Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 4. Текст і його ознаки

Тема: Текст і його ознаки

Мета: повторити і закріпити знання учнів про текст; розширити уявлення учнів про тему, основну думку (ідею) тексту; розвивати усне мовлення учнів, вміння добирати заголовок до тексту; виховувати любов до природи.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Нам урок уже давно

Час розпочинати.

Будем знову мовлення

Наше розвивати.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 9, впр. 12)

— Прочитайте виразно складені речення.

— Слідкуйте за правильними наголосами.

2. Лексичний диктант

Учитель читає лексичне значення слова, а учні відгадують і записують саме слово.

• Чарівні слова, які вживаються при звертанні. (Будь ласка)

• Яким словом висловлюють вдячність? (Дякую)

• Слово подяки. (Спасибі)

• Слово-вітання до друзів, товаришів. (Привіт)

• Слово, яке допомагає визнати свою провину. (Вибачте)

• Слово, яке кажуть при прощанні. (До побачення)

• У будь-якій ситуації, коли прощаємось, говоримо... (прощавайте).

• Коли прощаються, бажають... (на все добре).

— Складіть речення з одним зі слів диктанту.

3. Дидактична гра «Я міркую»

— Прочитайте речення, записані ліворуч.

— Про що ідеться в кожному реченні?

— Чи становлять ці речення зв’язний текст? (Міркування учнів.)

— Прочитайте речення, записані праворуч.

— Про що в них ідеться?

— Чи можна назвати це текстом? (Міркування учнів.)

У золоті осінні дні збираються                       Як настала холодна осінь,

відлетіти у вирій журавлі.                     журавель почав збиратися в теплі

Вкривається багрянцем клен.                       краї та й каже куликові:

Хазяйнує Жовтень скрізь, де не —                Куличе, рушай і ти зі мною! Коли б

глянь.                                                  ти знав, які хороші сторони є на світі.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над текстом. Будемо вчитися визначати тему, основну думку тексту, добирати заголовок.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 70)

— Що називається текстом?

— Що таке тема тексту?

— Що є основною думкою тексту?

2. Попрацюймо разом (с. 10, впр. 13)

    Прочитайте дві групи речень.

Словник

— Поясніть значення слова сизий.

— У якій групі речення пов’язані між собою за змістом?

— Яку групу речень можна назвати текстом? Чому?

— Про що автор розказує в цьому тексті?

— Спишіть текст. Підкресліть прикметники.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над загадкою

• В лісі вогник рудуватий

Шишки лускає завзято. (Білка)

2. Робота над текстом (с. 11, впр. 14)

— Прочитайте текст.

— Що нового дізналися про білку з цього тексту?

— Визначте тему, основну думку тексту.

— Спишіть останній абзац тексту.

— Підкресліть дієслова.

3. Переказ тексту про білку

4. Робота з теоретичним матеріалом (с. 11)

— Що називається заголовком?

— Яким має бути заголовок?

5. Добирання заголовка до тексту (с. 11, впр. 15)

— Прочитайте речення.

— Чи можуть бути ці речення заголовком до тексту про білку?

6. Робота з деформованим текстом

— Запишіть речення так, щоб утворився зв’язний текст.

Він зупинився біля дівчинки, ніби благав про допомогу. Це трапилося влітку. У лелеки було перебите крило. Птах ішов прямо до неї. Марійка збирала лікарські рослини. Дівчинка зрозуміла, що треба віднести лелеку до лікарні. Раптом вона побачила лелеку.

— Визначте тему тексту. Доберіть до нього заголовок.

— Чого навчає цей текст? Яка його основна думка?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що цікавого дізналися на уроці?

-— Які речення утворюють текст?

— Що таке тема, основна думка тексту?

— Що можна дібрати до тексту?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 11, впр. 16.

— Спишіть перший і другий абзаци тексту вправи 14.

— Доберіть заголовок до другого абзацу.

— У виділених словах підкресліть букви, як і позначають дзвінкі приголосні звуки.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити