Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 19. Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні

Тема: Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні

Мета: формувати в учнів поняття «головні члени речення», «другорядні члени речення», «основа речення»; виробляти вміння знаходити основу речення; вдосконалювати вміння встановлювати зв'язок слів у реченні; виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось і дзвоник дав сигнал,

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаймо

І урок розпочинаймо!

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 33, впр. 64)

— Які речення за метою висловлювання ви склали?

— Назвіть у них звертання.

2. Самостійна робота

— Прочитайте речення.

— Знайдіть у них звертання. Виділіть їх комами.

— Запишіть речення в зошити.

— Підкресліть звертання.

Прилітайте, журавлі, до рідної землі.

Дружи, любий синку, з книгою.

Друже мій, де ти живеш?

3. Каліграфічна хвилинка

Щщ Щщ Щщ Ще Ща Щу ощ щи рщ ща ще

Іди, іди, дощику,

Зварю тобі борщику

В полив’янім горщику.

Іди, іди, дощику.

— Як називається такий твір? (Закличка)

— Заклички — це коротенькі пісеньки або віршики, у яких звертаються із проханням до різних сил природи: сонця, дощу, хмар, рослин, тварин. Наші предки вірили у магічну силу слова. Вірили, що словом можна вмилостивити богів, щоб ті послали дощ чи розігнали хмари, щоб виглянуло сонце. Згодом народ утрачав цю віру, тільки рештки її залишились у дитячих пісеньках.

— Знайдіть у цьому віршику звертання.

— Як виділяється звертання в усному мовленні і на письмі?

— Виконайте звуко-буквений аналіз слова борщик.

— Визначте вид останнього речення за метою висловлення та інтонацією.

4. Бесіда

— Що таке речення?

— З чого складається речення?

— Як розташовані слова в реченні?

— Чи бувають серед них головні?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми ознайомимося з назвами слів у реченні, будемо вчитися виділяти основу речення і встановлювати зв’язок слів у реченні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Установлення зв'язку слів у реченні (с. 34, впр. 65).

— Прочитайте виразно вірш.

— Який це тип тексту. Обґрунтуйте свою відповідь.

Робота в парах

— За допомогою питань доведіть, як зв’язуються між собою слова в другому реченні.

— Запишіть в зошити утворені зв’язки слів. ((Хто?) бджілки; (що зробили?) наносили; (чого?) меду; (куди? у що?) у стільники; (які?) пахучі.)

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 34)

— Як у реченні зв’язуються слова? (У реченні слова зв’язуються за змістом.)

— Які слова називаються членами речення?

— Чи є членом речення слово у? Чому? (Ні. Це прийменник. До нього не можна поставити питання.)

— Яку роль виконують прийменники в реченні? (Вони допомагають зв’язувати між собою слова в реченні.)

3. Формування поняття про підмет (с. 34-35, впр. 66)

— Прочитайте текст.

— Про кого у ньому йдеться?

— На чому грав Музикант?

До твого словничка

Флейта — це духовий музичний інструмент.

— Спишіть перший абзац тексту.

— Усно поставте питання до підкреслених слів. ((Хто?) музикант; (хто?) він; (хто?) пташки; (що?) дерева; (що?) квіти.)

4. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 35)

— Який член речення називається підметом?

— На які питання відповідає підмет?

5. Фізкультхвилинка

6. Формування поняття про присудок (с. 34-35, впр. 66)

— Відшукайте в реченнях першого абзацу тексту члени речення, що вказують, яку дію виконує підмет.

— Запишіть ці слова за зразком.

((Хто?) музикант (що робив?) сидів; (хто?) він (що робив?) грав; (хто?) пташки (що робили?) прислухалися; (що?) дерева, квіти (що робили?) прислухалися.)

7. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 35)

— Який член речення називається присудком?

— На які питання відповідає присудок?

— Якими членами речення є підмет та присудок?

— Як називаються всі інші члени речення?

— Зверніть увагу, як підкреслюємо підмет, присудок і другорядні члени речення на письмі.

8. Творча робота (с. 36, впр. 67)

— Прочитайте та з’єднайте частини речень. (Осінь плаче холодними сльозами. Жовтень на барвистому коні їздить.)

— До підметів у лівій колонці знайдіть присудки в правій.

((Що?) осінь (що робить?) плаче;

(що?) жовтень (що робить?) їздить.)

— Запишіть утворені речення.

— Підкресліть головні та другорядні члени речення.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що нового дізналися на уроці?

— Які члени речення є його основою?

— На як і питання відповідає підмет? присудок?

— Як називають інші члени речення?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 36, впр. 68.

Покажіть зв’язок слів у реченнях вправи 67 за допомогою питань. Запишіть за зразком.

Зразок: (що?) осінь (що робить?) плаче; плаче (як?) сльозами; сльозами (якими?) холодними.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити