Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 75. РІД ІМЕННИКІВ: ЧОЛОВІЧИЙ, ЖІНОЧИЙ, СЕРЕДНІЙ

Мета: ознайомити учнів з новими поняттями: «рід іменників», «чоловічий рід», «жіночий рід», «середній рід»; розвивати вміння розрізняти рід іменників; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати культуру писемного мовлення.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Чути дзвоник голосистий,

Він дзвенить, немов намисто.

Намистинки розсипає

Й весело нас всіх скликає.

Подивилися на мене,

Усміхнулися усі:

Хто готовий до роботи?

Хто бадьорий?.. Молодці!

Щоб урок пройшов немарно,

Треба сісти рівно, гарно.

Не базікати на уроках,

Як папуга чи сорока.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додаток нас. 18)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Утворіть словосполучення прикметника чудовий з іменниками день, квітка, плаття.

(Чудовий день, чудова квітка, чудове плаття)

— Чому закінчення прикметника змінилося? (Тому що іменники різні.)

— Яким словом можна замінити іменник день? (Він)

— Яким словом можна замінити іменник квітка? (Вона)

— Яким словом можна замінити іменник плаття? (Воно)

— Це слова-помічники, які допоможуть вам навчитися визначати рід іменників.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за вправою 266 (с. 770)

— Прочитайте загадку.

— Випишіть імена хлопчиків, а потім — імена дівчат, додаючи слова він, мій; вона, моя.

— До яких слів можна додати слово воно, моє? (Медове, соковите, здорове яблуко)

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 777)

— Якого роду бувають іменники?

— Як визначити рід іменника?

3. Первинне закріплення (вправа267, с. 110-111)

— Прочитайте текст. Перекажіть його.

— Як ви розумієте значення слова рінгтон?

— Спишіть текст і визначте рід виділених іменників.

— До яких з виділених іменників можна додати слова воно, моєї

— Підкресліть спільнокореневі слова в другому абзаці тексту. (Телефон, телефонували, телефонував)

Фізкультхвилинка

Я — пилинка, ти — пилинка.

Угорі висить хмаринка.

Дощик нас не налякає,

Ми радіємо й кружляєм,

І на землю всі сідаєм.

Із землі ми повставали

І за парти посідали.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота за вправою 268 (с. 111)

— Прочитайте слова, дотримуючи правильної вимови.

— Випишіть іменники у три стовпчики, розподіливши їх за родами.

2. Словникова робота

— Прочитайте анаграму.

— Як ви розумієте значення цього слова?

Колектив — сукупність людей, об’єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами.

— Доберіть синоніми до слова колектив. (Команда, персонал, штат)

— Серед слів вправи 268 знайдіть іменник, який є назвою міри часу. (Хвилина)

— Доберіть спільнокореневі слова до слова хвилина. (Хвилька, хвилинка, хвилиночка, хвилинний)

— Складіть і запишіть речення з цими словами.

3. Вибіркове списування. Робота в парах

— Прочитайте прислів’я та приказки.

Від гнилого яблука і здорове згниє. Збирай по ягідці — набереш кошик. Хто літом працює до поту, зимою поїсть в охоту. Хто має розум, той не їде зимою возом.

— Випишіть іменники за родами.

— Допишіть по два іменники кожного роду.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Якого роду можуть бути іменники?

— За допомогою яких слів можна визначити чоловічий, жіночий, середній рід іменника?

Гра «Учитель»

Один учень називає іменник, а клас сигналізує картками, до якого роду належить цей іменник.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 269, с. 111. Правило, с. 111.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити