Розробки уроків - Українська мова 2 клас - II семестр За підручником М. С. Вашуленка - 2017 рік

РЕЧЕННЯ

УРОК 95. РЕЧЕННЯ, У ЯКИХ Є ПОВІДОМЛЕННЯ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ІНТОНАЦІЄЮ ТАКИХ РЕЧЕНЬ. ПОБУДОВА РЕЧЕНЬ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з реченнями, у яких є повідомлення; удосконалювати навички спостереження за інтонацією таких речень; продовжувати формувати навички каліграфічного письма; розвивати зв'язне мовлення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до музики;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: формувати здатність переключатися з одного виду роботи на інший;

загальнокультурної: учити дотримувати норм культурної поведінки в театрі, в цирку.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Основні терміни і поняття: речення.

Обладнання: ілюстрації музичних інструментів; картки.

Хід уроку

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Організація класу

Пролунав і стих дзвінок,

Починається урок.

Всі за парти тихо всілись

І на мене подивились.

— Ваші очікування від уроку?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Актуалізація опорних знань

Урок продовжимо без зупинки

Каліграфічною хвилинкою.

Каліграфічна хвилинка

1) Робота за віршем.

Скрипку сонечко взяло,

Першим пісню повело.

Зачепивсь вітрець за гілку —

Дістає свою сопілку.

А на квітці джміль тим часом

Примостився з контрабасом.

М. Заєць

— Назвіть музичні інструменти, згадані у вірші.

— Хто грає на скрипці?

— Складіть речення зі словом скрипка. (Сонечко грає на скрипці.)

— А на сопілці?

— Складіть речення зі словом сопілка. (Вітер виграє на сопілці.)

— Яким інструментом володіє джміль?

— Складіть речення зі словом контрабас. (Джміль любить грати на контрабасі.)

— Які музичні інструменти ви ще знаєте? (Гітара, скрипка, флейта, труба, саксофон, арфа, трембіта, барабан, сурма, кобза, бубон, акордеон, рояль, піаніно)

Демонстрування музичних інструментів (презентація або ілюстрація).

2) Запис з'єднань у зошити.

Ск кр ри ип пк ка скрипка

Co oп пі іл лк ка сопілка

— Поясніть приказку.

Сопілка грає — вівчареві втіха.

2. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося з реченнями, у яких є повідомлення. Будемо спостерігати за інтонацією таких речень.

3. Сприймання та засвоєння нового матеріалу

1) Пояснення вчителя.

— Відвідаймо лісову школу мистецтв!

Диригує оркестром соловейко.

Зайчик б’є у бубон. Білочка вправно веде смичком.

А на струнах арфи лиска виграє.

Так вже гарно звучить музика на весь ліс!

— Скільки речень записано на моніторі?

— Прочитайте їх з відповідною інтонацією.

— Про що йдеться у першому реченні?

— А в другому?

— У третьому?

— Чим відрізняються всі речення від останнього?

— Які розділові знаки стоять наприкінці речень?

— Отже, речення, у якому про щось розповідається або повідомляється, називається розповідним. У кінці розповідного речення ставиться крапка.

Візьміть до уваги! Часто розповідні речення вимовляються з особливим почуттям: із захопленням, радістю. У кінці таких речень ставиться знак оклику.

2) Виконання завдання 1. Робота в парах.

— З поданих слів складіть і запишіть розповідні речення.

гарний, Мар’янка, має, голос.

на, грає, Любомир, чудово, піаніно.

Диференційована робота за вибором учнів

• Виконати завдання самостійно;

• виконати завдання з допомогою вчителя.

Взаємоперевірка.

Мар’янка має гарний голос.

Любомир чудово грає на піаніно.

3) Виконання завдання 2. Колективна робота.

— Прочитайте текст.

До нас у гості завітала бабуся Вона привезла мені сопілочку Завтра ми вдвох підемо до театру

Як добре, що бабуся приїхала

— Визначте кількість речень у тексті.

— Розставте пропущені розділові знаки.

— Запишіть утворені речення до зошита.

Диференційована робота за вибором учнів

• Виконати завдання самостійно;

• виконати завдання з допомогою вчителя.

4) Виконання завдання 3. Робота в парах.

— Прочитайте вірш. Виділяйте паузою кожну закінчену думку.

— Спишіть до зошита.

А цирк який цікавий!

В нім цілий день вистави.

Танцюють в цирку циркачі —

Гірські цапи-бородачі.

Тамара Коломієць

— Скільки речень у вірші?

— Поясніть розділові знаки в кінці речення.

— Прочитайте речення, що вимовляється з особливим почуттям, з радістю.

— Який розділовий знак ставиться у кінці такого речення?

— Як потрібно поводитися в цирку?

Диференційована робота за вибором учнів

• Виконати завдання самостійно;

• виконати завдання з допомогою вчителя.

Фізкультхвилинка

Всі піднесли руки — раз!

На носках стоїть весь клас.

Два — присіли, руки вниз,

На сусіда подивись.

Раз! — і вгору,

Два! — і вниз,

На сусіда подивись.

Будем дружно ми вставати,

Щоб ногам роботу дати.

Раз — присіли, два — піднялись

Ніжки гарно розім’ялись.

Хто старався присідати,

Може вже відпочивати.

5) Виконання завдання 4.

Вправа «Броунівський рух»

На картках — диференційовані завдання для самостійної роботи.

Картка червоного кольору

I варіант

1. Прочитайте текст.

Привели в театр Сергійка, посадили його в ложу А Сергійко у цій ложі враз розлігся, як вельможа

2. Спишіть, вставляючи розділові знаки у кінці речень.

3. Як потрібно поводитися в театрі?

Тлумачення слова

Ложа — кілька місць для глядачів у театрі, відокремлених перегородками.

Картка жовтого кольору

II варіант

1. Прочитайте текст.

Народним гуцульським музичним інструментом є трембіта. Виготовляють її зі смереки. Вона має форму довгої дерев’яної трубки. Які чудові звуки видає трембіта!

2. Знайдіть та запишіть речення, що вимовляється з особливим почуттям, із захопленням.

Картка зеленого кольору

III варіант

1. У реченнях висловіть закінчену думку.

Цап меле, цап меле, коза ... А горобчик, славний хлопчик на скрипочці...

2. Складені речення запишіть.

Слова для довідок: грає, насипає.

4. Узагальнення й систематизація знань

Гра «Буксир»

— Роз’єднайте слова!

Наталкауважнослухалапоясненнявчителя

будуяприродівірнимдругом

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Рефлексія

Вправа «Мікрофон»

• Чого ви навчилися сьогодні на уроці?

• Яке завдання вам принесло найбільшу радість на уроці?

2. Домашнє завдання

— Щоб успішно вивчати українську мову, виконайте завдання за вибором.

Картка 1

Поставте потрібний розділовий знак у кінці речення.

Дідусь вирізав онукам дві сопілки посідали Олесь з Мариною у квітнику слухають їхню музику комахи та квіти радіє дітвора

Картка 2

Прочитайте речення. Вставте пропущене слово.

Надійна грає на ______, а Юрасик на ______. (флейті, трубі, саксофоні)

Дениско любить відвідувати ______, а бабуся — ______. (театр, концерт, цирк)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити