Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 66. Службові слова. Роль службових слів у реченні

Тема: Службові слова. Роль службових слів у реченні

Мета: ознайомити з поняттям «службові слова»; вчити будувати речення, використовуючи службові слова; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати наполегливість у праці, бажання вчитися.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа234, с. 96)

— Прочитайте записаний текст.

— До яких частин мови належать виділені слова?

— Чергування яких звуків відбулося в коренях цих слів?

2. Фронтальне опитування

— Які частини мови ви знаєте?

— На які питання вони відповідають?

— До кожної групи іменників доберіть загальну назву. Карась, щука, окунь — це... Літо, зима, осінь, весна — це... Липа, дуб, береза — це...

3. Гра «Ти — мені, я — тобі»

Робота за сигнальними картками: іменник — І, прикметник — П, дієслово — Д.

Учитель називає слова, які належать до різних частин мови, а клас сигналізує картками.

4. Хвилинка каліграфії

Зз Зз Зз Зи За Зе Зл зв зр за аз зя

Зимонька завила, зразу загула,

Закружила, захазяйнувала,

Завітрила, засніжила, замела,

Землю заметілями заткала.

— Слово зимонька розберіть за будовою.

— Позначте префікси у словах, що позначають дію предмета.

— Підкресліть підмет.

— Скільки присудків належить до підмета зимонька?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося зі службовими словами, з'ясуємо їх роль у реченні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ознайомлення з поняттям «службові слова»

— Прочитайте прислів'я. Поясніть їх зміст.

·   Бджола мала, а й та працює.

·   Землі кланяйся низько, до хліба будеш близько.

·   Сказати легко, але зробити важко.

— Назвіть слова, до яких не можна поставити питання. (А, але, до)

— Такі слова належать до службових частин мови. Службові частини мови поділяються на сполучники і прийменники. Слова у, на, під, за тощо — це прийменники. Слова і, а, але, та — це сполучники. Вони сполучають між собою слова і речення.

2. Робота за вправою 235 (с. 97)

— Розгляньте малюнки.

— Складіть і запишіть речення, використовуючи прийменники.

3. Самостійна робота (вправа 236, с. 97)

— З'єднайте частини прислів'їв.

— Запишіть їх у зошит. Поясніть значення прислів'їв.

— Назвіть службові слова.

4. Завдання підвищеної складності

— Виконайте звуко-буквений аналіз слова коріння. (Див. зразок на форзаці підручника.)

v Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Пояснювальний диктант

Володя зайшов у клас. Він сів за парту. Дістав з портфеля книги і поклав на парту. Володя сидить з Марічкою.

— Підкресліть у тексті прийменники і сполучники.

2. Робота над текстом (вправа 237, с. 97-98)

— Прочитайте текст, уставляючи пропущені службові слова.

— Про кого в ньому розповідається?

— Про що мріяв Ведмедик?

3. Вибіркове списування із завданням

— Спишіть перший абзац із вправи 237.

— У виділених реченнях підкресліть підмет, присудок.

— До якої частини мови належить підмет? присудок?

— Позначте службові слова.

4. Вправа «Незакінчене речення»

Щука — риба, а бджола — ... Чоботи — взуття, а сорочка — ... Морква — овоч, а яблуко — ... Дуб — дерево, а малина — ...

5. Гра «Хто швидше?»

— Згрупуйте слова зі спільним значенням. Дівчата: риби, одяг. Хлопці: професії, меблі.

Стіл, камбала, костюм, учитель, шафа, плаття, стілець, короп, диван, шахтар, пальто, агроном, артист, щука, водій, хек, карась, куртка.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Які частини мови знаєте?

— Які слова належать до службових частин мови?

— Що вам найбільше сподобалося на уроці?

— У чому зазнали труднощів?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 98, впр. 238. Спишіть другий абзац тексту, уставляючи пропущені службові слова і, з, під, у, в, і, біля, в, на.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити