Розробки уроків - Українська мова 2 клас - II семестр За підручником М. С. Вашуленка - 2017 рік

СЛОВО (продовження)

УРОК 90. СЛУЖБОВІ СЛОВА, ДО ЯКИХ НЕ СТАВЛЯТЬ ПИТАНЬ, АЛЕ БЕЗ ЯКИХ МАЙЖЕ НЕМОЖЛИВО ПОБУДУВАТИ РЕЧЕННЯ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів зі службовими словами; навчати впізнавати в реченні службові слова, пов'язувати між собою слова за допомогою службових слів; розвивати спостережливість, увагу; виховувати бажання вчитися;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: учити розуміти визначену вчителем мету навчальної діяльності;

громадянської: розвивати здатність дбайливо ставитися до оточення та самого себе;

соціальної: удосконалювати навички дотримання культури спілкування з різними соціальними партнерами.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: службові слова.

Обладнання: зображення вітрильника; аркуш паперу в косу лінію; запис правильно записаних словникових слів на дошці або на слайд-презентації; картки.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

2. Вправа «Побажання»

— Діти, перед нашою мандрівкою скажіть слова-побажання одне одному. Дорога буде цікавою, ви дізнаєтеся багато нового.

3. Каліграфічна хвилинка

1) Розгадування ребуса або загадки (завдання на вибір).

а) Розгадування ребуса.

б) Відгадування загадки.

— Складіть загадку та відгадайте її!

• впевнено вперед прямує,

(Через море-океан,

в сильний шторм чи ураган

в сильний шторм чи ураган

Через море-океан,

впевнено вперед прямує,

а на ньому люд мандрує.

а на ньому люд мандрує. (Корабель))

2) Письмо з'єднань.

к к кк ккк К К К К к Кк

Ко ко ор ра аб бе ел ль корабель

3) Завдання на вибір.

а) Гра «Розсипанка».

плавання Великому велике кораблю —

(Великому кораблю — велике плавання)

б) Придумайте речення про корабель.

4) Запис речення, яке найбільше сподобалося.

— Що ви бажаєте собі?

— Що ви бажаєте однокласникам?

4. Словниковий диктант. Гра «Вітрила»

1) Запис слів.

(Учень на аркуші пише слово. Далі згортає аркуш так, щоб закрити написане слово. Нижче пише наступне слово. Знову згортає аркуш так, щоб закрити і це слово. І так — протягом усього диктанта.)

Алфавіт, ознака, помилка, предмет, понеділок, рюкзак, співчуття, театр.

2) Взаємоперевірка.

У тому місці, де допущено помилку, учень пробиває ручкою аркуш. Далі по дірочках учень нанизує аркуш зі словами на ручку. Виграє той, у кого цілі вітрила.

— Діти, у кого цілі вітрила? Я вас вітаю!

— Що ви побажаєте собі?

— Що ви побажаєте однокласникам?

— А ті діти, в кого на вітрилах є дірочки, удома відремонтують їх. Для цього потрібно попрацювати над помилками.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Актуалізація опорних знань

1) Тестування.

1. Слова а, і, під, над, через — це:

а) слова, що називають предмети, іменники;

б) службові слова.

2. До службових слів:

а) не можна поставити питання;

б) можна поставити питання який? яка? яке? які?.

3. Без службових слів:

а) можна побудувати багато речень;

б) майже неможливо побудувати речення.

4. Службові слова:

а) необхідні для зв’язку слів у реченні;

б) потрібні для називання дії предмета.

— Що ви побажаєте собі?

— Що ви побажаєте однокласникам?

2) Вибірковий диктант.

— Ось що розповіли службові слова про себе. Послухайте уважно їхню розповідь.

Я нікого і ніколи

В реченні вам не назву.

Я у нім — не випадково:

Для зв’язку всіх слів служу.

«Біля саду», «з ним», «у крані» —

Я біля інших слів стою

Та на жодне запитання

Відповіді не даю.

Всі слова мої короткі:

У, на, біля, під, з-за, до...

Речення без них миттєво

Зміст утратить все одно.

В реченнях вони потрібні —

Участь там свою візьмуть,

Тож службовими словами

Їх усі діти зовуть.

За Юлією Градусовою

— Послухайте ще раз вірш та випишіть службові слова.

— Що ви побажаєте собі?

— Що ви побажаєте однокласникам?

3) Перевірка домашнього завдання. Робота в парах із наступною взаємоперевіркою.

— Прочитайте службові слова, що є у вашій домашній роботі.

— Що ви побажаєте собі?

— Що ви побажаєте однокласникам?

2. Мотивація навчальної діяльності

— Для того щоб краще знати рідну мову, продовжимо вивчати службові слова.

— Що ви побажаєте собі?

— Що ви побажаєте однокласникам?

3. Повідомлення теми і завдань уроку

— Сьогодні на уроці ми плаватимемо морем знань, зупинимося у порту Службових слів. Ми дізнаємося, як пишуться службові слова з іншими словами.

— Що ви побажаєте собі?

— Що ви побажаєте однокласникам?

4. Сприймання та засвоєння нового матеріалу

1) Дослідження правопису службових слів з іншими словами.

— Прочитайте казку (вправа 372, с. 141).

— Знайдіть службові слова.

— Як пишуться службові слова з іншими словами?

— Який висновок ми можемо зробити?

— Що ви побажаєте собі?

— Що ви побажаєте однокласникам?

2) Виконання вправи 373 (с. 141-142) або завдання на картці.

— Спишіть подані на с. 142 сполучення слів, вставляючи замість крапок службові слова.

Картка

1. Прочитайте.

2. Спишіть сполучення слів, вставляючи замість крапок службові слова.

Підійти (до чого?) _____ моря, плавали (з ким?) _____ мамою, кораблик (з чого?) _____ дерева, сховався (за чим?) _____ деревом, покласти (куди?) _____ стіл.

— Що ви побажаєте собі?

— Що ви побажаєте однокласникам?

Фізкультхвилинка

3) Творча робота (за вибором учнів).

Картка 1

1. Прочитай.

Вже сонечко _____ море сіда;

_____ тихому морі темніє;

Прозора, глибока вода,

Немов оксамит, зеленіє.

_____ хвилях зелених тремтять

Червони іскри блискучі

_____ ясним огнем миготять,

Мов блискавка _____ темної тучі.

Леся Українка

Довідка: в, у, на, і, з.

2. Встав службові слова.

3. Спиши вірш.

Картка 2

1. Прочитай загадку.

Загадка

• Його не вичерпать нікому,

_____ не засипати піском,

_____ ньому не зробити стежку,

Щоб іти пішком.

Воно безкрає, синє,

_____ хвилі все біжуть,

_____ кораблі красиві,

_____ водній гладі йдуть.

Довідка: і, на, а, і, по.

2. Встав службові слова.

3. Спиши загадку.

Картка 3

1. Прочитай.

_____ морі гарний корабель

_____ нових пливе земель.

А _____ небі сонце сяє,

Вітер парус роздуває.

Грають _____ танцюють хвилі,

_____ хвилях плавають дельфіни.

Якір моряки спускають,

Воду _____ палуби змивають.

_____ медузи, _____ медузи,

Як маленькі карапузи.

_____ очі бризкає вода,

Хвиля корабель хита.

Юлія Градусова

2. Встав службові слова.

3. Спиши.

— Що ви побажаєте собі?

— Що ви побажаєте однокласникам?

5. Узагальнення й систематизація знань

Гра «Виправ помилки». Індивідуальна робота

Картка 1

1. Прочитай.

2. Заміни виділені службові слова так, щоб речення були правильними.

3. Зверни увагу, що службові слова пишуться окремо від інших слів.

Мені дуже подобається відпочивати під морі. Можна веселитися за купатися за родиною.

Картка 2

1. Прочитай.

2. Заміни виділені службові слова так, щоб речення були правильними.

3. Зверни увагу, що службові слова пишуться окремо від інших слів.

Сьогодні море ласкаве під тихе. За блакитною водою літають чайки. У води вискакують маленькі рибки. А над ногами розсипається золотистий пісок.

— Що ви побажаєте собі?

— Що ви побажаєте однокласникам?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Саморефлексія

Діти об’єднуються у групи з відповідними назвами. Кожна група продовжує речення зі своєю назвою.

Знаю... (про те, що в українській мові є слова, до яких не ставлять питань, але без яких майже неможливо побудувати речення; про те, що до службових слів належать слова до, на, над, під, з, із, в, у, за, перед, біля, а, але, і).

Умію... (упізнавати службові слова в реченні; писати окремо службові слова від інших слів; пов’язувати між собою слова за допомогою службових слів).

Ціную... (думку товаришів, свою мову, знання про службові слова).

2. Підсумок вправи «Побажання»

— Які побажання здійснилися?

— Що ви зробили для цього?

3. Домашнє завдання (на картці, за вибором учнів)

Картка 1

1. Прочитайте.

2. Користуючись довідкою, вставте потрібні службові слова.

____ зоопарку живуть тварини. А _____ океанаріумі — морські жителі. Такий океанаріум є _____ Києві. _____ скло люди бачать водорості, корали _____ молюски.

3. Запишіть утворений текст.

Картка 2

1. Прочитайте.

2. Вставте потрібні службові слова.

____ природі є безліч великих _____ малих риб. Вони плавають _____ річках _____ морях. Є риби, які вміють вистрибувати _____ пролітати _____ поверхнею води. _____ є риби, які плавають _____ дні моря

3. Запишіть утворений текст.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити