Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 87. ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ

Мета: вчити учнів уживати прикметники у мовленні; формувати вміння добирати синоніми й антоніми; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати зв'язне мовлення, образне мислення; виховувати любов до прекрасного.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Нам урок уже давно

Час розпочинати.

Будемо знов мовлення

Наше розвивати.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додаток на с. 47)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Послухайте загадку.

• Є у мене менший брат.

Все у нас із ним невлад:

Він білявий, я — чорнявий.

Я меткий, а брат мій млявий.

Я високий і тонкий,

Брат товстенький і низький.

З братом я живу у парі,

Та не в злагоді — у сварі.

Робимо усе ми залюбки,

Тільки завжди навпаки.

— Про яких братів ідеться в загадці? (Про слова, протилежні за значенням,— антоніми)

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати слова, близькі і протилежні за значенням.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником

1) Вправа 304 (с. 127).

— Прочитайте народні прикмети. До виділених прикметників доберіть антоніми. Запишіть слова парами. Зробіть звуко-буквений аналіз слова ранній.

2) Робота в парі. Вправа 305 (с. 127).

— Прочитайте текст. Спишіть другий абзац тексту, змінюючи виділені прикметники на антоніми.

— Як змінився зміст тексту? Який настрій він викликає?

— Саме такий текст написав автор.

Фізкультхвилинка

3) Колективна робота. Вправа 306 (с. 128).

— Прочитайте слова. Доберіть із довідки до кожного прикметника синоніми. Запишіть.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Гра «Скажи навпаки»

Малий — ...

Товстий — ...

Лівий — ...

Білий — ...

Хворий — ...

Молодий — ...

2. Робота в групах. Гра «Хто швидше згрупує прикметники, близькі за значенням?»

Ароматний, гарний, сором’язливий, запашний, вічний, прекрасний, несміливий, пахучий, довгочасний, довголітній, хороший.

3. Гра «Влучна ознака»

— Доберіть найбільш влучні прикметники.

ПРОЛІСОК

Ось він стоїть (легкий, тонкий, ніжний, тендітний) переді мною. Його (ніжна, велика, маленька, запашна, біла) голівка схилилася донизу. А поряд ростуть такі ж (сумні, веселі, білі, тонкі, ніжні, скромні) провісники весни. Це означає, що настала (радісна, сонячна, справжня) весна.

4. Гра «Збери прислів'я»

Мала праця краща

а повний — донизу гнеться.

Своя хата краща

за велике безділля.

Пустий колос догори пнеться,

від чужих палаців.

— Як ви розумієте ці прислів’я? Поясніть.

— Запишіть прислів’я, підкресліть прикметники.

5. Гра «Прикметники, протилежні за значенням»

На дошці записані прикметники. Учні мають дібрати і записати прикметники, протилежні за значенням. Переможцем уважають того, хто за умовний час (3-5 хв) добере і запише найбільше прикметників-антонімів.

Дорогий (дешевий)

веселий (сумний)

увічливий (нечемний)

високий (низький)

широкий (вузький)

порожній (повний)

темний (світлий)

черствий (свіжий)

чуйний (безжалісний)

товстий (тонкий)

б. Гра «Редактор»

— Прочитайте. Які слова, на вашу думку, потрібно замінити? Чому?

— Спишіть, добираючи для заміни слова з довідки.

Повіяв теплий вітер. Світить тепле сонечко. День став по-весняному теплим. Повертаються з теплих країв перелітні птахи.

Слова для довідки: лагідний, весняний, ласкавий, гарний, приємний, легенький, далекий.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

— Що найбільше сподобалося?

— Які завдання було виконувати складно?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 307, с. 128.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити