Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 49. Префікс. Словотворча роль префіксів

Тема: Префікс. Словотворча роль префіксів

Мета: поглибити знання учнів про префікс як значущу частину слів; провести спостереження за словотворчою роллю префіксів у словах; розвивати мовлення; виховувати інтерес до читання.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

 

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 74, впр. 171)

— Прочитайте власну записку.

2. Каліграфічна хвилинка

У у У у Ус ум уг лу бу

Україна українська учитель

Усі добрі люди — одна сім’я.

— Визначте наголос у словах; запишіть звукову модель слова сім’я.

3. Словникова робота

Гра «Спробуй повтори!»

   Перший учень називає словникове слово. Другий учень повторює це слово й додає своє. Третій учень повторює вже два слова й додає своє. Повторити «ланцюжок» слів стає дедалі складніше, оскільки він весь час подовжується.

Наприклад:

1-й учень. Батьківщина.

2-й учень. Батьківщина, ведмідь.

1-й учень. Батьківщина, ведмідь, вересень.

2-й учень. Батьківщина, ведмідь, вересень, вулиця і т. ін.

4. Вправа «Мозковий штурм»

— З чого складається наше мовлення? (З речень)

— З чого складається речення? (Зі слів)

— З чого складається слово? (З основи і закінчення)

— Як виділити закінчення в слові? (Змінити його запитаннями.)

— Якщо змінюєш ти слово, то незмінна там... (основа).

— З чого складається основа?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про префікс та його словотворчу роль.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над віршем (с. 76, впр. 173)

— Прочитайте виразно вірш. Про кого в ньому розповідається?

— Прочитайте виділені слова. Спишіть їх. Позначте корінь.

— Запишіть через риску слова, від яких вони утворилися за допомогою префіксів за зразком. Прочитайте префікс у кожному слові.

Запам’ятайте! Частина слова, що стоїть перед коренем, називається префіксом. За допомогою префіксів утворюються нові слова.

Цікаво знати!

В українській мові існує понад сто префіксів. А є мови, наприклад китайська, де суфіксів і префіксів немає.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Утворення словосполучень (с. 76, впр. 174)

— Прочитайте слова. Від якого слова утворились ці слова?

— Яка частина надала словам різного значення?

— Утворіть словосполучення. Прочитайте префікс у кожному слові. Позначте префікси. Поміркуйте, як вони змінюють зміст словосполучень.

2. Робота над текстом. Розвиток мовлення (с. 76-77, впр. 175)

— Прочитайте виразно текст, уставляючи пропущені букви.

— Із якого твору це уривок? Хто автор цього твору?

— Розгляньте малюнок. Назвіть головних героїв.

Робота в парах. Переказ тексту

— Поясніть написання пропущених букв.

— Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. У підкреслених словах визначте префікс. Запишіть до виділених слів слова, від яких вони утворилися за допомогою префіксів.

3. Колективна робота

Ну-мо, префікси візьміть,

слова нові утворіть.

На-, при-, за-, під-, до-, ви-, від-, з-.

Пливе, будує, сіє, вчить, лікує, веде, везе, віє.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Яку частину основи слова ми вивчали сьогодні на уроці?

— Що називається префіксом?

— Для чого служить префікс?

— Що потрібно зробити, щоб виділити у слові префікс?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 77, впр. 176. Утворіть нові слова від слів купити, їхати, лити, гнати за допомогою префіксів: до-, за-, при-, з (зі)-, пере-, ви-. Запишіть.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити