Розробки уроків - Українська мова 2 клас - II семестр За підручником М. С. Вашуленка - 2017 рік

СЛОВО (продовження)

УРОК 88. ЗНАХОДЖЕННЯ СЕРЕД ДІЄСЛІВ ТИХ, ЩО ПОДІБНІ ЧИ ПРОТИЛЕЖНІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Мета:

формування предметних компетентностей: навчати учнів добирати слова, близькі й протилежні за значенням; закріплювати вміння розпізнавати дієслова, ставити до них питання; розвивати вміння застосовувати набуті знання; виховувати бажання вчитися;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: вчити виконувати мисленнєві операції;

загальнокультурної: удосконалювати навички дотримання норм мовленнєвої культури.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: дієслово.

Обладнання: м'яч; картки із завданнями.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Вправа «Одне одному, разом!»

Учитель

Школо наша, школо,

Приголуб нас, мила,

Пригорни усіх нас,

Як голуб, під крила.

1-й учень

Ти нас всіх научиш.

Як на світі жити,

Як зло оминати,

А добро чинити.

2-й учень

Бджілоньки — на квітах,

Дітоньки — до школи,

Там збирають мудрість,

Як мед у полі бджоли.

Марійка Підгірянка

— Будьте уважними на уроці! Наприкінці уроку ви скажете, яку мудрість ви зібрали на уроці.

2. Перевірка домашнього завдання

Гра «Впізнай групу дієслів»

— Прочитайте дієслова, що ви виписали.

— Поставте до дієслів питання.

— До якої групи дієслів за лексичним значенням належать ці дієслова:

• що позначають говоріння;

• що позначають навчальні дії;

• що позначають виявлення почуттів?

— Якої мудрості навчило вас домашнє завдання?

3. Каліграфічна хвилинка

1) Розгадування ребуса.

— Згадайте слово, близьке за значенням до слова мудрість. (Знання, розум)

— Якої мудрості навчило вас це завдання?

2) Письмо з'єднань.

м м мм ммм М М Мм Ммм

Му му уд дp pi іс cт ть мудрість

3) Гра «Найрозумніший». Змагання у парах.

• Назвіть звуки у слові мудрість.

• Скільки звуків у слові мудрість?

• Скільки голосних звуків у слові мудрість?

• Який склад наголошений у слові мудрість?

• Скільки приголосних звуків у слові мудрість?

• Назвіть приголосні звуки у слові мудрість.

• Скільки складів у слові мудрість?

• Скільки букв у слові мудрість?

• На яке питання відповідає слово мудрість?

• До якої частини мови належить слово мудрість?

— Якої мудрості навчило вас це завдання?

4. Гра «Розсипанка»

вчиться Мудрості весь людина вік.

— Якої мудрості навчило вас це завдання?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Актуалізація опорних знань

Гра «Правильно — неправильно»

Учитель кидає м’яч. Учень його ловить і каже «Правильно», якщо відповідь правильна, або «Неправильно», якщо неправильна.

• Слова, що називають предмети, називають дієсловами.

• Слова, що називають дії предмета, називають дієсловами.

• Дієслова відповідають на питання який? яка? яке? які?.

• Дієслова відповідають на питання що робити? що зробив? що буде робити?.

— Якої мудрості навчила вас гра?

2. Мотивація навчальної діяльності

— Уявляєте, а в дієслова ще є таємниці! І сьогодні найстаранніші, найуважніші діти дізнаються про них.

3. Повідомлення теми і завдань уроку

4. Сприймання та засвоєння нового матеріалу

1) Виконання вправи 347 (с. 131).

— Послухайте вірш.

— Яку пору доби описав поет?

— Спишіть два останні рядки вірша.

— Підкресліть дієслова двома рисками.

— На які питання відповідають?

Завдання на вибір

• До слова гомоніти доберіть слова, близькі за значенням.

• До слова перекликатись доберіть слова, близькі за значенням.

— Випишіть слова — назви дій, тобто дієслова.

— На які питання відповідають дієслова?

— Якої мудрості навчило вас це завдання?

2) Виконання вправи 346 (с. 131).

— Цей чудовий вірш написав Тарас Григорович Шевченко. Розгляньте його портрет на с. 131.

— Розкажіть, що ви знаєте про Тараса Шевченка.

— Пригадайте вірші поета.

— Якої мудрості навчило вас це завдання?

3) Виконання вправи 363 (с. 138) або завдання на картці.

— Прочитайте речення.

— Простежте, які різні дії означає слово іде.

— У кожному реченні дієслово іде замініть іншим, близьким за значенням.

— Запишіть утворені речення.

Картка

1. Прочитайте текст, добираючи з дужок слово, що найточніше виражає думку.

Уночі вітер нагнав сірі хмари. Вони закрили все небо. Повільно (полетіли, закружляли, падали) великі сніжинки. Потім (пішов, випав, повалив) густий лапатий сніг. До ранку він усе (засипав, укрив) білою ковдрою.

2. Запишіть три речення, що ви створили.

— Якої мудрості навчило вас це, завдання?

4) Робота за віршем.

— Послухайте уривок з вірша Алли Свашенко.

Два брати жили на світі.

Слухай казку про них, друже.

Якщо перший брат вставав,

Другий спать мерщій лягав.

Той стоїть, а той сидить.

Той мовчить, а той кричить.

Все, що перший будував,

Другий миттю руйнував.

Вибірковий диктант

— Випишіть слова, що називають дії предметів, тобто дієслова. (Вставав, лягав, стоїть, сидить, мовчить, кричить, будував, руйнував)

— Чим цікаві виписані слова, що означають дію предмета, тобто дієслова?

— Якої мудрості навчив вас вірш?

5) Виконання завдань на картках. Парна диференційована робота.

Картка 1

Доберіть із довідки до кожного речення слова — назви дій. Поставте їх у потрібній формі.

Умій сказати, умій і ... Не той молодець, хто роботу починає, а той, хто ... Знайко іде, а незнайко ...

Слова для довідки: змовчати, кінчати, повзати.

Картка 2

Доберіть та запишіть слова з протилежним значенням.

Лінитися —

Піднімати —

Плакати —

Ворогувати —

Фізкультхвилинка

Називатимем предмети:

(Повороти голови ліворуч — праворуч.)

Один — планета, два — ракета,

Три — картина і машина.

(Нахил тулуба праворуч — ліворуч.)

А чотири? Капустина.

(Нахил тулуба вперед — назад.)

Всі предмети не назвати,

Бо їх дуже є багато.

(Присідають.)

Один, два, три, чотири, п’ять,

(Стрибають на місці.)

Будем в зошит їх писать

(Сідають за парти.)

Людмила Старченко

5. Узагальнення й систематизація знань

1) Самостійна диференційована робота. Завдання за вибором.

а) Слова, близькі за значенням.

Картка 1

1. Прочитайте.

Миколаєнко Людмила

дуже швидко говорила,

поспішала, скільки сили,

цвірінчала, торохтіла.

А Ганнушка-щебетушка

щебетала всім на вушко,

щебетала, наче пташка,

а про що — сказати важко.

- Ціну слів Максимко знав —

урочисто промовляв,

не базікав, не патякав,

говорив, а не балакав.

Алла Свашенко

2. Випишіть слова, близькі за значенням.

б) Слова, протилежні за значенням.

Картка 2

1. Прочитайте.

2. Замініть виділені слова словами з протилежним значенням.

Закінчився урок. Лунає музика. Школярі відпочивають.

3. Запишіть утворені речення.

— Якої мудрості навчило вас це завдання?

2) Ігри від дієслова.

а) Гра «Тупаємо — плескаємо».

— Коли я назву пару слів, близьких за значенням, двічі тупайте ногами. А коли я назву пару слів, протилежних за значенням, двічі плескайте в долоні. Приготувалися?

• Плаче — сміється.

• Каже, мовить.

• Трудиться, працює.

• Мовчить — говорить.

• Лінується — працює.

— Якої мудрості навчило вас це завдання?

б) Гра «Вкажи стрілочкою правильну доріжку».

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Рефлексія

— Як ви розумієте прислів’я?

— Яку таємницю дієслова ви дізналися?

— Якої мудрості навчив вас урок?

— Навіщо вам потрібні знання, здобуті на уроці?

— Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?

2. Домашнє завдання (на вибір)

1) Виконання вправи 364 (с. 138).

— Прочитайте текст, добираючи з дужок слово, що найточніше виражає Думку.

— Запишіть три речення, що вам найбільше сподобалися.

2) Завдання на картці.

Картка

1. Прочитайте.

2. Доберіть слова, протилежні за значенням.

У лісі ростуть дерева товсті і ... Ми збирали яблука кислі і ... У нашому місті є вулиці широкі і... Річки бувають глибокі і... (А. Гамалія).

3. Запишіть утворені речення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити