Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 15. Види речень за метою висловлювання

Тема: Види речень за метою висловлювання

Мета: розширити знання учнів про види речень за метою висловлювання; вчити правильно ставити розділові знаки в кінці речення; формувати навички правильного інтонування речень; розвивати вміння аналізувати, співставляти; виховувати любов до мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Працюватимем старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім 3-м класі

Діти — просто молодці.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с.28,впр.51)

1-2 учні зачитують складені тексти за темою «Для чого існують бібліотеки?»

— До якого типу текстів він належить? Чому? (Міркування учнів.)

2. Самостійна робота

— Позначте кінець і початок речень. Запишіть речення.

Ось і пізня осінь. Дні стали короткі. Холодний осінній вітер несе по дорогах жовте листя. Опустіли гнізда птахів. Поховались комахи. Небо вкрите хмарами. Часто йдуть дощі. З городів давно зібрали капусту, картоплю, помідори. Незабаром  настане зима. Випаде сніг. Ударять морози. Замерзнуть річки.

3. Перевірка виконаної роботи

— Прочитайте записаний текст. Кожне речення виділяйте інтонаційно.

— Що містить кожне речення? (Кожне речення містить закінчену думку.)

— Як пов’язані слова в реченні? (Слова в реченні пов’язані за змістом.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми пригадаємо, які бувають речення за метою висловлювання. Будемо вчитися правильно писати їх та вимовляти з правильною інтонацією, а також будемо вчитися правильно ставити розділові знаки в кінці речень.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за вправою 52 (с. 29)

— Прочитайте і відгадайте загадку.

— Поясніть, як ви розумієте значення слова борня.

— Спишіть загадку.

— Скільки речень у загадці?

— Про що вони повідомляють?

2. Вправа «Мікрофон»

— Доведіть, що за метою висловлювання речення, якими записана загадка, є розповідними.

3. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 29)

— Які речення називаються розповідними?

— Який розділовий знак ставимо в кінці такого речення?

4. Робота в групах (с. 29, впр. 53)

— Прочитайте речення з відповідною інтонацією.

— Поясніть, як ви розумієте значення слова абонемент.

— Які це речення за метою висловлювання?

— Запишіть запитання і відповіді на них.

5. Звітування груп

6. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 29)

— Які речення називаються питальними?

— Який розділовий знак ставимо в кінці такого речення?

7. Фізкультхвилинка

8. Робота за вправою 54 (ст. 30)

— Прочитайте текст.

— Як слід читати книжку?

— Де можна знайти значення невідомих слів?

— Що слід знати, крім назви книги?

— Прочитайте речення, які спонукають до дії.

— Як називаються такі речення?

9. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 30)

10. Вибіркове списування

— Спишіть питальні речення з вправи 54.

— Випишіть виділене слово.

— Визначте в ньому кількість букв і звуків.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота за таблицею на дошці

Типи речень за метою висловлювання

Розповідне

Питальне

Спонукальне

у реченні про когось або

про щось розповідають

у реченні про когось або

про щось запитують

у реченні когось спонукають

до певної дії

у кінці речення ставиться

крапка

у кінці речення ставиться

знак питання

у кінці речення ставиться

крапка або знак оклику

2. Творча робота

— Перебудуйте речення з розповідних на спонукальні.

Треба берегти кожну хвилину.

Діти шанують батька і неньку.

Мама попросила Оленку купити хліб.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Які бувають речення за метою висловлювання?

— Яке речення називають розповідним? Питальним?

— Що виражає спонукальне речення? Наведіть приклади.

— Які розділові знаки ставимо в кін ці розповідного, питального, спонукального речень?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 30, впр .55.

— Спишіть спонукальні речення із вправи 54.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити