Розробки уроків - Українська мова 2 клас - II семестр За підручником М. С. Вашуленка - 2017 рік

МОВА І МОВЛЕННЯ

УРОК 108. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. УЯВЛЕННЯ ПРО МОВУ ЯК ЗАСІБ ЛЮДСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МОВНИМИ І НЕМОВНИМИ ЗНАКАМИ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА чернетка

Мета:

формування предметних компетентностей: навчати учнів розуміти і пояснювати, навіщо людині потрібна мова, розрізняти мовні та немовні знаки; активізувати словниковий запас школярів; виховувати любов і зацікавленість до мови;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: формувати здатність орієнтуватися в часі, відведеному на виконання поставленого завдання;

загальнокультурної: учити шанобливо ставитися до минулого українського народу.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: мова як засіб спілкування, мовні та немовні знаки.

Обладнання: презентація до уроку; картки для індивідуальної та парної роботи; смайлики (веселий, засмучений, байдужий); сигнальні картки.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Вправа «Одне одному, разом!»

Учитель

Хто з вас любить мандрувати,

Нове й цікаве пізнавати?

Чи в минуле, чи в майбутнє —

Лише б стрілось щось нам путнє.

Тихо. Чуєте, хтось стука?

Подивлюсь. Нас зве наука!

Це ж вона про рідну мову

Нам багато що промовить...

1-й учень

Промчались велетні — епохи...

Світ вдосконаливсь мимохіть.

І ми сьогодні з вами трохи

Відкриєм таїни століть.

Як з’явилась буква перша?

Хто предком був її, вгадай!

Це нам писати стало легше.

Раніш не вміли цього й край!

2-й учень

Малюнки, знаки і карлюки

В печерах можна відшукать.

Не спілкування — просто муки.

А кожен мріє щось писать.

Учитель. Цікаво?

Урок швиденько починаєм,

Чого не знали ще — вивчаєм!

Валентина Романова

2. Аналіз контрольної роботи

— Для того щоб мандрівка була саме такою, беремо із собою багаж знань. (Аналіз типових помилок, яких припустилися учні під час написання роботи.)

3. Словниковий диктант

Гра «Вітрильник»

— Багаж знань ми маємо, потрібні міцні вітрила.

Черевики, предмет, рюкзак, неділя, четвер, театр, помилка, завдання.

Взаємоперевірка.

На слайд-презентації записані слова для перевірки словникового диктанту.

— Діти, підніміть угору найміцніші вітрила.

— Тепер дмухніть так, щоб у нас був попутній вітерець. Побажаймо собі щасливої дороги!

4. Ознайомлення зі словниковим словом чернетка

1) Введення слова. Диференційована робота на вибір учнів.

— Діти, у нас на шляху зупинка. Та не проста, мовна. Прочитайте завдання.

Тут є слово — назва предмета (іменник). Цей предмет необхідний кожному учневі, особливо під час виконання домашнього завдання.

Це слово зможуть прочитати тільки уважні, старанні учні.

— Підведіть руки уважні, старанні учні.

— До роботи беруться учні 2-го класу. Готові?

2) Складання слова «чернетка». Диференційована робота на картках.

Картка 1

1. Прочитайте.

..еревики, пр..дмет, ..юкзак, ..еділя, ч..твер, теа..р, помил..а, завд..ння.

2. Вставте пропущені букви.

3. З пропущених букв утворіть слово.

Картка 2

1. Прочитайте.

..еревики, ..юкзак, ч..твер, теа..р, помил..а, пр..дмет, завд..ння, ..еділя.

2. Вставте пропущені букви.

3. З пропущених букв утворіть слово.

3) Слово Всезнайка.

Чернетка — це чорновий текст, рукопис.

— Що можна використати в ролі чернетки?

— Слово чернетка — словникове слово. Сьогодні на уроці ми навчимося правильно вимовляти та записувати це слово.

4) Гра «Прочитай правильно» (презентація).

— Діти, слово чернетка особливе тим, що приголосні звуки [к] та [ц] граються, тобто залежно від поставленого питання, чергуються. А як і коли це буває, ми дізнаємося під час гри «Прочитай правильно».

Дівчатка читають слова першого стовпчика, а хлопчики — другого.

У мене є (що?)

чернетка

чернетки

У мене немає (чого?)

чернетки

чернеток

Я даю (чому?)

чернетці

чернеткам

Я знайшов (що?)

чернетку

чернетки

Я захоплююсь (чим?)

чернеткою

чернетками

Я пишу (у чому?)

у чернетці

у чернетках

5) Каліграфічна хвилинка.

а) Письмо з’єднань.

ч ч ч ччч Ч Ч Чч

Че че ер рн не ет тк ка чернетка

б) Завдання за вибором.

• Поділити слова на склади.

• Поділити слова на склади для переносу.

• Побудувати звуко-буквену модель слова.

в) Утворення та запис речення.

можна

чернетку.

паперу

будь-якого

3

зробити

(З будь-якого паперу можна зробити чернетку.)

— Діти, яке слово було зашифроване в таблиці?

— Продовжуємо мандрувати мовною країною.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Актуалізація опорних знань

Гра «Тиша»

— Наступна зупинка — «Тиша». Пограймося?

а) Парна робота.

Почергово один учень показує дію, а інший — відгадує.

б) Колективна робота.

— Я називатиму предмети та ознаки, а ви показуватимете жестами та мімікою.

Кисле яблуко, смачний торт, зелений гай.

2. Мотивація навчальної діяльності

— Чи завжди можна правильно показати предмет та ознаку?

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що придумали люди для того, щоб спілкуватися між собою.

3. Повідомлення теми і завдань уроку

4. Сприймання та засвоєння нового матеріалу

1) Пояснення матеріалу під час виконання практичних завдань. Парна диференційована робота.

Картка 1

1. Прочитайте.

2. Навіщо людям потрібна мова?

Здавна люди багато працювали, щоб здобути їжу, одяг, побудувати житло. Гуртом працювати значно легше. Але для цього слід розуміти одне одного. Спочатку люди навчилися говорити, а потім і писати.

3. Спишіть перший абзац, вставляючи пропущені букви.

4. У виділеному слові вимовте звуки, назвіть букви.

5. Побудуйте звукову схему цього слова.

Картка 2

1. Прочитайте.

2. Про що ви дізналися з тексту? Розкажіть коротко.

У світі живе багато різних народів. І кожний має свою мову. Один і той самий предмет у різних мовах називаються різними словами.

Наприклад, українською мовою — хліб, німецькою — брот, французькою — пен.

3. Спишіть перший абзац, вставляючи пропущені букви.

4. У виділеному слові вимовте звуки, назвіть букви.

5. Побудуйте звукову схему цього слова.

2) Виконання вправ. Завдання на вибір. Парна диференційована робота.

а) Виконання вправи 189 (с. 71).

— Прочитайте текст.

— Спишіть речення, що найбільше сподобалося.

б) Виконання вправи 190 (с. 71).

— Прочитайте висловлювання поетів про рідну мову.

— Спишіть висловлювання, що найбільше сподобалося.

Фізкультхвилинка

3) Ознайомлення із мовними та немовними знаками.

а) Робота із зображенням мовних та немовних знаків минулого.

Зазирнімо в далеке минуле.

Картка

Розгляньте малюнки та зразки давнього письма, що давні люди залишили на скелях, у печерах, на глиняних дощечках.

— Які з цих зображень вам зрозумілі?

— Як ви гадаєте, це мовні чи немовні знаки? Доведіть свою думку.

б) Робота із зображеннями мовних та немовних знаків сьогодення. Парна робота на вибір.

Мудрішав рід колись з роками,

На букви знаки замінили,

Щоб не забули ми їх з вами —

Нам дещо предки залишили.

Фігури і дорожні знаки.

Попробуй їх тепер не знати!

Валентина Романова

Картка 1

Розгляньте зображені знаки. Розкажіть, що вони означають.

Які ще знаки знаєте?

Картка 2

Розгляньте зображені знаки. Розкажіть, що вони означають.

Які ще знаки знаєте?

— Як ви гадаєте, це мовні чи немовні знаки? Доведіть свою думку,

в) Математичні знаки.

Колективна робота

— Розгляньте і назвіть знаки, якими ви користуєтеся на уроках математики.

+

=

-

:

1

8

Завдання на вибір. Парна диференційована робота

Картка 1

Прочитайте вирази по-різному. Запишіть.

7 - 2 = 5 6 < 9

Картка 2

Прочитайте вирази по-різному. Запишіть.

5 + 1 = 6 10 > 8

— Як ви гадаєте, це мовні чи немовні знаки? Доведіть свою думку.

— Геометричні фігури — це теж знаки. Назвіть зображені фігури.

(Коло, трикутник, круг, квадрат)

Завдання на вибір

• Запишіть назви фігур у тому порядку, у якому вони зображені. Вимовте звуки у слові квадрат.

• Запишіть назви фігур у тому порядку, у якому вони зображені. Вимовте звуки у слові круг.

— Як ви гадаєте, це мовні чи немовні знаки? Доведіть свою думку.

— Зверніть увагу! Знаки можуть заміняти слова і навіть цілі речення.

В гостях сьогодні в нас історія була,

Цікавими стежками провела.

Та де б ми не були —

Нам слід запам’ятати,

Що рідну мову треба шанувати.

І говорити, і писать красиво,

Бо кожна буква — рукотворне диво.

Валентина Романова

4) Гра «Мовні та немовні знаки».

— Я показуватиму знаки, а ви оплесками ловіть мовні знаки.

Буква, цифра, дорожній знак, піктограма їдальні.

— Чудова робота!

У нагороду виберіть піктограму, що відповідає вашому настрою.

— Якщо це мовний знак — покладіть на парту. Якщо це немовний знак, то підніміть угору.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Рефлексія

Гра «Так чи ні?»

У кожного учня — 2 сигнальні картки. Правильна відповідь — картка зеленого кольору, неправильна відповідь — картка червоного кольору.

• Мова — це засіб спілкування між тваринами.

• Мова — це засіб спілкування між людьми.

• Знаки бувають мовними та немовними.

2. Домашнє завдання (диференційоване, за вибором учнів)

1) Виконати вправу 191 (с. 71-72).

2) Завдання на картках.

Картка 1

1. Прочитайте.

Спитай себе, дитино, хто ти є,

І в серці обізвет..ся рідна мова;

І в голосі яснім ім..я твоє

Прос..є, наче зірка світанкова.

(Дмитро Павличко )

2. Спишіть, вставляючи потрібні букви і знаки.

3. Побудуйте звукову модель виділеного слова.

Картка 2

1. Прочитайте.

Мово рідна!

Колискова

Материнська ніжна мово!

Мово сили й простоти,—

гей, яка ж прекрасна ти!».

(Іван Багряний)

2. Спишіть.

3. Побудуйте звукову модель виділеного слова.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити