Уроки розвитку мовлення 3 клас - 2016

УРОК 15. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ

Мета: закріпити і перевірити знання учнів про текст; написати письмовий переказ; перевірити вміння послідовно переказувати текст, дотримуючи теми та головної думки; розвивати мовлення, мислення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати самостійність та охайність у роботі.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

У день такий чудовий

Зустрілися ми знову.

Бажаємо всім успіхів

І гарного здоров’я!

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Мовленнєва розминка

— Відредагуйте речення. Приберіть зайві повтори.

Тарасик швидко бігає. Він зміг виграти забіг у Петруся. А у Петруся — перший розряд з бігу. Але Тарасик зміг у нього виграти.

— Відредагуйте речення. Приберіть зайві слова.

Дерева — вони розквітають навесні.

У цього хлопчика — у нього зелений капелюшок.

У Оленки — у неї маленька лялька.

— Замініть неправильно вжиті слова правильними.

Моя бабуся смажить самі смачніші млинці.

Вчора ми подивилися комедійський фільм.

У Василя самий великий ріст.

— Прочитайте текст. Доповніть його таким чином, щоб відновити логічний зв’язок.

Оленка не вивчила вірш. Вона дуже боялася, що вчителька запитає її. Тепер Ганна Петрівна похвалила Оленку.

III. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Повідомлення мети та завдань уроку

— Сьогодні на уроці ми закріпимо знання про текст та перевіримо вміння:

✵ визначати тему та головну думку тексту;

✵ переказувати текст;

✵ складати план;

✵ записувати, уникаючи повторів та зайвих слів.

2. Ознайомлення з текстом

ЖУК І РОМАШКА

Жила на лузі чарівна ромашка. Дружила вона з жуком. Жук багато літав і багато знав. Ромашка часто слухала цікаві розповіді друга.

Одного разу жук зник. Дуже засмутилася ромашка. Заплакала вона і попросила вітерець погадати, чи прилетить друг. Гадав вітерець, гадав. Легко відривав й розносив пелюстки ромашки. Пояснив їй, що жук не прилетить. Гола, жалюгідна стояла ромашка.

А жук незабаром з’явився. Адже він був вірним другом. Але важко було жуку впізнати свою подружку! Із сумним дзижчанням пролетів він повз неї.

3. Аналіз тексту

— Як гадають на ромашці?

— Якою була ромашка?

— З ким подружилася чарівна ромашка?

— Що ви дізналися про жука?

— Що трапилося одного разу?

— Як страждала ромашка?

— Опишіть, як вона виглядала після гадання.

— Кому більше вірила ромашка: другові або гаданню вітерцю?

— Чим завершилася ця історія?

— Хто ж виявився справжнім другом?

— Якою є основна думка оповідання?

IV. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

V. ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ

1. Повторне слухання тексту. Складання плану

План

1. Ромашка і жук — друзі.

2. Жук зник.

3. Жук прилетів і не впізнав подружку.

2. Словникова робота.

✵ Вставте пропущені букви.

Р..машка част..

з..смутилася

прил..тить

ун..сив

дз..жчан..ям

б..гато

р..зповіді

п..просила

ле..ко

п..люстки

м..мо

л..тав

пр..пав

пог..дати

відр..вав

з..явився

подру..ка

✵ Розкрийте дужки.

(На) лузі —

(3) жуком —

(Й) уносив —

(Не) прилетить —

(3) сумним —

✵ Доберіть синоніми.

Чарівна —

Пропав —

Жалюгідна —

✵ Доберіть антоніми.

Прилетів —

Засмутилася —

Заплакала —

3. Повторне слухання тексту. Переказ

4. Написання переказу. Виправлення помилок

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що ми повторювали на уроці?

— Що необхідно пам’ятати при переказі?

— Як ви розумієте висловлювання справжній друг?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Придумати іншу кінцівку тексту про жука та ромашку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити