Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 85. ЗВ'ЯЗОК ПРИКМЕТНИКІВ З ІМЕННИКАМИ

Мета: поглибити знання учнів про прикметник як частину мови, його значення у мовленні, зв'язок з іменником; формувати вміння вживати прикметники в усному і писемному мовленні; розвивати чуття мови, культуру мовлення; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Мм ем му рум ам

Рум’яна маківка бджола

Мак розправив капелюха

І бджолину пісню слуха.

М. Пономаренко

— Назвіть іменники, вжиті в рядках вірша.

— Доберіть прикметники до іменників мак і пісня.

— Назвіть префікс у слові розправив. Поясніть його правопис.

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 296, с. 124)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

Гра «Добери прикметник»

Учитель на дошці записує три іменники. Учні списують їх та добирають прикметники. Перемагає той, хто добере більше прикметників. Кожен прикметник можна вживати лише один раз.

Сніг ... (холодний, блискучий, білий, колючий, сріблястий,...)

Весна ... (ясна, гомінка, тепла, сонячна, квітуча,...)

Мама ... (ніжна, рідна, лагідна, добра, терпляча,...)

— Поставте питання до дібраних вами слів.

— Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати прикметник.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

— Прикметники в реченні зв’язані з іменниками, бо вказують на ознаки предметів. Питання треба ставити від іменника до прикметника. Наприклад: хліб (який?) рум’яний; квітка (яка?) пахуча; небо (яке?) блакитне; книги (які?) цікаві.

2. Робота за підручником (с. 124-125)

1) Вправа 297 (с. 124).

— Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

— Спишіть текст, розкриваючи дужки. Підкресліть іменники та пов’язані з ними прикметники, питання ставте від іменників.

2) Робота в парі. Вправа 298 (с. 124).

— Прочитайте текст, уставляючи слова з довідки.

— Спишіть, уставляючи слова з довідки. Підкресліть іменники та зв’язані з ними прикметники.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Вибіркове списування

— Прочитайте текст. Випишіть іменники і зв’язані з ними прикметники. Виглянуло лагідне сонечко. Чарівний ліс, широкий луг, безмежні поля і тиха річечка освітились його лагідним промінням.

2. Гра «Відгадайте слово за його ознакою»

✵ Пухнаста, руда, хитра. (Лисиця)

✵ Погожий, теплий, сонячний. (День)

✵ Свіже, прозоре, прохолодне. (Повітря)

3. Попрацюйте разом!

— Доберіть заголовок до тексту. Визначте основну думку твору.

— Знайдіть прикметники, підкресліть їх. З якими іменниками вони зв’язані?

Весняне сонце розбудило від сну мурашок. Ожив мурашник. Маленькі комахи вибралися із зимових квартир. Вони почали ремонтувати своє житло. Мурашки носили маленькі гілочки, суху хвою. Руді мурашки винищують лісових шкідників. Вони допомагають нам зберегти ліси. Не можна руйнувати їх житло і розкопувати мурашині кучі.

Фізкультхвилинка

4. Вибірковий диктант

Учитель читає текст. Учні записують сполучення іменника з прикметником.

БЕРЕЗЕНЬ

Березень називають веселим святом світла. Березневе повітря пахне ранньою весною. Чутливе вухо ловить перші ознаки весни. Пробуджується в цю пору сонний ліс. Ось над головою почувся дзвінкий спів. Промайнула за стовбурами руда сойка. Ось стрибнула зі старого сучка легка білка. Старе дерево довбає строкатий дятел.

Взаємоперевірка в парах з опорою на зразок, записаний на дошці.

Святом (яким?) веселим;

повітря (яке?) березневе;

весною (якою?) ранньою;

вухо (яке?)чутливе;

ліс (який?)

сонний; спів (який?) дзвінкий;

сойка (яка?) руда;

з сучка (якого?) старого;

білка (яка?) легка;

дерево (яке?) старе;

дятел (який?) строкатий.

5. Гра «Як правильно?»

Полохливий, як лев.

Сильний, як заєць.

Хитрий, як ведмідь.

Злий, як лисиця.

Вайлуватий, як рись.

— Чи правильно складені порівняння? Виправте і запишіть.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого вчилися сьогодні на уроці?

— Що цікавого дізналися?

— Яка роль прикметників у нашому мовленні?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 299, с. 125.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити