Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 21. Однорідні члени речення. Узагальнення вивченого за темою «Речення»

Тема: Однорідні члени речення. Узагальнення вивченого за темою «Речення»

Мета: ознайомити учнів з поняттям «однорідні члени речення»; узагальнити знання про основні ознаки речення, про типи речень за метою висловлювання, про головні члени речення; виробляти вміння інтонувати речення, встановлювати зв'язок між словами в реченні; виховувати культуру писемного мовлення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось і дзвоник дав сигнал,

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаймо

І урок розпочинаймо!

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 37, впр. 72)

Учні читають речення, які вони утворили за схемами, поданими у підручнику (с. 37).

— Назвіть головні члени речення в кожному реченні.

— Які слова належать до другорядних членів речення?

2. Гра «Лінгвістичний баскетбол»

• Речення містить закінчену думку. (Так)

• За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні, спонукальні. (Так)

• У кінці розповідного речення ставимо знак питання. (Ні)

• Якщо в кінці речення стоїть знак питання -— це речення спонукальне. (Ні)

• Звертання на письмі виділяються комами. (Так)

• Головні члени речення — це підмет і присудок. (Так)

• Слова в реченні зв’язуються за допомогою питань. (Так)

• Речення, які висловлюються з окличною інтонацією, називаються питальними. (Ні)

 ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми узагальнимо вивчене про речення, напишемо самостійну роботу.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота за вправою 73 (с. 38)

— Прочитайте перше і друге речення.

— Назвіть у них головні й другорядні члени речення.

— Прочитайте третє речення.

— Як воно утворилося?

— Яке речення відповідає схемі, поданій у підручнику на с. 38?

— Спишіть третє речення. Підкресліть у ньому підмет і присудок.

— Яким є це речення за метою висловлювання? (Розповідним, неокличним)

2. Робота за вправою 74 (с. 38)

— Прочитайте текст.

— Що нового дізналися з тексту?

— Випишіть підкреслені словосполучення і визначте зв’язки між ними.

Підкресліть головні слова в словосполученнях.

— Прочитайте останнє речення.

— Назвіть у ньому головні і другорядні члени речення.

— Як можна назвати виділені слова?

3. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 38)

— Які члени речення називаються однорідними?

4. Тренувальна вправа 75 (с. 38)

— Прочитайте речення.

— За допомогою сполучників а, і об’єднайте речення так, щоб утворилися прислів’я.

5. Фізкультхвилинка

б. Самостійна робота

1 варіант

1.Поділити текст на речення. Визначити кількість речень.

Кіт підкрався до самого тину та як плигне хотів горобця схопити а горобчик утік кіт полетів у калюжу вискочив мокрий брудний а горобці сміються над котом.

а) 4;

б) 5;

в) 6.

2. Визначити тип кожного речення.

Чому це так жваво струмочок співає?

Сніг, наче срібло, блищить!

Любіть і оберігайте ліси.

Небо було ясне і синє.

3. Поширити речення звертанням.

Обережно поводьтеся з газовою плитою!

4. Перебудувати розповідне речення на питальне.

Перестали співати пташки у лісах.

5. Перебудувати розповідне речення на спонукальне.

Діти оберігають мурашник.

2 варіант

1. Поділити текст на речення. Визначити кількість речень.

Ходила квочка з курчатами у дворі раптом як лине дощик квочка на землю присіла, пір’ячко розчепірила й заквоктала і всі курчата залізли до неї під крилечка зарилися в її м’яке пір’ячко.

а) 4;

б) 5;

в) 6.

2. Визначити тип кожного речення.

Чому ласкаво нам сонечко сяє?

Скільки радості в очах!

Учіться, діти!

Електрика освітлює будинки.

3. Поширити речення звертанням.

Не бавтеся сірниками!

4. Перебудувати розповідне речення на питальне.

Загорнувся у листячко їжачок.

5. Перебудувати розповідне речення на спонукальне.

Діти допомагають узимку лісовим мешканцям.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чим відрізняється речення від окремих слів?

— У кінці яких речень ставиться крапка? А знак питання?

— Які речення називаються окличними?

— Що є основою речення?

— Що таке підмет? присудок?

— Як зв’язуються між собою слова в реченні?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 38, впр. 75, 76.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити