Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема уроку

Дата

Частини мови (загальне поняття)

65

Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово


66

Службові слова. Роль службових слів у реченні


67

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови


68

Зв’язок слів у реченні


69

Іменник як частина мови


70

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом


71

Власні та загальні іменники. Велика буква у власних назвах


72

Велика буква в кличках тварин


73

Поняття предметності


74

Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дію


75

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній


76

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями


77

Вправи на визначення роду іменників


78

Змінювання іменників за числами: однина та множина


79

Вправи на визначення числа іменників


80

Змінювання іменників за відмінками


81

Змінювання іменників за відмінками в однині та множині


82

Урок розвитку зв’язного мовлення. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі


83

Узагальнення за темою «Іменник». Розбір іменника як частини мови. Перевірна робота


84

Прикметник як частина мови


85

Зв’язок прикметників з іменниками


86

Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях


87

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми


88

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-опису «Соняшник»


89

Уживання прикметників у загадках


90

Уживання прикметників в описах


91

Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками


92

Розбір прикметника як частини мови


93

Родові закінчення прикметників


94

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом. Перевірна робота


95

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками


96

Закріплення знань про прикметник як частину мови


97

Перевірна робота. Диктант


98

Аналіз перевірної роботи. Дієслово як частина мови


99

Зв’язок дієслова з іменником у реченні


100

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки


101

Дієслова-антоніми


102

Дієслова-синоніми


103

Змінювання дієслів за часами. Перевірна робота. Списування


104

Уживання дієслів у переносному значенні


105

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання висловлювання про прочитаний твір


106

Змінювання дієслів за часами


107

Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію


108

Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ


109

Написання частки не з дієсловами


110

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання привітання до Дня Матері


111

Повторення вивченого про дієслово. Перевірна робота. Усний твір


112

Перевірна робота. Диктант


113

Добирання потрібних за змістом дієслів. Закріплення знань про часові форми дієслова


114

Розбір дієслова як частини мови. Перевірна робота. Аудіювання


115

Узагальнення знань і вмінь за темою «Дієслово». Перевірна робота


Уроки повторення

116

Аналіз перевірних робіт. Повторення вивченого про текст, речення


117

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»


118

Повторення вивченого про будову слова


119

Повторення вивченого про частини мови
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити