Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 30. Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення

Тема: Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення

Мета: формувати в учнів уміння змінювати слова за запитаннями, виділяти змінну частину, визначати закінчення у слові, поданому в кількох формах; пояснити роль закінчення для зв'язку слів у реченні; розвивати мовлення, вміння аналізувати, зіставляти; виховувати любов до книги.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналіз помилок, допущених у контрольному диктанті

2. Перевірка домашнього завдання (с. 49, впр. 105)

— Прочитайте речення з фразеологізмами.

3. Словникова робота

Гра «Склади слова — назви тварин»

кйорнжвоао ербвлдю оаджбл міджьл

(Жайворонок, верблюд, бджола, джміль)

4. Каліграфічна хвилинка

В в Вв Вив вч вс мв не яв

азбука навчання читання

Вивчиш азбуку — навчишся читати. Умітимеш читати — з кожним днем розумнішатимеш.

— Доберіть слова, близькі за значенням до слова азбука.

— Визначте кількість звуків і букв у слові читання.

— З чого складається текст? (Текст складається із речень.)

— З чого складається речення? (Речення складається зі слів.)

— З чого складаються слова? (Вони складаються зі звуків.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, які інші частини можна визначити в словах.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над прислів'ями (с. 50, впр. 106)

— Прочитайте прислів’я. Поясніть їх значення. Що об’єднує ці прислів’я?

— Спишіть прислів’я. Поставте до підкреслених слів питання. Знайдіть у виділених словах спільну та змінну частини.

— Де стоїть частина, яка змінюється?

— Позначте частину слова, яка змінюється, відповідним значком.

— Уявіть, що виділені слова не змінюються. Чи зрозуміли би ви ці вислови?

— Як вам зручно називати цю частину? (Закінчення)

Запам’ятайте! Частина слова, яка змінюється, називається закінченням. Закінчення позначається так: □. Щоб визначити закінчення, треба змінити слово. Наприклад: море, на морі, моря, морем.

2. Ознайомлення з алгоритмом визначення закінчення

Алгоритм визначення закінчення

• Прочитай слово.

• Виділи закінчення, змінивши слово за запитаннями.

• Познач закінчення так □ .

— Що цікавого помітили? (Деякі слова не мають закінчення.)

— Якщо в змінюваному слові у певній його формі немає закінчення, то кажемо, що це слово має нульове закінчення, воно позначається порожньою клітинкою.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в парах (с. 50-51, впр. 107)

— Прочитайте казку. Про що в ній ідеться? Яка мета цієї розповіді? Доберіть до неї заголовок.

— Дайте відповідь на запитання ображених парт. Розкажіть, як ви бережете свої парти. Перекажіть текст, уникаючи повторів слів.

— Випишіть слово парта і всі його форми. Позначте закінчення у формах цього слова.

2. Робота в групах (с. 51, впр. 108)

— Прочитайте текст, розкриваючи дужки. Які недоліки є у тексті? Як уникнути повторів слів? Перекажіть, уникаючи повторів слів.

— Спишіть текст, розкриваючи дужки. У змінених словах позначте закінчення.

— Чи легко було б прочитати, не розкриваючи дужки? Який висновок зробимо?

(Закінчення зв’язують слова — узгоджують.)

— Чи потрібно вміти узгоджувати слова в реченнях?

— Як можна зв’язати слова в реченнях? (Зв’язати слова в реченні можна, змінивши форму слова, а точніше, закінчення слів.)

— Запам’ятайте! Закінчення служать для зв’язку слів у реченні. Для цього ще використовують прийменники: у, в, на, з, до, між, під, понад, із. Наприклад: вікно — на вікні, під вікном, до вікон, між вікнами.

Словникова робота

— Відгадайте слово, над яким будемо сьогодні працювати. На дошці — малюнки, на яких зображені сова, півень, ракета, носоріг, сир, гриб, кіт.

— Це слово можна скласти, взявши з кожного слова по букві: сова — перша буква; півень — перша; ракета — друга; носоріг — третя; сир — друга; гриб — четверта; кіт — друга (спасибі)

Спасибі — висловлення вдячності за зроблене добро, виявлену увагу.

— Доберіть до слова спасибі синоніми. (Вдячний, дякую, висловлюю подяку)

3. Колективна робота

— Які ж ролі виконує закінчення у реченні? (Зв’язує слова в реченні, утворює нову форму слова.)

— Як утворити нову форму слова?

1) Найпростіше утворити нову форму слова за принципом «один — багато»:

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Вивчення якої теми ми розпочали?

— З якою частиною слова ми сьогодні ознайомилися?

— Що таке закінчення?

— Як його знайти? А як позначити?

— Що нового дізналися на уроці?

— Що найбільше запам’яталося?

— Яких висновків дійшли? (Слова можуть змінюватися. Змінна частина слова називається закінченням. Закінчення служить для зв’язку слів у реченні.)

— Ми говорили про маленьку частинку слова, яка має величезне значення та зв’язує різні слова в реченні. Саме завдяки таким дрібницям українська мова є наймилозвучнішою мовою у світі, добре впорядкованою, тому що слова лаконічно і тонко поєднані.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 51, впр. 109. Спишіть текст вправи 107. Підкресліть у ньому прийменники. Позначте закінчення у виділених словах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити