Розробки уроків - Українська мова 3 клас

Урок №1. Мова — найважливіший засіб людського спілкування

Урок №2. Рідна та державна мова

Урок № 3. Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості

Урок № 4. Текст і його ознаки

Урок № 5. Змістовний зв'язок між частинами тексту

Урок № 6. Абзац. Роль абзаців у тексті

Урок № 7. Ознаки художнього та наукового текстів

Урок № 8. УРЗМ 1. Написання правил за темою «Поведінка в осінньому лісі»

Урок № 9. Ознаки ділового тексту

Урок № 10. План тексту

Урок № 11. Текст-розповідь

Урок № 12. Текст-розповідь

Урок № 13. Текст-міркування. Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Мова і мовлення», «Текст»

Урок № 14. Аналіз перевірної роботи. Закріплення та узагальнення вивченого про речення

Урок № 15. Види речень за метою висловлювання

Урок № 16. УРЗМ 2. Робота з деформованим текстом

Урок № 17. Речення окличні та неокличні

Урок № 18. Звертання, розділові знаки при них

Урок № 19. Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні

Урок № 20. Зв'язок між словами в реченнях. Словосполучення

Урок № 21. Однорідні члени речення. Узагальнення вивченого за темою «Речення»

Урок № 22. Пряме й переносне значення слів

Урок № 23. Слова, що мають кілька значень

Урок № 24. УРЗМ 3. Робота з деформованим текстом

Урок № 25. Слова, що звучать однаково, але мають різні значення

Урок № 26. Синоніми. Роль синонімів у тексті

Урок № 27. Антоніми

Урок № 28. Фразеологізми

Урок № 29. Культура мовленого слова. Перевірна робота. Диктант

Урок № 30. Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення

Урок № 31. Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс

Урок № 32. УРЗМ 4. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом

Урок № 33. Корінь слова. Спільнокореневі слова

Урок № 34. Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів

Урок № 35. Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'],[ц'], [с']

Урок № 36. Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом

Урок № 37. Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и]

Урок № 38. Поняття «орфограма»

Урок № 39. Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом

Урок № 40. УРЗМ 5. Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії»

Урок № 41. Робота з орфографічним словником. Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Речення», «Слово», «Значення слова», «Будова слова»

Урок № 42. Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Урок № 43. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

Урок № 44. Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Перевірна робота. Діалог

Урок № 45. Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

Урок № 46. Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки

Урок № 47. Закріплення вивченого про голосні й приголосні звуки

Урок № 48. УРЗМ 6. Написання листа

Урок № 49. Префікс. Словотворча роль префіксів

Урок № 50. Творення слів із найуживанішими префіксами

Урок № 51. Префікси, співзвучні з прийменниками

Урок № 52. Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами

Урок № 53. Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня

Урок № 54. Написання префіксів з- (с-). Перевірна робота. Аудіювання

Урок № 55. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перевірна робота. Списування

Урок № 56. УРЗМ 7. Написання запрошення (привітання)

Урок № 57. Перенос слів із префіксами. Перевірна робота. Диктант

Урок № 58. Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів

Урок № 59. Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах

Урок № 60. Творення слів із найуживанішими суфіксами

Урок № 61. Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса

Урок № 62. Поділ слів із суфіксами для переносу

Урок № 63. Узагальнення вивченого про будову слова

Урок № 64. УРЗМ 8. Навчальний переказ

Урок № 65. Частини мови (загальне поняття). Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово

Урок № 66. Службові слова. Роль службових слів у реченні

Урок № 67. Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови

Урок № 68. Зв'язок слів у реченні. Підсумковий урок


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити