними соціальними партнерами.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: дієслово.

Обладнання: картки із завданнями; малюнки до казок «Вовк та семеро козенят», «Івасик-Телесик».

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Любіть Україну

У сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов’їну.

Володимир Сосюра

— У чому проявляється любов до України?

2. Перевірка домашнього завдання

Гра «Ланцюжок»

Один учень читає дієслово, а інший — питання до цього дієслова.

— Шкода, але в деяких ланцюжках є помилки. Ох і підступні ці помилки!

3. Робота із словниковим словом помилка

1) Слухання вірша.

У мого сусіда Гриця

Є помилка-мандрівниця.

Не помилка, просто горе!

Вже і друзі всі говорять:

— Та помилка-мандрівниця,

Мабуть, хлопцеві рідня,

Бо у зошитах у Гриця

Зустрічається щодня...

Грицько Бойко

2) Слово Всезнайка.

— Слово помилка має кілька значень.

• Помилка — це неправильність в обчисленнях, написанні слова.

• Помилка — це неправильність у вчинках, діях.

• Помилка — це некоректність результату будь-яких дій.

3) Завдання на розвиток мовлення.

а) Робота з прикметниками.

— Назвіть різновиди помилок. Розшифруйте прикметники.

багру

небагру

технаніч

навинеправ

(Груба, негруба, технічна, невиправна)

б) Робота з дієсловами.

— Що робить помилка? Розшифруйте слова — назви дій (дієслова).

єтьсявкрада

каєзни

тьсяроби

ляєтьсявиправ

єтьсяпоміча

(Вкрадається, зникає, робиться, виправляється, помічається)

4) Каліграфічна хвилинка.

а) Запис з’єднань.

п п пп ппп П П П П п Пп

По по ом ми ил лк ка помилка

— Діти, це слово цікаве тим, що може вимовлятися по-різному: помилка і помилка, але коли дві, три — то кажуть — помилки.

— Пригадайте, яке ще слово може вимовлятися по-різному? (Алфáвіт)

б) Гра «Розсипанка». Завдання на вибір.

• помилках, людина Розумна вчиться чужих на

(Розумна людина вчиться на чужих помилках.)

• 1 Жодна 4 застрахована 2 людина 6 помилок. 3 не 5 від

(Жодна людина не застрахована від помилок.)

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Актуалізація опорних знань

1) Вправа «Оплески».

• Слово радіти означає дію предмета.

• Слово радість відповідає на питання що?.

• Слово писати відповідає на питання що робити?.

• Слово запитала відповідає на питання що зробила?.

• Слово запитала називає дію предмета.

• Слова, що називають дію предмета, називаються дієсловами.

2) Вибірковий диктант.

— Випишіть дієслова.

Зацвіла в долині

Червона калина,

Ніби засміялась

Дівчина-дитина.

Любо-любо стало

Пташечка зраділа

І защебетала.

Тарас Шевченко

(Зацвіла, засміялась, зраділа, защебетала)

2. Мотивація навчальної діяльності

— Пам’ятаєте, на початку уроку ми говорили, що любов до України — це перш за все любов до української мови? Для того щоб наша Батьківщина процвітала, ми продовжимо вивчати нашу рідну мову.

3. Повідомлення теми і завдань уроку

4. Сприймання та засвоєння нового матеріалу

1. Робота за індивідуальними картками. Завдання на вибір

1) Інтерактивне читання (з позначками).

(«+» — я це знаю, «—» — це для мене нове, «!» — це мене зацікавило)

Картка 1

«Вік живи — вік учись!» — говорить українське прислів’я.

Ще малятком людина вчиться ходити, потім — говорити. І ось нарешті школа. Діти навчаються писати, читати, рахувати. А ще — бути людиною. Усі таємниці науки і життя ми дізнаємося завдяки словам нашої мови.

Знання здобуває лише той, у кого є бажання вчитися. Тільки ті діти, які постійно старанно навчаються, стають успішними людьми.

Картка 2

Пригадайте час, коли ви навчилися читати. Ви раділи, сміялися, пишаючись розповідали про це друзям і знайомим. Минув час. І ви з радістю продовжуєте читати нові книги. Завдяки читанню ви щодня дізнаєтеся про те, як живуть звірі, які птахи прилетіли до нас. Читаючи книги, ви дізнаєтеся про все, що вас цікавить. У народі кажуть: «Книгу прочитав — на крилах політав». Отже, і ти часу не гай, книги з радістю читай.

2) Робота над текстом.

— Що вам було відомо із прочитаного?

— Що нового ви дізналися, прочитавши текст?

— Що вас вразило в тексті?

— Що вас найбільше зацікавило?

3) Вибіркове списування. Парна диференційована робота.

— Випишіть 5 слів, що називають дію предмета (дієслова).

2. Складання груп дієслів, що позначають навчальні дії. Парна робота

— Кожна пара вибере картку із назвою уроку і напише дієслова, що позначають навчальні дії учнів на уроці.

Літературне читання

Українська мова

Математика

Трудове навчання

Фізична культура

Образотворче мистецтво

3. Складання груп дієслів, що позначають говоріння. Завдання на вибір

— Діти, навіщо потрібні слова, які близькі за значенням?

— Зараз ми складемо групи слів, що позначають говоріння. А для цього нам необхідно пригадати казки.

— З яких казок малюнки? («Вовк і семеро козенят», «Івасик Телесик»)

— Ваше завдання: знайти і виписати групу дієслів, що позначають говоріння.

Картка 1

КАЗКА «ВОВК І СЕМЕРО КОЗЕНЯТ»

От якось зібрала коза своїх діток та й каже...

А козенята відповідають...

От згодом хтось постукав у двері та й гукає...

Але козенята по голосу почули, що це вовк, і закричали...

Побіг тоді вовк до маляра і попросив у нього грудку крейди.

(Каже, відповідають, гукає, закричали, попросив)

Картка 2

КАЗКА «ІВАСИК-ТЕЛЕСИК»

Журяться дід та баба: «Хто нас на старості догляне?».

От баба й просить діда...

Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співає...

От як підріс Телесик, то й каже...

От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе...

(Журяться, просить, співає, каже, кличе)

Фізкультхвилинка

4. Складання груп дієслів, що позначають виявлення почуттів

— А зараз ми складатимемо групи дієслів, що позначають почуття. Для цього нам потрібно пригадати групу іменників, що позначають почуття.

Почуття

радість

сум

тривога

співчуття

жаль

обурення

страх

сором

каяття

гордість

повага

заздрість

ніжність

захоплення

співпереживання

— Від слів — назв предметів, тобто іменників, утворіть слова — дії предметів, тобто дієслова.

— Запишіть на вибір групу з 5 дієслів, що позначають почуття.

5. Узагальнення й систематизація знань

Гра від дієслова

1) Назвати якомога більше дієслів, що позначають говоріння.

2) Назвати якомога більше дієслів, що позначають навчальні дії.

3) Назвати якомога більше дієслів, що позначають виявлення почуттів.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Рефлексія

Вправа «Продовж речення»

• Слова, що називають дії предметів, називаються... (дієсловами).

• Дієслова відповідають на питання... (що робити? що зробити?..).

• Є групи дієслів, що позначають... (говоріння, навчальні дії, виявлення почуттів).

• До групи дієслів, що позначають говоріння, належать слова... (кажу, мовлю, кличу...).

• До групи дієслів, що позначають навчальні дії, належать слова... (читаю, малюю, вивчаю...).

• До групи дієслів, що позначають виявлення почуттів, належать слова... (пишатися, захоплюватися, поважати...).

• Сьогодні на уроці я зрозумів (зрозуміла)...

• Ці знання мені потрібні для того, щоб...

• Свою роботу на уроці я оцінюю на...

2. Домашнє завдання (за вибором учнів)

Картка 1

1. Прочитай прислів’я.

Не говори, що знаєш, але знай, що говориш. Сказав, як сокирою одрубав. Умій сказати, умій і змовчати. Що вимовиш язиком, то не витягнеш і волом.

2. Поясни, як ти їх розумієш.

3. Спиши.

4. Підкресли дієслова, що позначають говоріння

Картка 2

1. Прочитай.

Птах радіє весні, а дитина — матері. Хто сумує, той бідує. Хто радіє — той не марніє. Ніхто не знає, коли йому щастя посміхнеться.

2. Поясни, як ти їх розумієш.

3. Спиши.

4. Підкресли дієслова, що позначають виявлення почуттів.

Картка 3

1. Прочитай

ПРОСТА АРИФМЕТИКА

Якщо

дві руки

до лопати

додати,

а потім додати

бажання завзяте,

а потім

відняти від них

неохоту,

помножити все

на веселу роботу,

зібрати

дітей

і дорослих усіх

і порівну все

розділити на них,

то будемо мати

один результат:

зелений

співучий,

заквітчаний сад!

Анатолій Костецький

2. Випиши слова, що позначають навчальні дії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити