Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 42. Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Тема: Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Мета: поглибити уявлення школярів про дзвінкі і глухі приголосні звуки; розвивати вміння розрізняти глухі і дзвінкі приголосні; виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналіз контрольної роботи

2. Перевірка домашнього завдання (с. 66, впр. 147)

— Прочитайте вправу. Які пропущені букви вставили? Поясніть їх написання.

3. Каліграфічна хвилинка

М м Мм Мо ом ор оп во

медаль гумка ім’я

Моє тобі побажання — будь людиною.

— Визначте наголос у словах; запишіть звукову модель слова людиною.

4. Словниковий диктант

— Запишіть слова, опис яких подається, поставте наголос.

• Плід цього дерева оранжевого кольору з крупною кісточкою. (Абрикос)

• Вічнозелене плодове цитрусове дерево, яке росте на півдні, плід його запашний і соковитий жовтогарячого кольору. (Апельсин)

• Безбарвна легкозаймиста горюча рідина, яку добувають з нафти, застосовується як моторне паливо, розчинник. (Бензин)

• Велика одногорба або двогорба тварина, живе в пустелях і сухих степах. (Верблюд)

• Дев’ятий місяць року. (Вересень)

• Особа, що виявляє відвагу, хоробрість і самовідданість у бою чи у праці. (Герой)

• Лінія перетину неба і земної поверхні. (Горизонт)

• Письмова робота, вправа для засвоєння або перевірки грамотності, що полягає в записуванні тексту, що диктується. (Диктант)

• Частина одягу у вигляді вшитої до нього торбинки для дрібних речей, грошей. (Кишеня)

• Міська швидкісна електрична залізниця, що проходить переважно під землею в тунелях. (Метро)

• Вид мистецтва, що відображає життя у сценічній дії, здійснюваній акторами перед глядачами. (Театр)

— Як перевірити написання слів з ненаголошеними голосними, які не перевіряються

наголосом?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про вимову слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Творче списування (с. 67, впр. 148)

— Прочитайте слова, уставляючи пропущені букви. Написання звірте за словником.

— Спишіть слова, уставляючи пропущені букви. Назвіть приголосні звуки. Підкресліть слово, у якому всі приголосні — дзвінкі. Вимовте дзвінкі приголосні.

— Складіть усно речення з кожним словом.

Словникова робота

Бензин — безбарвна легкозаймиста горюча рідина, яку добувають з нафти, застосовується як моторне паливо, розчинник.

2. Мовне дослідження (с. 67, впр. 149)

— Прочитайте слова, виразно вимовляючи дзвінкі та глухі приголосні звуки.

— Спишіть слова, підкреслюючи букви, які позначають дзвінкі приголосні, однією рискою, а глухі — двома. Зіставте вимову дзвінких і глухих приголосних, якими починаються слова.

Запам’ятайте! При вимові дзвінких приголосних звуків чуємо голос і шум. При вимові глухих приголосних звуків чуємо тільки шум. В українській мові частина дзвінких приголосних мають парні глухі.

Пари дзвінких і глухих приголосних звуків

[б]

[д]

[д’]

[ґ]

[ж]

[з]

[з’]

[г]

[дж]

[дз]

[дз’]

[п]

[т]

[т’]

[к]

[ш]

[с]

[с’]

[x]

[ч]

[ц]

[ц’]

Не мають пари:

• дзвінкі приголосні [в], [й], [м], [н], [н’], [р], [р’], [л], [л’];

• глухий приголосний [ф].

— В українській мові дзвінких приголосних більше, ніж глухих. І в словах дзвінкі звуки трапляються частіше. Цим і пояснюється милозвучність, краса нашої мови.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в групах (с. 68, впр. 150)

— Прочитайте текст.

— Розгляньте малюнок. Яка тема цього тексту? Що вас здивувало?

— Спишіть текст. Підкресліть у першому реченні головні та другорядні члени.

Завдання на вибір

— Підкресліть однією рискою слова, у яких усі приголосні звуки — дзвінкі, а потім двома — слова тільки з глухими приголосними.

— До дзвінких приголосних доберіть пари глухих за зразком.

2. Гра «Закінчи слово»

Учитель читає речення, не називаючи останнього звука останнього слова, а діти хором називають його і піднімають картку із відповідною буквою.

• Виріс в лісі білий гри... (б).

• Петро хворий на гри... (п).

• У собаки гострий зу... (б).

• На обід в нас буде су... (п).

• В цього міста давній гер... (б).

• Є в Марійки гострий сер... (п).

• Хлопці наловили ри... (б).

• Насадили в парку ли... (п).

• У траві сховався ву... (ж).

• Розлили по столу ту... (ш).

• Я піду гуляти те... (ж).

• Нащо ти свій зошит мне... (ш).

• Скільки у дворі калю... (ж).

• Сірників, малий, не ру... (ш).

• Ми підем влітку на пля... (ж).

• Хлопці, м’ячик цей не ва... (ш).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що вивчали на уроці?

— Як називаються звуки, які вимовляються без голосу, тільки з шумом? (Глухі) Наведіть приклади.

— Якщо чуємо і голос, і шум, то такі звуки називаються... (дзвінкі). Наведіть приклади.

— Чому українська мова така мелодійна? (Більше дзвінких приголосних звуків.)

— Назвіть парні дзвінкі й глухі приголосні.

— Назвіть приголосні, що не мають пар.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 68, впр.151. Складіть цікаву історію про життя ваших домашніх тварин. Запишіть. Підкресліть слова, у яких усі приголосні звуки — дзвінкі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити