Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 58. Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів

Тема: Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів

Мета: сформувати в учнів поняття про частину основи — суфікс та його словотворчу роль; активізувати і збагачувати лексику учнів; виховувати інтерес, любов до рідної мови, спостережливість, уважність на уроці.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналіз перевірної роботи

2. Перевірка домашнього завдання (с. 85, впр. 202)

3. Гра «Утвори слово»

— Розгляньте запис. Прочитайте слова.

— З яких частин ви складали слова? Назвіть їх.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за роллю суфіксів, утворювати нові слова за допомогою суфікса, вчитися знаходити суфікс у словах.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над віршем (с. 87, впр. 206)

— Прочитайте вірш. Визначте його тему. Яка основна думка вірша?

— Спишіть підкреслені слова. Прочитайте частину основи, що стоїть після кореня перед закінченням.

Запам’ятайте! Частина основи, що стоїть після кореня, називається суфіксом. У словах із закінченнями суфікс стоїть між коренем і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова.

— Де стоїть суфікс? Яка його роль?

2. Вивчення вірша

Суфікс всім нам допоможе,

І повинен знати кожен:

Після кореня стоїть

І нові слова творить.

3. Ознайомлення з алгоритмом визначення суфікса

1) Прочитай слово.

2) Зміни його, щоб визначити закінчення та основу.

3) Добери кілька споріднених слів і визнач корінь. Виділи його.

4) Виділи частину слова між коренем і закінченням. Це — суфікс.

5) Познач суфікс у слові так: Ù

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Словотворча робота (с. 87, впр. 207)

— Утворіть і запишіть від поданих слів усі можливі нові (зменшено-пестливі) слова за допомогою суфіксів. Поясніть значення кожного з утворених слів.

— Учені вважають, що в українській мові понад 400 суфіксів. Суфікси допомагають нам висловити свої емоції й точніше передати думку.

2. Робота за вправою 208 (с. 87-88)

— Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається?

— Спишіть текст. Позначте суфікси в підкреслених словах. Визначте, якого значення надають ці суфікси словам.

Робота в групах

— Складіть кінцівку тексту (усно).

3. Самостійна робота

— Спишіть. Знайдіть і виділіть суфікси.

З неба падають сніжинки

На дерева, на будинки,

На майдани, на садки,

На ялини, на дубки.

Н. Забіла

Взаємоперевірка.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що вивчали на уроці?

— Що для вас було новим?

— Що таке суфікс?

— Для чого він потрібний?

— Як визначити суфікс?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 87-88, впр. 208.

— Спишіть текст. Позначте суфікси в підкреслених словах.

— Визначте, якого значення надають ці суфікси словам.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити