Розробки уроків - Українська мова 2 клас - II семестр За підручником М. С. Вашуленка - 2017 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

СЛОВО (продовження)

  УРОК 65. СКЛАДАННЯ ГРУП СЛІВ ІЗ ПРОПОНОВАНИМ ЛЕКСИЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ (слова, що позначають осіб, які працюють у школі, предмети, розміщені у класі, почуття учня, який добре виконав роботу і т. ін.)

  УРОК 66. ЗНАХОДЖЕННЯ СЕРЕД СЛІВ ПОДІБНИХ ЧИ ПРОТИЛЕЖНИХ ЗА ЛЕКСИЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ

  УРОК 67. ЗМІНЮВАННЯ ЗА ЧИСЛАМИ (один — багато) СЛІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НА ПИТАННЯ хто? що?

  УРОК 68. УТВОРЕННЯ МНОЖИНИ ІМЕННИКІВ (у простих випадках, без уживання терміна). ПРАВИЛЬНЕ ВЖИВАННЯ ІМЕННИКА У МНОЖИНІ ЧИ ОДНИНІ У СКЛАДЕНОМУ РЕЧЕННІ

  УРОК 70. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ В ІМЕНАХ, ПО БАТЬКОВІ ТА ПРІЗВИЩАХ

  УРОК 71. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ В КЛИЧКАХ ТВАРИН

  УРОК 72. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ В НАЗВАХ МІСТ, СІЛ

  УРОК 73. ПІДСУМКОВИЙ УРОК 3 ТЕМИ «СЛОВА, ЩО НАЗИВАЮТЬ ПРЕДМЕТИ (іменники)»

  УРОК 76. СЛОВА, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ НА ПИТАННЯ який? яка? яке? які? (прикметники)

  УРОК 77. ЗВ'ЯЗОК ПРИКМЕТНИКІВ З ІМЕННИКАМИ. ВИМОВА і НАПИСАННЯ СЛОВА ознака

  УРОК 78. ПРАКТИЧНЕ ЗМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА ЧИСЛАМИ

  УРОК 79. СКЛАДАННЯ ГРУП СЛІВ ПРИКМЕТНИКІВ, ЩО МАЮТЬ РІЗНЕ ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ (назви кольорів, розміри предметів, ознаки за відношенням до пори року, матеріалу, з якого виготовлено предмет, інші ознаки). ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА неділя

  УРОК 81. ВИЯВЛЕННЯ СЕРЕД ПРИКМЕТНИКІВ СЛІВ, ПОДІБНИХ ЧИ ПРОТИЛЕЖНИХ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СПОЛУКИ до побачення

  УРОК 82. УТВОРЕННЯ СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НА ПИТАННЯ хто? що? ТА який? яка?. ДОБИРАННЯ СЛІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ РЕАЛЬНИМ ОЗНАКАМ ПЕВНОГО ПРЕДМЕТА

  УРОК 84. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. СЛОВА, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НА ПИТАННЯ що робити? що зробити? що робив? що буде робити? (дієслова)

  УРОК 85. СЛОВА, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НА ПИТАННЯ що робити? що зробити? що робив? що буде робити? (дієслова)

  УРОК 87. СКЛАДАННЯ ГРУП ДІЄСЛІВ ІЗ ПЕВНИМ ЛЕКСИЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ ДІЇ (слова, що позначають говоріння, навчальні дії, виявлення почуттів). ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА помилка

  УРОК 88. ЗНАХОДЖЕННЯ СЕРЕД ДІЄСЛІВ ТИХ, ЩО ПОДІБНІ ЧИ ПРОТИЛЕЖНІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

  УРОК 89. СЛУЖБОВІ СЛОВА, ДО ЯКИХ НЕ СТАВЛЯТЬ ПИТАНЬ, АЛЕ БЕЗ ЯКИХ МАЙЖЕ НЕМОЖЛИВО ПОБУДУВАТИ РЕЧЕННЯ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА театр

  УРОК 90. СЛУЖБОВІ СЛОВА, ДО ЯКИХ НЕ СТАВЛЯТЬ ПИТАНЬ, АЛЕ БЕЗ ЯКИХ МАЙЖЕ НЕМОЖЛИВО ПОБУДУВАТИ РЕЧЕННЯ

  УРОК 91. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З РОЗДІЛУ «слово»

РЕЧЕННЯ

  УРОК 92. ЗМІСТ І ЗАВЕРШЕНЕ ІНТОНАЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ РЕЧЕННЯ

  УРОК 93. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ РЕЧЕННЯ. ВЕЛИКА БУКВА У ПЕРШОМУ СЛОВІ В РЕЧЕННІ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА четвер

  УРОК 95. РЕЧЕННЯ, У ЯКИХ Є ПОВІДОМЛЕННЯ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ІНТОНАЦІЄЮ ТАКИХ РЕЧЕНЬ. ПОБУДОВА РЕЧЕНЬ

  УРОК 96. РЕЧЕННЯ, У ЯКИХ Є ЗАПИТАННЯ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ІНТОНАЦІЄЮ ТАКИХ РЕЧЕНЬ. ПОБУДОВА РЕЧЕНЬ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА середа

  УРОК 97. РЕЧЕННЯ, У ЯКИХ Є ПРОХАННЯ АБО НАКАЗ, СПОНУКАННЯ ДО ДІЇ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ІНТОНАЦІЄЮ ТАКИХ РЕЧЕНЬ. ПОБУДОВА РЕЧЕНЬ

  УРОК 98. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО РОЗПОВІДНЕ, ПИТАЛЬНЕ, СПОНУКАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У КІНЦІ РЕЧЕННЯ (?!), ВЕЛИКА ЛІТЕРА У ПЕРШОМУ СЛОВІ РЕЧЕННЯ. ПОБУДОВА РЕЧЕНЬ

  УРОК 99. ПОШИРЕННЯ РЕЧЕННЯ ЗА ПИТАННЯМИ, ПОДАНИМИ ВЧИТЕЛЕМ

  УРОК 101. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА РОЗДІЛОМ «РЕЧЕННЯ». КОНТРОЛЬНА РОБОТА: ДІАЛОГ

ТЕКСТ

  УРОК 102. ТЕКСТ. ЗАГОЛОВОК ТЕКСТУ. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІННЯ ДОБИРАТИ ЗАГОЛОВОК ВІДПОВІДНО ДО ЗМІСТУ ТЕКСТУ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА завдання

  УРОК 103. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОБУДОВОЮ ТЕКСТУ (речення-зачин, у якому повідомляється, про що йтиметься в тексті; основна частина, у якій викладено зміст висловлювання; речення-кінцівка, яке свідчить про те, що висловлювання завершено)

  УРОК 105. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ АБЗАЦІВ У ТЕКСТІ. ДОТРИМУВАННЯ АБЗАЦІВ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ТРЬОМ ОСНОВНИМ ЧАСТИНАМ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА черговий

  УРОК 106. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ СЛІВ ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКСТІВ ШЛЯХОМ ЗАМІНИ В НИХ ОКРЕМИХ СЛІВ, ЩО ПОВТОРЮЮТЬСЯ, НА БЛИЗЬКІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ, І ТІ, ЩО БУЛИ ВЖИТІ РАНІШЕ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА п'ятниця

МОВА І МОВЛЕННЯ

  УРОК 108. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. УЯВЛЕННЯ ПРО МОВУ ЯК ЗАСІБ ЛЮДСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МОВНИМИ І НЕМОВНИМИ ЗНАКАМИ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА чернетка

  УРОК 109. УСНЕ I ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ (говоріння і письмо)

  УРОК 110. СИЛА ГОЛОСУ I ТЕМП МОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ЧИТАННЯ, ГОВОРІННЯ, ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СЛОВА дитина

  УРОК 111. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ I КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ. СЛОВА ВВІЧЛИВОСТІ. ВИМОВА І НАПИСАННЯ СПОЛУКИ на добраніч

  УРОК 113. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО, ЗВУКИ І БУКВИ

  УРОК 114. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО. СЛОВО

  УРОК 115. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО. РЕЧЕННЯ

  УРОК 116. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ТЕКСТ

  УРОК 119. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА СЕМЕСТР, РІК

     

ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити