Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 65. ПОВТОРЕННЯ ЗНАНЬ ПРО РІЗНІ ЧАСТИНИ МОВИ: ІМЕННИК, ПРИКМЕТНИК, ДІЄСЛОВО

Мета: відновити і закріпити знання про слова — назви предметів, ознак, дій; формувати вміння розрізняти частини мови, правильно вживати їх у мовленні; розвивати вміння аналізувати, систематизувати мовні явища; розвивати мовлення учнів; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда

— Як ви провели зимові канікули?

— Якими цікавими справами вам довелося займатися?

2. «Попрацюймо разом!»

— Розшифруйте слова: миза, ніжсиакн, урубльак, роньСнігука.

— Що називають ці слова? (Предмети)

— На які питання вони відповідають? (Хто? Що?)

— Опишіть ці предмети.

— Які дії вони можуть виконувати?

3. Робота над таблицею

— Розгляньте таблицю.

Частини мови

Іменники

Прикметники

Дієслова

слова, які називають предмети

слова, які називають ознаки предметів

слова, які називають дії предметів

Хто? Що?

Який? Яка? Яке? Які?

Що робить? Що зробить?

птах ліс

сонячний сонячна сонячне сонячні

світить буде світити

— Що означають слова, які відповідають на питання хто? що? (Назви предметів)

— Що означають слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? (Назви ознак предметів)

— Що означають слова, які відповідають на питання що робить? що зробить? (Назви дій предметів)

4. Каліграфічна хвилинка

— Запишіть каліграфічно питальні слова та усно доберіть до них приклади.

Хто? Що? Який? Яка? Яке? Які? Що робить? Що зробить?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви будете вчитися розрізняти частини мови і правильно вживати їх у мовленні. А допоможе нам у цьому подорож до країни Морфології.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Подорож до країни Морфологи (див. додаток на с. 17)

2. Робота над вправою 231 (с. 95)

— Прочитайте виразно вірш Вадима Бондаренка.

— Чому в цьому місті все стало білим?

— Прочитайте виділені слова.

— До якої частини мови вони належать?

— Випишіть словосполучення виділених іменників і зв’язаних із ними прикметників.

— Укажіть головне і залежне слово.

3. Робота в групах (вправа232, с. 95)

— Прочитайте текст.

— Розкажіть, чому раділи синиці?

— А як ви допомагаєте пташкам узимку?

— Якою була пісня горихвісток?

— Прочитайте опис цих пташок.

«До твого словничка»

— Поясніть значення слова манишка.

4. Вибіркове списування із завданням

— Спишіть перший абзац тексту із вправи 232, вставляючи пропущені букви.

— Прочитайте слова, в яких ви вставили пропущену букву.

— Доберіть перевірне слово: зимовому — зими; житлу — житла; великі — велич.

— У другому реченні підкресліть іменники — назви істот. (Синиці, Славко, дідусем)

— На які питання відповідають іменники — назви істот?

— З третього і четвертого речень випишіть антоніми. (Великі — малі; більші — менші)

Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота з деформованим текстом (вправа 233, с. 96)

— Розставте слова так, щоб вийшов вірш.

— Запишіть складений вірш у зошити.

Білий снігу-сніженьку,

Простели доріженьку,

Рік Новий стрічати

Від хати до хати.

— Поставте питання до виділених слів.

— Які це частини мови?

2. Розвиток мовлення (с. 96)

— Прочитайте, як українці вітають одне одного зі святами.

— Складіть власне вітання зі святом.

Заслуховування текстів, які склали учні. Виправлення мовних помилок.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Які частини мови повторили?

— На які питання відповідають іменники, прикметники, дієслова?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити