Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 36. Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом

Тема: Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом

Мета: вчити учнів правильно вимовляти і писати слова з ненаголошеними [е] та [и] в коренях; розвивати правильну літературну вимову слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях; виховувати бережливе ставлення до природи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

 

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 59, впр. 126)

— Прочитайте слова. Назвіть пари звуків, що чергуються.

— Прочитайте речення з цими словами. Позначте корінь.

2. Каліграфічна хвилинка

и ин им ил ри ди

диктант дитина диван

З рідної хати починається для мене Батьківщина.

— Поясніть уживання великої букви; визначте кількість звуків і букв у словах рідної, Батьківщина.

3. Словникова робота

Гра «Знайди "зайве" слово»

Київ, Україна, український, Батьківщина. (Батьківщина).

— Запишіть слова земля, озерце, джерельце, водичка, зозуля, урожай.

— Розставте наголоси. Назвіть у словах наголошений склад.

— Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як позначаються на письмі звуки [е], [и] у ненаголошених складах.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над словосполученнями (с. 59, впр. 127)

— Прочитайте словосполучення.

— Спишіть словосполучення, визначте в підкреслених словах корінь. Поставте наголоси.

— Складіть речення зі словосполученнями лівої колонки.

Зверніть увагу! Ненаголошені звуки [е], [и] вимовляються невиразно. Ненаголошений звук [е] у вимові наближається до [и], а [и] — до [е]. Наприклад: [клеиновий лиесток], [веисняна зеимля], [виешневий цвіт].

2. Фізкультхвилинка

 

Раз! Два! Час вставати:

Будемо відпочивати.

Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо.

П’ять! Шість! Засміялись,

Кілька раз понахилялись.

Зайчик сонячний до нас

Завітав у вільний час.

Будем бігати, стрибати,

Щоб нам зайчика впіймати.

Прудко зайчик утікає

І промінчиками грає.

Сім! Вісім! Час настав

Повернутись нам до справ.

 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

— Повчіться правильно вимовляти слова з ненаголошеними голосними.

Прочитайте подані слова. Зверніть увагу, що ненаголошений голосний [е] у вимові

наближається до [и], а ненаголошений [и] — до [е].

м[еи]довий                 п[еи]карня

ш[еи]потіти                в[еи]ликий

м [еи]телик                с[еи]кунда

в[еи]лосипед     в[ие]шневий

кр[ие]ло            м[ие]нуле

хв[ие]лина                 ш[ие]рокий

тр[ие]вога                  бл[ие]щати

2. Робота над текстом (с. 60, впр. 128)

— Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Що цікавого ви дізналися?

Робота в парах. Переказ тексту.

— Яка тема тексту? Доберіть до тексту заголовок.

— Спишіть текст, уставляючи букви е чи и. У словах з ненаголошеними [е], [и] поставте наголоси та позначте корінь.

3. Розвиток мовлення. Робота в парах (с. 60, впр. 129)

— Розгляньте малюнок. За поданим зачином і малюнком складіть діалог двох синичок. Уведіть у нього слова з довідки.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що вивчали на уроці?

— Що для вас було новим?

— Як вимовляються ненаголошені звуки [е], [и]? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 60, впр. 130. Складіть речення зі сполученнями слів вправи 127.

Кленовий листок — листя з клена.

Весняна земля — теплі весни.

Вишневий цвіт — зелена вишня.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити