Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 86. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ПРЯМОМУ І ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ

Мета: формувати в учнів уміння розрізняти прикметники, вжиті в прямому і переносному значенні; вчити влучно вживати їх в усному і писемному мовленні; збагачувати словниковий запас школярів, розвивати зв'язне мовлення; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Нумо, діти, підведіться!

Всі приємно посміхніться!

Пролунав уже дзвінок —

Починаємо урок.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додаток нас. 34)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Прочитайте вірш. Знайдіть прикметники.

Бджілки золотисті

В квітах літають,

Роси перлисті

З трав опадають.

М. Рильський

— У якому значенні вжито прикметники?

— Доберіть до іменників бджілки і роси прикметники в прямому значенні.

— На сьогоднішньому уроці ми будемо спостерігати за прикметниками, які вживаються в прямому і переносному значенні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 125-126)

1) Вправа 300 (с. 125).

— Прочитайте вірш. У якому значенні вжиті підкреслені прикметники — переносному чи прямому?

2) Вправа 301 (с. 125-126).

— Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

— Спишіть перший абзац. Підкресліть головні слова в словосполученні. До виділених іменників доберіть прикметники. Запишіть словосполучення.

— Підкресліть головні слова в словосполученнях.

3) Робота в парі. Вправа 302 (с. 126).

— Прочитайте словосполучення.

— Запишіть словосполучення у дві колонки: у першу — з прикметниками, ужитими в прямому значенні, у другу — з прикметниками, ужитими в переносному значенні.

— Складіть два речення з двома словосполученнями, у яких прикметник уживається в переносному значенні.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Коментоване письмо

— Випишіть словосполучення з переносним значенням. Складіть речення з одним з словосполучень.

Солодкі ягоди, золоті руки, мамині руки, срібний передзвін, солодка мова, срібний перстень, золоте серце, холодний погляд, золотий колос, чиста вода, золотий годинник, холодний день, чисте сумління.

2. Робота над віршем

— Прочитайте вірш. Знайдіть прикметники. Які з них ужито у переносному значенні?

У ЗЕЛЕНОМУ ЛІСІ

Сидить коник зелененький в зеленому лісі,

На зеленій скрипці грає зеленої пісні.

Про ярочок зелененький, зелені ялиці

І коника зеленого в зеленій травиці.

3. Диктант «Скарбничка мудрості народу»

Для запису під диктування використовуються прислів’я, приказки. Учитель читає текст один раз, учні уважно слухають і записують по пам’яті, потім озвучують свій запис.

Не родись багатий, а родись щасливий.

Нема гіршої долі, як жити без волі.

Двері мудрості ніколи не замкнені.

Хочеш бути щасливим, не будь лінивим.

Там земля мила, де мати народила.

У чужій стороні і сонце не так світить.

Шануй батька й неньку, то буде скрізь тобі гладенько.

Як березень не хмуриться, а весною пахне.

Травень ліс одягає — літа в гості чекає.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Гра «Закінчи речення»

✵ На уроці я вчився...

✵ Найбільше мені сподобалося...

✵ На наступному уроці я хочу навчитися...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 303, с. 126.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити