Розробки уроків - Українська мова 2 клас - II семестр За підручником М. С. Вашуленка - 2017 рік

СЛОВО (продовження)

УРОК 89. СЛУЖБОВІ СЛОВА, ДО ЯКИХ НЕ СТАВЛЯТЬ ПИТАНЬ, АЛЕ БЕЗ ЯКИХ МАЙЖЕ НЕМОЖЛИВО ПОБУДУВАТИ РЕЧЕННЯ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА театр

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів зі службовими словами; навчати впізнавати службові слова в реченні, пов'язувати між собою слова за допомогою службових слів, правильно вимовляти і писати слово театр; розвивати спостережливість, увагу; виховувати бажання вчитися;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: формувати здатність доводити роботу до кінця;

здоров'язбережувальної: учити дотримання норм гігієни читання і письма.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Основні терміни і поняття: службові слова.

Обладнання: маски двох сорок; картки.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

2. Робота зі словниковим словом театр

1) Ознайомлення зі словом «театр». Завдання на вибір.

а) Розгадування ребуса.

б) Розгадування кросворда.

1. щиківнаБать (Батьківщина)

2. ройГе (Герой)

3. даМель (Медаль)

4. дПремет (Предмет)

5. роМет (Метро)

Учитель. Театр. Його ще називають вистава, спектакль, інсценізація, прем’єра. Це барвисте дійство, декорації і, звісно, герої. Герої позитивні та негативні. Театр — це не тільки емоції, але й школа життя.

— Діти, хто бував у театрі?

— Якими були ваші враження?

2) Слово Всезнайка.

Театр — це установа, організація, що здійснює сценічні вистави певним колективом артистів, а також приміщення, де відбуваються вистави.

3) Каліграфічна хвилинка.

а) Письмо з’єднань.

т т т тт ттт Т Т Т Тт Ттт

Те те еа ат тр театр

— Що називає слово театр? (Предмет)

— На яке питання відповідає слово театр? (Що?)

— До якої групи слів залежно від питання належить слово театр? (До групи слів, що називають предмети, тобто до групи іменників.)

б) Записування речення під диктування.

Театр — це не тільки емоції, але й школа життя.

4) Гра «Доберіть слово». Завдання за вибором.

Театр (який?) льнийнаціона, ковийляль, вийтіньо, ковийпальчи, нийопер, тичнийдрама, нийвулич.

Театр (що робить?) люєгастро, митьзнайо, дуєра, наєпіз, зуєпока, чивть.

Відповіді:

Театр (який?) національний, ляльковий, тіньовий, пальчиковий, оперний, драматичний, вуличний.

Театр (що робить?) гастролює, знайомить, радує, пізнає, показує, вчить.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Актуалізація опорних знань. Завдання за вибором

— У театрі багато цікавих слів. Розподіліть їх у групи за питаннями.

Картка 1

Хто? Що?

Який? Яка? Яке? Які?

Що робити? Що зробити?

Слова: виступати, актор, веселий, красива, через, афіша, сцена, велика, до, показувати, лунати, на.

Картка 2

Хто? Що?

Який? Яка? Яке? Які?

Що робити? Що зробити?

Слова: арена, велика, над, святковий, оркестр, у, концерт, шкільний, грати, веселитись, слухати, під.

— Діти, чи до всіх слів змогли поставити питання?

2. Мотивація навчальної діяльності учнів

Летіло дві сороки,

Сороки-білобоки.

Одна любила вчитись,

А друга — полінитись.

— Привіт, подруго!

— Привіт!

— Чула новину?

— Яку?

— Уявляєш, є такі слова, до яких не можна поставити питання?

— Не може такого бути! Але... Раз не можна поставити питання, то навіщо такі слова потрібні?

— Полетимо до другокласників на урок і про все дізнаємося.

— Вибач, подруго, але... навіщо це мені потрібно?

— Тоді домовимося: я полечу на урок і дізнаюся про все. І тоді побачимо, чи потрібні тобі ці знання.

— Згода! Зустрінемося за годинку.

— Так, за годинку я про все тобі розповім. До зустрічі!

3. Повідомлення теми і завдань уроку

4. Сприймання та засвоєння нового матеріалу

1) Виконання вправи 366 (с. 139) або завдання на картках.

Парна диференційована робота.

— Прочитайте текст.

— Знайдіть слова, до яких не можна поставити питання.

— Спишіть текст.

— Підкресліть слова, до яких не можна поставити питання.

— Такі слова називають службовими словами. Подумайте, чому.

Картка

1. Прочитайте текст.

2. Знайдіть слова, до яких не можна поставити питання.

Емблема театру — це маски. Їх дві — біла та чорна. Сміх та сльози. У житті значно складніше, адже ніколи не буває тільки гарних людей або тільки поганих.

3. Спишіть текст.

4. Підкресліть слова, до яких не можна поставити питання.

5. Такі слова називають службовими словами. Подумай, чому.

2) Ознайомлення з правилом (с. 139).

3) Виконання вправи 368 (с. 140) або завдання на картці.

Парна диференційована робота.

— Прочитайте і спишіть сполучення слів.

— Назвіть слова, за допомогою яких взаємопов’язані подані пари слів.

Картка

1. Прочитайте і спишіть сполучення слів.

Прийшли на виставу, їхали в автобусі, зустрілися у театрі, від п’ятниці до неділі, актори й актриси, цікава, але коротка.

2. Назвіть слова, за допомогою яких взаємозв’язані подані пари слів.

Фізкультхвилинка

4) Виконання вправи 370 (с. 140) або завдання на картці.

Парна диференційована робота.

— Прочитайте слова.

— Які слова потрібно додати в кожну групу, щоб утворилися речення?

— Складіть і запишіть речення.

— Підкресліть слова, що ви додали.

Картка

1. Прочитайте слова.

2. Які слова необхідно додати в кожну групу, щоб утворилися речення?

3. Складіть і запишіть речення.

1) Одного, театру, разу, класом, ходили, ми,

2) світло, вистави, початком, залі, погасло,

3) виставу, показали, театрі, цікаву, нам

Довідка: з, до, перед, в, у.

(Одного разу ми з класом ходили до театру.

Перед початком вистави в залі погасло світло.

У театрі нам показали цікаву виставу.)

— Які слова допомогли нам відновити речення?

5. Узагальнення й систематизація знань

Гра «Службові слова жартують». Завдання на вибір

• Шишка під сосні, шишка на сосною, шишка за сосни.

(Шишка на сосні, шишка під сосною, шишка біля сосни.)

• Діти за театрі, діти у театру, діти біля театром.

(Діти у театрі, діти біля театру, діти за театром.)

— Чи важливі службові слова?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Рефлексія

Діалог двох сорок

— Привіт, сороко!

— Привіт!

— Дізналася, навіщо існують слова, до яких не можна поставити питання?

— Та вони такі потрібні! Без них майже не можна побудувати речення!

— Як вони називаються?

— Це службові слова, бо необхідні для зв’язку слів у реченні.

— Які це слова? Ти їх запам’ятала?

— Так, звісно! Та не тільки я, але й другокласники. Я почну називати службові слова, а діти продовжать. Згода? (Спочатку сорока називає одне службове слово, а діти продовжують.)

2. Домашнє завдання (за вибором)

1) Виконання вправи 371 (с. 141).

— Прочитайте слова.

— Зв’яжіть кожну пару слів за допомогою службових слів.

— Запишіть сполучення слів.

2) Завдання на картці.

Картка

Придумайте та запишіть три речення про театр.

Підкресліть слова, до яких не можна поставити питання, тобто службові слова.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити