Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 37. Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и]

Тема: Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и]

Мета: вчити учнів знаходити перевірне слово шляхом змінювання слова або добирання спільнокореневого слова; розвивати правильну літературну вимову слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях; виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 60, впр. 130)

— Прочитайте складені речення.

2. Каліграфічна хвилинка

К к Кк Ко ок ом ов со

Коридор календар килим

Кінець діло хвалить.

— Поділіть на склади слова в реченні, запишіть транскрипцію слова кінець.

3. Словникова робота

Гра «Знайди склад»

...ремха, вог...ще, ...вога, ...ниця

(Черемха, вогнище, тривога, криниця)

— Змініть слово черемха так, щоб у корені відбулося чергування. (Черемха — на черемсі)

— Доберіть синоніми до слова вогнище. (Багаття, вогонь)

— Доберіть антонім до слова тривога. (Спокій)

— Виконання звуко-буквеного аналізу слова криниця.

Криниця [к р ие н и ц’ а] — кри-ни-ця — 3 скл., 7 б., 7 зв.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як з’ясувати, яку саме букву слід писати — е чи и, якщо в слові нечітко вимовляються звуки [е] чи [и].

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над текстом (с. 60, впр. 131)

— Виразно прочитайте текст. Про що в ньому йдеться?

— Спишіть текст. Прочитайте виділені слова. У виділених словах позначте корінь, поставте наголоси.

— Змініть або доберіть споріднені слова, щоб ненаголошені [е], [и] у коренях цих слів стали наголошеними.

2. Вправляння у добиранні перевірних слів (с. 61, впр. 132)

— Прочитайте слова. До поданих слів доберіть такі, у яких ненаголошені [е], [и] стали б наголошеними (за зразком). Поставте наголоси.

— Підкресліть букви, як і позначають наголошені звуки [е], [и]. Зверніть увагу: щоб ненаголошений звук став чітким і виразним, його треба поставити під наголос.

Запам’ятайте! Щоб знати, яку букву (є чи и) написати в ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово або дібрати до нього споріднені слова так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Дібране слово з наголошеним звуком називається перевірним. Ним можна перевірити, яку букву писати — е чи и: село — села, димок — дим.

Все важливе в нашій мові,

Ось, приміром, річ така:

Е чи И писати в слові —

Часто сумнів виника:

сЕло чи сИло?

Якщо ясно, то не дуже —

Щоб уникнуть зайвих мук,

Ти під наголос, мій друже,

Зразу став сумнівний звук:

Село — села.

Звук виразно зазвучить —

Як писать тебе навчить.

Д. Білоус

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Творче списування (с. 61, впр. 133)

— Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Яка тема цього тексту?

— Спишіть текст, доберіть перевірні слова, які допомогли вам правильно написати ненаголошені звуки [е], [и]. Запишіть їх у дужках.

2. Робота в парах

— Спишіть, добираючи до слів з пропущеними буквами перевірні.

Сх..лити, л..сточки, т..мніє, в..сняний, в..селий, кр..ло, л..жить, ст..пи, ш..поче, т..хенько, ш..рокий, к..слиця, м..док, в..сокий, гл…бокий, д..міти, гр..чаний, в..шневий, с..ло.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що вивчали на уроці?

— Що для вас було новим?

— Як вимовляється звук [е] в ненаголошеному складі?

— Як вимовляється звук [и] в ненаголошеному складі?

— Як дізнатися, яку букву («е» чи «и») потрібно написати в ненаголошеному складі кореня слова?

—    Яке слово називається перевірним?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 61, впр.134. Складіть 3 речення з перевірними словами до вправи 132 (на вибір). Запишіть.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити