Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 31. Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс

Тема: Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс

Мета: формувати в учнів поняття про основу слова; вчити виділяти змінну частину, визначати основу в словах; розвивати мовлення; виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

 

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 51, впр. 109)

— Назвіть у тексті прийменники.

— Які закінчення у виділених словах?

2. Словникова робота

Гра «Збери словечко»

ця ву ли ван ди ля не ді по ка мил

(Вулиця, диван, неділя, помилка)

3. Гра «За питаннями»

— Змініть слова за питаннями, позначте закінчення.

Підводний Курочка

який? хто?

якого? кого?

якому? кому?

яким? ким?

— Що при цьому змінюється у слові?

4. Каліграфічна хвилинка

Б б Вб Ба бі бе бр тб зб

Бібліотека бабуся банкір

Бажання трудитися — то найдорожча знахідка.

— Визначте закінчення у словах бібліотека, бабуся, банкір.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати слово, виділяючи в ньому закінчення. Але звертатимемо увагу не тільки на нього, а й на ту частину слова, яка залишається без закінчення.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над віршем (с. 52, впр. 110)

— Прочитайте вірш.

— Що полив дощик?

— Прочитайте підкреслені слова. Позначте закінчення в них.

— Назвіть частину слова без закінчення. Позначте її так: І________І. Ви назвали й позначили основу слова.

— Запам’ятайте! Частина слова без закінчення називається основою. Основу позначають так: І________І. Основа слова складається з таких частин: префікс, корінь, суфікс.

— Знаючи закінчення, ми зможемо визначити основу слова. За основою ми пізнаємо саме слово, його значення.

— Спробуйте відгадати слова за такими частинами;

-а (учні роблять різні припущення);

-ий; -ій (аналогічно).

— А яке слово ви впізнаєте, коли я скажу земл- (Земля) яблуньк-

(Яблунька) смачн  (Смачний, смачна, смачні)

— Отже, що несе в собі основа? (Значення самого слова.)

2. Ознайомлення з алгоритмом визначення основи

— Чи помітили ви певний порядок при визначенні основи?

— Він називається алгоритмом. З чого ж ми починаємо?

Алгоритм визначення основи

• Прочитай слово.

• Виділи закінчення.

• Познач основу так: І_____________І.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над текстом (с. 52, впр. 111)

— Прочитайте текст. Визначте його тему.

— Визначте частини тексту. Прочитайте зачин, основну частину, кінцівку. Доберіть заголовок

— Які недоліки є у тексті?

— Перекажіть текст, уникаючи повторів.

— Відгадайте загадку.

• Якщо в слові неодмінно

Є його частина змінна,

То є й та, що не зникає.

Як її ми називаєм? (Основа)

— Випишіть із тексту окремо споріднені слова до слова море і форми слова морський. Позначте в них основу та закінчення.

Море — моряків, морська, приморський.

Морський — морська, морські, морських, морською.

Словникова робота    

Минулий — час, який минув.

2. Розвиток мовлення. Робота за малюнками (с.53, впр. 112)

— Розгляньте малюнки. Складіть за зачином і кінцівкою текст, використавши малюнки й словосполучення з довідки (усно).

— Яка тема цього тексту?

— Коли і де відбувалася подія?

— Що почули діти?

— Що зробили діти?

— Чим завершилася історія?

— Позначте у виділених словах із довідки основу та закінчення. Запишіть.

3. Самостійна робота за записом на дошці

1 варіант

Земл..., мам..., зим...

2 варіант

Весн..., красив..., олівц...

— Запишіть подані слова, вставивши закінчення, позначивши їх та основу.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що вивчали на уроці?

— Що для вас було новим?

— Що називається основою слова? (Це частина слова без закінчення.)

— Як її визначити? Розкажіть алгоритм визначення основи.

— Яка роль основи слова? (Несе в собі значення самого слова.)

— Цікаво знати, що слово основа колись мало значення «головні, повздовжні нитки у тканині». Пізніше воно почало означати опору певної будівлі, найважливіші положення певної науки, частину слова, що виражає основне значення.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 53, впр. 113. Запишіть складений у класі текст за малюнками. Прочитайте його батькам.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити