Розробки уроків - Українська мова 2 клас - II семестр За підручником М. С. Вашуленка - 2017 рік

РЕЧЕННЯ

УРОК 93. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ РЕЧЕННЯ. ВЕЛИКА БУКВА У ПЕРШОМУ СЛОВІ В РЕЧЕННІ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА четвер

Мета:

формування предметних компетентностей: навчати учнів спостерігати за основними ознаками речення; удосконалювати навички написання великої літери на початку речення; розвивати зв'язне мовлення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати уважність;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: формувати здатність переключатися з одного виду роботи на інший;

соціальної: учити продуктивно співпрацювати з учнями у парах, групах.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: речення.

Обладнання: індивідуальні картки.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Дзвінок нас покликав

За парти сідати,

Уважними бути,

Урок починати.

— Сьогодні на нашому уроці діють п’ять правил.

• Правило « підведеної руки ».

• Співпраця в парі.

• Уміння слухати.

• Працювати творчо.

• Бути активними.

2. Перевірка домашнього завдання

— Які труднощі виникли під час виконання домашнього завдання?

Індивідуальні картки

Картка 1

Постав потрібний розділовий знак у кінці речення.

Сидить соловей у густій зелені серед дерев Добре йому в рідному лісі Гарно співає соловейко

І радість, і смуток є в цій пісні

Картка 2

Прочитай речення. Встав пропущені слова.

Закінчилась зима і настала _____.

Тепло гріє весняне _____.

Зеленіє молода _____.

Радіють весні дорослі й _____.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Актуалізація опорних знань

1) Робота зі словом «четвер».

Інтерактивна вправа «Кластер»

Завдання: складіть «Кластер» до слова четвер.

• Доберіть ключові слова до слова четвер.

• Зазначте поняття, що глибше розкривають зміст.

Висновок. Отже, слово четвер охоплює значну кількість інших слів.

2) Читання вірша.

А пополудні, в четвер,

Зі ставка поблизу верб

Веселочка воду брала,

Білу хмару напувала.

І. Гущак

3) Каліграфічна хвилинка.

а) Запис з’єднань у зошити.

Че ет те ве ер четвер

б) Гра «Склади прислів’я».

2 в

1 Хто

3 четвер

5 той

4 скаче,

8 плаче.

7 п’ятницю

(Хто в четвер скаче, той у п’ятницю плаче.)

2. Пояснювальний диктант

Яків живе у Києві. Кожного четверга він відвідує танцювальний гурток. На концертах хлопчик гарно танцює.

3. Повідомлення теми і мети уроку

4. Сприймання та засвоєння нового матеріалу

1) Виконання завдання 1. Колективна робота.

— Прочитайте мовчки. Встановіть межі речень.

— Прочитайте вголос, позначаючи кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

МАЛЕНЬКА ГОСПОДИНЯ

Катруся була вдома сама вона приготувала смачний суп помила посуд і попилососила на кухні стіл застелила чистою скатертиною раптом пролунав дзвінок повернулася матуся з роботи й очам не повірила

— Спишіть текст.

— Як пишеться перше слово в реченні? (Перше слово в кожному реченні пишіть з великої букви.)

— Який розділовий знак ставиться у кінці речення? (У кінці речення потрібно ставити крапку.)

2) Виконання завдання 2. Колективна робота.

— Прочитайте.

Кожного четверга Миколка доглядає за вазонами.

Кожного четвер Миколка доглядає за вазонами.

— Поясніть, яку групу слів не можна назвати реченням.

Запам’ятайте! Слова в реченні взаємопов’язані.

3) Виконання завдання 3. Робота в парах.

— Прочитайте. Зверніть увагу на слова, подані в дужках.

Бабуся Марія пошила (чудовий) сукню. А дідусь Дмитро полагодив (праска). Малий Євгенко нагодував (рибка).

— Чи пов’язані слова з іншими словами в реченні?

— Змініть слова в дужках так, щоб утворилися речення. Запишіть.

Диференційована робота за вибором учнів

• Виконати завдання самостійно;

• виконати завдання з допомогою вчителя.

Фізкультхвилинка

Що ж, мабуть, прийшла пора

Трохи відпочити.

Хочу на фізкультхвилинку

Всіх вас запросити.

Раз — піднятися всім в гори,

Два — вернутися униз,

Три — до річки всім добігти

В брід потічок перейти.

Вправо, вліво озирнутись

До товариша всміхнутись.

Раз, два, три, чотири

Всі набралися вже сили.

Парта, зошит, олівець

Дочекались на кінець.

4) Виконання завдання 4. Самостійна робота.

Вправа «Броунівський рух»

На кольорових картках записані диференційовані завдання для самостійної роботи. Учні виконують їх, після чого об’єднуються за кольором і спільно перевіряють правильність виконання.

Картка червоного кольору

I варіант

Зі слів кожного рядка складіть речення.

Озера, навколо, верби, розрослися.

Над рікою, зорі, золотисті, гаснуть.

Картка жовтого кольору

II варіант

Поширте речення за питаннями.

дівчатка (що роблять?) (яку?) пісню, по морю (що робив?) (який?) корабель.

Картка зеленого кольору

III варіант

Спишіть речення, дописуючи замість крапок потрібні за змістом слова.

Вдень на небі світить ..., а вночі — ... Влітку сонце сходить ..., а взимку — ...

Слова для довідок: рано, сонце, місяць, пізно.

5. Узагальнення й систематизація знань

Гра «Складання пропозицій»

Ця гра розвиває здатність швидко встановлювати різноманітні, іноді зовсім несподівані зв’язки між звичними предметами, творчо створювати нові цілісні образи з окремих розрізнених елементів.

Беруть навмання три слова, не пов’язаних за змістом, наприклад озеро, олівець і ведмідь. Необхідно скласти якомога більше речень, що обов’язково містили б ці три слова (можна змінювати їхній відмінок і використовувати інші слова). Відповіді можуть бути банальними («Ведмідь кинув в озеро олівець»), складними, з виходом за межі ситуації, позначеної трьома вихідними словами, і введенням нових об’єктів («Хлопчик узяв олівець і намалював ведмедя, який купається в озері»), і творчими, що включають ці предмети в нестандартні зв’язки («Хлопчик, тонкий, як олівець, стояв біля озера, що ревло, ніби ведмідь»).

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Рефлексія

Вправа «Мікрофон»

• Чого ви навчилися сьогодні на уроці?

• Яке завдання вам принесло найбільшу радість на уроці?

2. Пропедевтика

— Сьогодні ми закріпили знання про речення. На наступному уроці ми удосконалюватимемо їх.

3. Домашнє завдання

— Щоб успішно вивчати українську мову, виконайте завдання за вибором.

Картка 1

Прочитайте. Передайте закінчену думку. Запишіть утворені речення.

Галя і Максим гралися у

Вони побачили красиву пташку

Це була

Картка 2

Прочитайте. Слова в реченні пов’яжіть між собою. Запишіть утворені речення.

Тато подарував Артемові хом’як. Він швидко бігає у колесо. Любить їсти з рука.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити