Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 83. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ІМЕННИК». РОЗБІР ІМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів за темою; формувати вміння аналізувати іменник як частину мови; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати мислення, орфографічну пильність, увагу, зв'язне мовлення; виховувати старанність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додаток нас. 33)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

— Сьогодні на уроці ми узагальнимо отримані знання та напишемо перевірну роботу за темою «Іменник».

1. Розбір іменника як частини мови (вправа290, с. 121)

— Прочитайте речення.

Он під кущем темніє барвінок.

— Виконайте аналіз іменника барвінок за схемою:

1. Аналізоване слово. (Барвінок)

2. На яке питання відповідає? (Що?)

3. Яка це частина мови? (Іменник)

4. Назва власна чи загальна? (Загальна)

5. Назва істоти чи неістоти? (Неістота)

6. Рід.(Ч.р.)

7. Число. (Однина)

8. Відмінок. (Називний)

9. З якими словами в реченні зв’язане? (Темніє)

10. Яким є членом речення? (Головний член речення — підмет)

2. Вибіркове списування із граматичним завданням (вправа 291,с. 121-122)

— Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

— Запишіть речення, у яких є слова в дужках.

— Укажіть число і відмінок цих іменників.

3. Розвиток зв'язного мовлення (вправа 292, с. 122)

— Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

— Назвіть закінчення в змінених іменниках.

— Придумайте продовження розповіді.

Фізкультхвилинка

4. Перевірка засвоєних знань за темою «Іменник»

1 варіант

1. Що означає іменник?

а) Дію предмета;   б) ознаку предмета; в) назву предмета.

2. Підкресліть іменник, який є загальною назвою:

а) Київ;    б) місто;   в) Україна.

3. До іменників, які відповідають на питання хто?, доберіть споріднені іменники, які відповідають на питання що?.

Зразок: моряк — море.

Робітник —

шахтар —

журналіст —

школяр —

лісник —

футболіст —

4. Визначте і надпишіть рід іменників.

Дятел, дерево, щілина, дзьоб, крило, пташка.

5. Подані іменники запишіть у множині.

Дерево —

портфель —

пісня —

серп —

6. Від поданих слів утворіть спільнокореневі іменники.

Зимувати —      лікарський —

радісний —       читати —

7. Складіть речення з поданих слів. Підкресліть у ньому граматичну основу. Ось, над, калиною, ріка, віти, стелить, золоті.

2 варіант

1. На які питання відповідають іменники?

а) Хто? що роблять?    б) хто? що? в) який? які?

2. Підкресліть іменник, який є власною назвою.

а) Річка;     б) озеро; в) Дніпро.

3. До іменників, які відповідають на питання що?, доберіть споріднені іменники, які відповідають на питання хто?.

Зразок: коса — косар.

Трактор —

лікування —

дружба —

машина —

читання —

робота —

4. Визначте і надпишіть рід іменників.

Здоров’я, будинок, хата, щастя, квартира, пальто.

5. Подані іменники запишіть в однині.

Парти —

олівці —

дятли —

поля —

6. Від поданих слів утворіть спільнокореневі іменники.

Весняний —      лікарський —

працювати —      сміятися —

7. Складіть речення з поданих слів. Підкресліть у ньому граматичну основу. Під, їжачок, береза, сінце, стіжок, наносив.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Які труднощі виникли у вас під час виконання завдань?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 293, с. 122.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити