Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 43. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

Тема: Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

Мета: вчити учнів правильно вимовляти дзвінкі приголосні звуки у кінці слова і складу перед глухими, користуватися правилом перевірки написання слів із сумнівними приголосними, що піддаються асиміляції; розвивати мовлення; виховувати патріотичні почуття.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 68, впр. 151)

— Прочитайте цікаву історію про життя ваших домашніх улюбленців.

— У яких словах усі приголосні звуки — дзвінкі?

2. Каліграфічна хвилинка

Г Г Г Гг Го гр го гл яг гу га

Голови в грибка нема, на ногу шапку одяга.

— Підкресліть у словах дзвінкі приголосні.

— До яких з них можна дібрати глуху пару?

3. Словникова робота

Гра «Знайди склад»

спа...бі де...тат бібліо...ка ки...ня кри...ця

Спасибі, депутат, бібліотека, кишеня, криниця

4. Робота в групах

1-ша група. Доберіть 5 слів, останній звук яких буде дзвінким. (Лід, мед, ліз, мороз, лікар)

2-га група. Доберіть 5 слів, останній звук яких буде глухим. (Жук, час, суп, мак, сміх)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про вимову й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над скоромовкою (с. 68, впр. 152)

— Прочитайте скоромовку. Скільки в ній речень? Вивчіть скоромовку напам’ять. Спишіть з пам’яті.

— Підкресліть у виділеному реченні головні та другорядні члени. Підкресліть слова, що складаються тільки з дзвінких приголосних звуків і голосних.

2. Творче списування (с. 69, впр. 153)

— Виразно прочитайте словосполучення. Дзвінкі приголосні вимовляйте дзвінко, не оглушуючи їх.

— Спишіть словосполучення. Поділіть їх на склади.

Запам’ятайте! В українській мові дзвінкі приголосні в кінці слів і складів вимовляються дзвінко. Якщо виникає сумнів, яку букву писати, то слід змінити слово чи дібрати таке споріднене, щоб після невиразного приголосного був голосний, наприклад: гриб — грибок, дуб — дубок. Звук [ґ] перед глухим приголосним вимовляється як [х].

Всі дзвінкі у рідній мові

Вимовляй ти дзвінко в слові,

Лише одне запам’ятай:

Завжди глухо вимовляй

Дзвінкий г в середині

Слів, що тут наведені:

Легко, кігті, нігті, вогкий.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над текстом. Розвиток мовлення (с. 69, впр. 154)

— Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться?

— Яка основна думка (ідея) тексту?

Робота в парах. Переказ тексту

— Спишіть текст. Повправляйтеся у вимові підкреслених слів. Поділіть їх на склади.

2. Робота в парах

— Додавши дзвінкі приголосні, утворіть нові слова від запропонованих.

Коса (р), рука(в), буква(р), вір(звір), лин (млин).

— Додавши глухі приголосні, утворіть нові слова від запропонованих.

Чума(к), коза(к), буря(к), трава (страва), мак (смак), лан (план), лід (плід), порт (спорт).

3. Гра «Протилежності»

— Доберіть слова, протилежні за значенням до поданих, правильно вимовляйте звуки.

Широкий — ... (вузький)

далекий — ... (близький)

дешевий — ... (дорогий)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що вивчали на уроці?

— Що для вас було новим?

— Як вимовляються дзвінкі приголосні звуки у кінці слова і складу? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 70, впр. 155. Прочитайте слова. Зверніть увагу на вимову глухих приголосних перед дзвінкими в цих словах.

Вимовляємо

Перевіряємо

Пишемо

[проз'ба]

[бород'ба]

[воґзал]

просити

боротися

(за словником)

просьба

боротьба

вокзал

Складіть і запишіть речення з цими словами. Запам’ятайте їх правопис.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити