Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок № 68. Зв'язок слів у реченні. Підсумковий урок

Тема: Зв'язок слів у реченні. Підсумковий урок

Мета: закріпити знання учнів про зв'язок слів у реченні; вчити встановлювати зв'язок між словами у словосполученнях і реченнях; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати мовне чуття; виховувати бережливе ставлення до хліба.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Дзвоник всім нам дав наказ —

До роботи швидше в клас.

Попрацюєм всі старанно,

Щоб пройшов урок немарно.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа238, с. 98)

— Прочитайте записаний текст.

— Які спільнокореневі слова дібрали до слова будівлі?

— Який корінь у цих словах?

2. Робота за вправою 243 (с. 99)

— Прочитайте виразно вірш.

— Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні.

— Випишіть із вірша підкреслені слова.

— Позначте в них префікс.

— Доберіть до виділених слів спільнокореневі.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми закріпимо знання про зв'язок слів у словосполученнях і реченнях.

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Підготовча вправа

— З поданих слів утворіть словосполучення. Боротися (за що?) приїхати (куди?) любити (що?) учитися(як?) розповідати (про кого?) підійти (до чого?) говорити (як?) любов (до чого?)

— Що допомогло вам утворити словосполучення?

2. Робота за вправою 244 (с. 99)

— Прочитайте словосполучення.

— Визначте головні і залежні слова в словосполученнях. (Головне слово — це те слово, від якого ми ставимо питання. Залежне слово — це те слово, до якого ми ставимо питання.)

— До якої частини мови належать головні слова? (До іменника)

— До якої частини мови належать залежні слова? (До прикметника)

— Отже, іменник тісно пов'язаний з прикметником. У словосполученнях іменника з прикметником питання ставимо від іменника.

3. Вибіркове списування

— Випишіть словосполучення, у яких слова вжиті в переносному значенні.

(Веселе сонце, гострий зір, світла думка)

v Фізкультхвилинка

4. Словникова робота

— Відгадайте загадки.

·    На городі молода

Пишні коси розпліта,

У зелені хустинки

Золоті хова зернинки. (Кукурудза)

ü Має жовтий вусок,

Запашний колосок.

Буде з мене мука

Й паляниця золота. (Пшениця)

— Це злакові рослини. Синонімами до слова кукурудза є слова маїс, пшеничка, пшінка. З них виготовляють крупу, борошно, з кукурудзи — олію.

5. Хвилинка каліграфії

— Складіть прислів'я і запишіть його каліграфічно в зошит. На чор ній зем лі біла пше ниця ро дить.

— Підкресліть головні члени речення.

— Установіть зв'язок слів у цьому реченні (усно).

6. Робота за вправою 245 (с. 100)

— Прочитайте виразно текст.

— Чому хліб має золотаву шкоринку?

— Які дії виконували «золоті руки?» (Посіяли, доглянули, зібрали, змолотили, замісили, спекли)

— Як ви будете ставитися до хліба? Чому?

7. Вибіркове списування із завданням

— Спишіть другий абзац із вправи 245, вставляючи пропущені букви.

— Підкресліть слова, вжиті в переносному значенні.

8. Зв'язок слів у реченні

— Випишіть виділене речення з другого абзацу вправи 245.

— Покажіть зв'язок слів у цьому реченні. Золоті руки зерно посіяли.

Руки (що зробили?) посіяли; руки (які?) золоті; посіяли (що?) зерно.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Які слова є у словосполученні? (Головне і залежне)

— Як установити зв'язок слів у словосполученні?

— Як установити зв'язок слів у реченні?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 246, с. 100.

Кульбабки

Біля доріг, вздовж лісових стежин, по луках, навіть біля самих порогів будинків упродовж літа цвіте кульбаба.

Всім знайомі ці прості квіти. Вони подібні на маленьке сонце з золотими пелюстками-промінцями. Ціле літо квітнуть кульбабки, а достигле їхнє насіння — легка пухнаста кулька. Дмухнеш на кульку — попливе, полетить у повітрі легке липуче насіння.

 Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити