Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 63. Узагальнення вивченого про будову слова

Тема: Узагальнення вивченого про будову слова

Мета: вчити учнів виконувати усний і письмовий розбір слів за будовою; розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати інтерес до рідної мови.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 93, впр. 225)

— Прочитайте, як ви поділили підкреслені слова на склади для переносу.

2. Гра «Конструктор слів»

• Корінь В слові «відгадай»,

Префікс в слові «запитай»,

Суфікс в слові «нічка»,

Закінчення — в «криничка». (Загадка)

• Корінь — в слові «написати».

Префікс — в слові «заспівай»,

А закінчення та суфікс

В слові «казка» пошукай. (Записка)

• Префікс — у слові перенести, корінь — у слові казка. (Переказ)

• Префікс — у слові приїзд, корінь — у слові казати, суфікс і закінчення від

слова ніжка. (Приказка)

• Префікс — у слові проніс, корінь — у слові лісник, суфікс — у слові дубок.

(Пролісок)

• Префікс — у слові підніс, корінь — у слові вода, суфікс — у слові грибний, закінчення — у слові білий. (Підводний)

• Корінь — у слові лісок, суфікс — у слові зимова, закінчення — у слові червоний.

(Лісовий)

• Префікс — у слові політ, корінь — у слові садок, суфікс і закінчення — у слові рибка. (Посадка)

• Префікс — у слові збити, корінь — у слові в’язка, суфікс — у слові кілок. (Зв’язок)

— Запишіть слова-відгадки і позначте в них значущі частини. Чи є серед цих слів спільнокореневі? Назвіть їх.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви будете вчитися виконувати усний і письмовий розбір слів за будовою.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Творче списування (с. 93, впр. 226)

— Прочитайте слова.

— Спишіть, позначивши корінь. Додайте до кореня потрібні префікси й суфікси, щоб утворити нові слова. Утворені слова розберіть за будовою. Скористайтесь зразком розбору слів, поданим на форзаці підручника.

2. Ознайомлення з пам'яткою «Розбір слів за будовою»

1) Зміни слово і визнач закінчення. Познач його умовним знаком.

2) Знайди основу слова. Це частина слова без закінчення. Познач її умовним знаком.

3) Добери до слова 2-3 споріднених, знайди спільну частину — корінь. Познач його умовним знаком.

4) Назви префікс — частину слова, що стоїть перед коренем (якщо є). Познач його умовним знаком.

5) Назви суфікс — частину слова, що стоїть після кореня (якщо є). Познач його умовним знаком.

3. Робота в групах (с. 93, впр. 227)

— Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Перекажіть.

— Яка тема тексту? Яка основна думка?

— Спишіть перші три абзаци тексту, уставляючи пропущені букви. Позначте будову підкреслених слів.

4. Фізкультхвилинка

5. Робота над фразеологізмами (с. 93-94, впр. 228)

— Прочитайте текст, перекажіть його.

— Про що ви дізналися з тексту?

— Які фразеологізми зустрілися в ньому? Як ви їх розумієте?

— Спишіть текст. Підкреслені слова проаналізуйте за будовою.

— Підкресліть фразеологізми, поясніть їх значення.

• На порозі задрімали — ледачі.

• Проворний, як муха в сметані — повільний, незграбний.

• Уперед п’ятами взувається — невміло робить.

• 3 курми лягай, з півнями вставай — рано.

6. Гра «Відгадай словечко»

— Складіть слово з поданих частин слів.

• Префікс від слова посадка. Корінь від слова з’їзд. Закінчення від слова ліси. (Поїзди)

• Префікс від слова під’їхав. Корінь від слова сніжок. Суфікс від слова записник. Закінчення від слова риби. (Підсніжники)

• Префікс від слова проїзд. Корінь від слова лісник. Суфікс від слова шматок. (Пролісок)

• Префікс від слова прибув. Корінь від слова кордони. Суфікс від слова випускник. (Прикордонник)

• Префікс від слова відпустка. Корінь від слова загадка. Суфікс і закінчення від слова виставка. (Відгадка)

• Префікс від слова поїзд. Корінь від слова садівник. Суфікс і закінчення від слова поїздка. (Посадка)

• Префікс від слова посадка. Корінь від слова двірник. Закінчення від слова земля. (Подвір’я)

• Корінь від слова теплий. Суфікс від слова столиця. Закінчення від слова зоря. (Теплиця)

— Зі словами-відгадками усно складіть речення.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— З яких частин складається слово?

— Як визначити у слові закінчення і основу?

— Що називається коренем? Як його знайти?

— За допомогою чого утворюються нові слова?

— Чим префікс відрізняється від суфікса?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 94, впр. 229. Спишіть до кінця текст вправи 227, уставляючи пропущені букви. Підкресліть у тексті слова-антоніми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити