Розробки уроків - Українська мова 2 клас - II семестр За підручником М. С. Вашуленка - 2017 рік

СЛОВО (продовження)

УРОК 70. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ В ІМЕНАХ, ПО БАТЬКОВІ ТА ПРІЗВИЩАХ

Мета:

формування предметних компетентностей: навчати учнів розрізняти поняття «ім'я», «по батькові», «прізвище»; сприяти засвоєнню правила написання з великої букви імен, по батькові та прізвищ людей; закріплювати знання про слова — назви предметів, навички правильного написання слів, правопис яких потрібно запам'ятати; розвивати вміння аналізувати, доводити; виховувати повагу до письменників; заохочувати до читання художніх творів;

формування ключових компетентностей:

соціальної: формувати здатність продуктивно співпрацювати з учнями у парах;

здоров'язбережувальної: учити брати активну участь в оздоровчих заходах, що проводяться на уроці

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Основні терміни і поняття: велика буква.

Обладнання: для кожної дитини на картці — ялинка (на ялинці приклеєний двосторонній скотч); коробочка зі сніжинками; картки із завданнями; м'яч.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Вправа «Одне одному, разом!»

Чергова пара дітей разом з учителем готує вірш класу. На уроці вчитель починає читати вірш, а діти продовжують.

Учитель

А ранок надзвичайний! Просто синій...

Так гарно, хоч і холодно — зима!

На всіх деревах білий-білий іній,

Тут Фея йшла дорогами сама.

1-й учень

І все отак чарівно посріблила,

І гілочку, й билинку, й деревце.

Пухнастим, білим цілий світ зробила,

Спасибі тобі, зимонько, за це.

2-й учень

Ти в світ до нас прислала світлу казку,

Що всім красу і диво роздає.

А ще свою чарівність, ніжність, ласку,

Тож дякуєм тобі, що ти в нас є!

Надія Красоткіна

— Сьогодні, діти, Фея просить допомоги. Ви допоможете вкутати ялинки снігом?

— Що потрібно для цього зробити?

— Старанно працювати! Кожна правильна відповідь — це сніжинка, яку ви приклеюєте до ялинки. Наприкінці уроку ми побачимо, чия ялинка матиме товсту шубку зі снігу — той гарно працював!

2. Каліграфічна хвилинка

1) Завдання на вибір. Парна робота.

а) Кросворд.

1. Він чимало літ прожив,

На повагу заслужив.

Для матусі він — татусь,

А для мене він — ... (дідусь).

2. Найрідніша, наймиліша,

Всіх вона нас пестить, тішить,

Завжди скрізь буває з нами.

Відгадайте: хто це?.. (Мама)

3. Ще голубонька рідненька —

Добра, мила і старенька.

Я ніколи не журюся,

Бо у мене є... (бабуся).

б) Загадки на вибір.

• А відгадайте-но: що я таке?

Всі хочуть, як Народиться дитина,

щоб я було красиве і дзвінке,

бо носить все життя мене людина. (Ім’я)

Ігор Січовик

• Нас не було — воно було,

Нас не буде — воно буде;

Ніхто ні в кого його не бачив,

А в кожного воно є. (Ім’я)

Самооцінювання.

— Діти, які правильно виконали завдання,— прикріпіть на ялинку сніжинку.

2) Письмо з'єднань.

І І І і і іі ііі І і Іі Ііі

Ім ім м’я м’я ім’я

— Діти, яке правило нам пропонує повторити слово ім’я? (Правило написання апострофа)

— Коли пишеться апостроф?

— Пригадайте слова, у яких пишеться апостроф.

Підсумок. Діти, які правильно виконали завдання, прикріпіть на ялинку сніжинку.

3) Гра «Розсипанка». Диференційована парна робота.

а) ім’я багатства. Добре краще

(Добре ім’я краще багатства.)

б)

(Не ім’я красить людину, а її справи.)

3. Запис прислів'я

— Діти, запишіть прислів’я, що вам найбільше сподобалося.

Самооцінювання.

— Діти, які правильно виконали завдання,— прикріпіть на ялинку сніжинку.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Актуалізація опорних знань

Гра «Влови м'яч»

• Скільки звуків у слові ім’я?

• Назви голосні звуки у слові ім’я?

• Назви приголосні звуки у слові ім’я?

• Назви букви у слові ім’я?

• Що означає слово ім’я? (Назву предмета)

• На яке питання відповідає слово ім’я? (Що?)

• До якої частини мови ми віднесемо слово ім’я? (Іменник)

• Діти, одне — ім’я, а багато? (Імена)

Самооцінювання.

— Діти, які правильно відповідали,— почепіть на ялинку сніжинку.

2. Мотивація навчальної діяльності

— Сьогодні слово ім’я принесло нам дуже багато цікавого. Але дізнаються нове тільки ті діти, які старанно працюватимуть на уроці.

3. Повідомлення теми та завдань уроку

4. Сприймання та засвоєння нового матеріалу

1) Підготовчі вправи. Виконання вправи 296 (с. 114).

а) Вправа «Інтерв’ю».

— Назвіть своє ім’я.

— Назвіть імена кількох своїх друзів.

— Назвіть ім’я та по батькові своєї вчительки (вчителя).

— Назвіть ім’я та по батькові свого татуся.

— Назвіть ім’я та по батькові своєї матусі.

— Назвіть своє прізвище.

— Назвіть прізвище свого однокласника.

— Що вам відомо про написання імен, по батькові та прізвищ людей?

Самооцінювання.

— Діти, які правильно відповідали,— прикріпіть на ялинку сніжинку.

б) Дослідження. Парна робота.

Сьогодні ми дослідимо, як пишуться ім’я, по батькові та прізвища людей.

Картка 1

Розподіліть слова в таблицю.

Кирило, Антоніна, Настя, Анатолійович, Іванівна, Гаврилівна, Іваненко, Олексієнко, Осінна.

Імена

По батькові

Прізвища

Картка 2

Розподіліть слова в таблицю.

Толя, Наталя, Михайло, Панасович, Артемович, Олегівна, Хорошко, Миколенко, Боговик.

Імена

По батькові

Прізвища

— Діти, які слова ви розподіляли в таблиці? (Імена, по батькові, прізвища)

— З якої букви пишуться ці слова? (З великої букви)

— Що ви досліджували?

— Який висновок ви можете зробити?

Самооцінювання.

— Діти, які правильно виконали завдання,— прикріпіть на ялинку сніжинку.

2) Співставлений висновку з правилом на с. 114.

— Діти, імена, по батькові та прізвища людей — це власні імена.

3) Завдання за вибором. Парна робота з наступним взаємооцінюванням.

а) Виконання вправи 297 (с. 114).

— Прочитайте і спишіть.

— Підкресліть прізвища.

— Поясніть, чому слова написані з великої букви.

— Прізвища яких ще письменників ви можете назвати?

б) Виконання завдання за карткою.

Картка

• Прочитайте і спишіть.

Казки Наталі Львівни Забіли, оповідання Андрія Пилиповича М’ястківського, вірші Анатолія Семеновича Камінчука.

• Підкресліть прізвища.

• Поясніть, чому слова написані з великої букви.

• Прізвища яких ще письменників ви можете назвати?

Самооцінювання.

— Діти, які правильно виконали завдання,— прикріпіть на ялинку сніжинку.

4) Завдання за вибором учнів з наступним взаємооцінюванням.

а) Виконання вправи 299 (с. 115). Робота в парах.

— Поміркуйте над тим, що сказано в тексті, і дайте відповідь на запитання.

— Запишіть свою відповідь.

— Складіть подібну загадку.

б) Виконання завдання за карткою.

Картка

• Поміркуйте над тим, що сказано в тексті, і дайте відповідь на запитання. Діда звуть Олегом Петровичем. Його внука — Кирилом Анатолійовичем.

Як звуть онукового батька?

• Запишіть свою відповідь.

• Складіть подібну загадку.

Самооцінювання.

— Пари, які правильно виконали завдання,— прикріпіть на ялинку сніжинку.

5) Виконання вправи 300 (с. 115). Парна диференційована робота.

— Прочитайте і спишіть.

— Поясніть уживання великої букви у словах.

— Що означає слово клас у першому реченні?

— Поміркуйте, як утворилися згадані в тексті прізвища.

— Назвіть інші прізвища, що утворилися від імен або інших слів.

Самооцінювання.

— Пари, які правильно виконали завдання,— прикріпіть на ялинку сніжинку.

Фізкультхвилинка

Ми, як справжні музиканти,

Зараз дружно будем грати:

На сопілці — «Ду-ду, ду-ду»,

Ніби в лузі я іду.

А тепер на скрипці гарно

Я смичком вожу немарно.

На баяні граєм так,

Що танцюють всі гопак.

Взяв до рук я барабан —

«Там-там, там-там, там-там!»

На фортепіано граю,

Клавіші перебираю.

Буду я й на кобзі грати,

Всіх навколо дивувати.

Повторили всі ми ноти —

Знов беремось до роботи!

Юлія Градусова

Самооцінювання.

— Діти, які старанно виконували фізкультхвилинку,— прикріпіть на ялинку сніжинку.

6) Виконання вправи 301 (с. 115). Парна диференційована робота з наступним самооцінюванням.

— Прочитайте уважно.

— Чи зрозуміли ви, як звуть хлопчиків, до яких звертається поет?

— Запишіть їхні імена.

— Поясніть, чому виділені слова написані з малої букви.

— Поділіть їх для переносу.

— А чи знаєте ви імена дівчаток, які вони взяли у квіток? (Лілія, Маргарита)

Самооцінювання.

— Пари, які правильно виконали завдання,— прикріпіть на ялинку сніжинку.

7) Виконання вправи 302 (с. 116). Групова робота з наступним самооцінюванням.

— Дайте зображеним дітям імена та запишіть їх.

— Складіть за малюнками усну розповідь.

— Доберіть заголовок.

Самооцінювання.

— Групи, які правильно виконали завдання,— прикріпіть на ялинку сніжинку.

8) Творче завдання.

— Запишіть своє ім’я, своє прізвище, ім’я татуся, матусі.

5. Узагальнення й систематизація знань

Гра від великої букви

Учитель називає слова або сполучення слів. Якщо їх потрібно писати з великої букви — діти підводяться, якщо з малої — сидять.

Хлопчик, Олена Іванівна, Оленка, дівчинка, Січовик, учень, Іванко, учениця, радість, задоволення, Іван Якович Франко.

Самооцінювання.

— Діти, які правильно виконали завдання,— прикріпіть на ялинку сніжинку.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Оцінювання вчителем роботи учнів

— Покажіть свої ялиночки. Які вони чудові! На кожній із них — білосніжна шубка.

(Учитель на позитиві характеризує роботу кожного учня на уроці.)

2. Самооцінювання

— Підведіть руку, кому було цікаво сьогодні на уроці.

— Діти, які слова ми називаємо власними назвами? (Імена, по батькові, прізвища)

— Підведіть руку, хто зрозумів, як правильно писати імена, по батькові та прізвища людей, тобто власні назви?

— Підведіть руку, кому потрібна допомога у правильному написанні імен, по батькові та прізвищ людей, тобто власних назв?

3. Рефлексія

Вправа «Мікрофон»

• Чого ви навчилися сьогодні на уроці?

• Де ви ці знання можете використати?

• Який вид роботи вам сподобався найбільше?

4. Пропедевтика

— Діти, сьогодні ми вчилися писати з великої букви імена, по батькові та прізвища людей. На наступному уроці ми дізнаємося, які ще слова пишуться з великої букви.

5. Домашнє завдання (на вибір)

1. Дослідіть історію походження свого імені.

2. Напишіть імена і прізвища трьох письменників, чиї оповідання ви читали.

3. Виконайте вправу 303 (с. 116).

ДОДАТОК

СПЕРЕЧАЛИСЯ МИ ДОВГО...

Сперечалися ми довго краще всіх чиє ім’я:

Олександр, Іван чи Ольга, чи Тарас, а чи Ілля?

Біля ґанку по обіді мій дідусь відпочивав.

Ми про це спитали діда, він нам ось що розказав:

— Те ім’я людина носить, що родина їй дала.

Не воно людину красить, красять вчинки і діла.

Хто, скажіть — от, хулігана Олександром стане звать?

Будуть звати хуліганом, лиходієм називать.

А якщо хтось друзів дурить, Дурисвіт ім’я дадуть.

Хто в під’їзді нишком курить, так курцем його і звуть.

Суперечка ваша марна,— під кінець сказав мій дід,—

Імена всі ваші гарні, бережіть їх з юних літ!

Н. Григор’єва

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити