Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 61. Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса

Тема: Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса

Мета: провести спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса у словах; розвивати орфографічну пильність; виховувати інтерес до мови.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 90,впр.217)

— Прочитайте другий абзац тексту. Назвіть суфікси у словах.

2. Каліграфічна хвилинка

Я я Яя Як ся ря ям ял

ясен якір яблуня

Маленька праця краща за велике безділля.

— Підкресліть антоніми.

3. Словникова робота

Гра «Знайди "зайве” слово»

Жовтий, жовтень, червоний, чорний.

III. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за вправою 218 (с. 90)

— Прочитайте слова.

— Спишіть слова. Утворіть за зразком прикметники за допомогою суфікса -Н-.

— В утворених словах позначте корінь. Складіть два речення з утвореними словами (за вибором).

Запам’ятайте! Якщо корінь закінчується приголосним [н], то в словах із суфіксом -н- виникає збіг двох приголосних, що на письмі передається подвоєнням букв нн: годинник, осінній.

2. Фізкультхвилинка

Очки вліво подивились —

Там нічого не змінилось.

Вправо повели зінички —

Ні зайчика, ні лисички.

Очки вгору, очки вниз,

Не лінуйся, посміхнись.

Очки сплять, вони втомились.

Знов відкрились, подивились.

Сплять — відкрились (2 рази)

І на цьому зупинились.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Творче списування (с. 91,впр.219)

— Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Перекажіть його.

— Яка тема тексту? Скільки абзаців у тексті?

— Спишіть перший абзац тексту, уставляючи пропущені букви. Поясніть написання подвоєння нн та інших пропущених букв.

— Випишіть підкреслені іменники, утворіть від них прикметники за допомогою суфікса -н-.

2. Гра «Яка літера відсутня?» (с. 91, впр. 220)

— Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Перекажіть. Поясніть написання пропущених букв.

— Спишіть текст, уставляючи пропущені букви.

— Позначте будову підкреслених слів, поясніть їх написання.

3. Робота в парах

— Утворіть слова за зразком.

Зразок: день — денний.

Закон — ... (законний)

кінь — ... (кінний)

причина — ... (причинний)

осінь — ... (осінній)

ранок — ... (ранній)

4. Поетична хвилинка

— Прочитайте вірші. Які слова, що відповідають темі нашого уроку, містяться у текстах? Доведіть.

Ночі туманні, ночі осінні,

Місяць та степ за селом.

Хто там пройшов по далекій стежині,

Білим махнув рукавом?

Стану, погляну, гукнути боюся.

Срібне безмов’я кругом.

Довго не йшов — у зорю обернувся...

Місяць та степ за селом.

М. Луків

За раннім літом прийде рання осінь —

Осіння прохолода ночі напува.

Ховають сірі хмари неба просинь,

А вітер листя з вишень нишком обрива.

По всіх прикметах — осінь зовсім близько,

Знайомим смутком вечір плечі огорта.

І літніх днів яскраво-ніжну низку

Минуле в скриньку незабаром захова.

О. Радченко

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що вивчали на уроці?

— Що для вас було новим?

— Як передається на письмі збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса? Наведіть приклади.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 9 1, впр. 221. Спишіть текст вправи 219 до кінця, уставляючи пропущені букви. Поясніть написання подвоєння букв нн.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити