Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 18. Звертання, розділові знаки при них

Тема: Звертання, розділові знаки при них

Мета: розширити знання учнів про звертання; розвивати вміння виділяти звертання на письмі; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до усної народної творчості.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Працюватимем старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім 3-м класі

Діти — просто молодці.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с.32, впр. 60)

Фронтальна перевірка домашнього завдання.

2. Графічний диктант

Завдання: визначити види речень за метою висловлювання, використовуючи умовні позначки: розповідне неокличне речення — PH; розповідне окличне — РО; питальне неокличне — ПН; питальне окличне — ПО; спонукальне неокличне — СН; спонукальне окличне — CO.

Яка ж ти гарна й пишна, земле наша! (РО)

Посадіть, друзі, в школі сад! (СО)

Ти знаєш, як пахне любисток? (ПН)

Як не любити мову нашу?! (ПО)

Хліб пахне солодко, як пахнуть медом соти. (PH)

Завжди пам’ятайте про батьків і допомагайте їм. (СН)

3. Письмо з пам'яті

Тихо осінь ходить гаєм.

Ліс довкола аж горить.

Ясен листя осипає.

Дуб нахмурений стоїть.

Н. Приходько

— Скільки речень записали?

— З якої букви пишемо перше слово в реченні?

— Підкресліть головні слова в кожному реченні.

— Чому про осінь говорять як про живу істоту?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Тема «Звертання» не є новою для вас.

— Пригадайте, коли ви вчилися складати листи, привітання, запрошення, то використовували звертання у власному мовленні.

— Сьогодні на уроці ви закріпите вміння виділяти голосом звертання і вживати при звертанні відповідні розділові знаки.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за вправою 61 (с. 32)

— Прочитайте виразно вірш.

— Визначте, як і в ньому речення за метою висловлювання та інтонацією.

— До кого звертається автор у першому, другому, третьому реченнях?

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 33)

— Що ми називаємо звертанням?

— Де може стояти звертання в реченні?

— Як виділяється звертання на письмі?

— У якому реченні із вправи 61 звертання стоїть на початку; у середині; у кінці речення?

3. Словникова робота

— Відгадайте загадку.

• Видно край, а дійти до нього не можна. (Горизонт)

Горизонт — частина земної поверхні, яку можна побачити на відкритій місцевості.

У народі кажуть: «Там, де небо із землею сходяться».

— Доберіть синоніми до слова горизонт. (Обрій, небозвід, виднокіл, небокрай)—

Запишіть їх каліграфічно в зошити.

4. Робота за вправою 62 (с. 33)

— Прочитайте виразно текст. Речення із звертаннями виділіть інтонаційно.

— Перекажіть прочитаний текст.

— Спишіть текст.

— Підкресліть звертання.

— Поясніть розділові знаки при звертаннях.

— Прочитайте виділене речення.

— Назвіть у ньому головні слова. Підкресліть їх.

5. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Творча робота (с. 33, впр. 63)

— Запишіть слова у формі звертання за зразком.

        Тато, мамо, сестро, брате, тітко, дядьку, дідусю, бабусю, Наталю Григорівно, Маріє Дмитрівно, Василю Івановичу, Борисе Дмитровичу.

2. Вибірковий диктант

— Випишіть лише звертання.

На тобі, Гаврило, що мені немило!

На тобі, небоже, що мені негоже!

Антошку! їж потрошку, лише не з’їж ложку!

Хапай, Петре, поки тепле!

З Богом, Парасю, як люди трапляються!

Ні сіло, ні впало, давай, бабо, сало! (Народна творчість)

3. Гра «Відгадай казку»

— З яких казок ці уривки?

— Знайдіть у них звертання.

• Гуси, гуси, гусенята,

Візьміть мене на крилята...

• Не їж мене, лиско, я тобі пісеньку заспіваю...

• Гей, Круть! Гей, Верть!

А гляньте скільки зерна я намолотив!

• Приходь, Журавлику, приходь, лебедику!

Я для тебе, як для себе...

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що ми називаємо звертанням?

— Як звертання виділяються в усному мовленні?

— А як звертання виділяються на письмі?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 3 3, впр. 64.

— Складіть кілька речень зі створеними звертаннями із вправи 63.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити