Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 73. ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТНОСТІ

Мета: ознайомити учнів з поняттям предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників, дієслів; розвивати мовлення школярів; збагачувати словниковий запас; виховувати старанність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Дзвоник дзвонить, не стихає:

— Гей, до класу поспішайте,

На місця свої сідайте,

Починаємо урок.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа258, с. 106)

— Прочитайте записаний текст.

— Поясніть правопис слів з пропущеними буквами.

— Назвіть префікси у виділених словах.

— Назвіть клички тварин, які ви підкреслили в тексті.

2. Редагування тексту

— Прочитайте текст. Виправте помилки і запишіть.

Он пасіка. Коло пахучих лип михась. Біля тину песик булька. На вулику котик мурчик. Собака бровко скоса на нього поглядає. Хлопчик покликав друзів і разом пішли до дідуся тараса.

3. Хвилинка каліграфії

Гг Гг Гг Го Гв Гл ог го гр. ге іг мг

В горішнику горішина

Горішками обвішана.

Оришка й Тимошко

Струшують горішки.

— Чітко і правильно промовляйте скоромовку.

— Знайдіть спільнокореневі слова, позначте в них корінь.

— Підкресліть букви, що позначають глухі приголосні звуки.

— Назвіть іменники в скоромовці.

— Поясніть, чому деякі з них написані з великої букви.

III. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення з елементами бесіди

— Назвіть предмети, які ви можете побачити, почути, до яких можна доторкнутися. (Парта, підручник, рука)

— До якої частини мови вони належать?

— Загальні іменники, які ви назвали, називають конкретні предмети.

— А є загальні іменники, які не можна сприйняти органами чуття.,

2. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з іменниками, які не називають предмети, але набувають предметності. Ви будете вчитися утворювати такі іменники, вживати їх у своєму мовленні.

3. Робота за вправою 259 [с. 107)

— Прочитайте слова лівої колонки.

— Прочитайте слова правої колонки.

— Від якої частини мови утворені слова другої колонки?

4. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 107)

— Від яких частин мови можуть утворюватися іменники?

— Що вони називають?

— На які питання відповідають такі іменники?

Фізкультхвилинка

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота за вправою 260 (с. 107)

— Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

— Чи здогадалися ви, як називається ця казка? Хто її автор?

— Де жила дівчинка?

— На чому вона спала?

— Що їла та пила Дюймовочка?

— Які зміни відбулися в лісі з настанням зими?

— Як почувалася Дюймовочка?

2. Добирання спільнокореневих іменників

— Випишіть виділені слова з тексту вправи 260.

— До яких частин мови вони належать?

— Доберіть до них спільнокореневі іменники. (Великому — велич, сплела — плетіння, чисту — чистота, знаходила — знахідка)

3. Вибіркове списування із завданням

— Спишіть перший абзац тексту з вправи 260, розкриваючи дужки.

— Підкресліть слова з протилежним значенням. (Великому — маленьке)

— Підкресліть головні члени речення в передостанньому реченні.

— Установіть зв’язок слів у першому реченні (усно).

4. Розвиток зв'язного мовлення

— Складіть твір-мініатюру за планом. Доберіть до нього заголовок.

1. Зима прийшла.

2. Замерзла пташка.

3. Турботливі діти.

4. Пташка зацвірінчала.

Перевірка робіт. Аналіз мовних помилок.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Наведіть приклади іменників, які позначають конкретні предмети.

— Від поданих прикметників утворіть спільнокореневі іменники.

Українська —

львівський —

київській —

дунайський —

— Визначте кількість звуків і букв у власних назвах.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 261, с. 108.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити