Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 66. СЛУЖБОВІ СЛОВА. РОЛЬ СЛУЖБОВИХ СЛІВ У РЕЧЕННІ

Мета: ознайомити з поняттям «службові слова»; вчити будувати речення, використовуючи службові слова; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати наполегливість у праці, бажання вчитися.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 234, с. 96)

— Прочитайте записаний текст.

— До яких частин мови належать виділені слова?

— Чергування яких звуків відбулося в коренях цих слів?

2. Фронтальне опитування

— Які частини мови ви знаєте?

— На які питання вони відповідають?

— До кожної групи іменників доберіть загальну назву.

Карась, щука, окунь — це...

Літо, зима, осінь, весна — це...

Липа, дуб, береза — це...

3. Гра «Ти — мені, я — тобі»

Робота за сигнальними картками: іменник — І, прикметник — П, дієслово — Д.

Учитель називає слова, які належать до різних частин мови, а клас сигналізує картками.

4. Хвилинка каліграфії

Зз Зз Зз Зи За Зе Зл зв зр за аз зя

Зимонька завила, зразу загула,

Закружила, захазяйнувала,

Завітрила, засніжила, замела,

Землю заметілями заткала.

— Слово зимонька розберіть за будовою.

— Позначте префікси у словах, що позначають дію предмета.

— Підкресліть підмет.

— Скільки присудків належить до підмета зимонька?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося зі службовими словами, з’ясуємо їх роль у реченні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ознайомлення з поняттям «службові слова»

— Прочитайте прислів’я. Поясніть їх зміст.

✵ Бджола мала, а й та працює.

✵ Землі кланяйся низько, до хліба будеш близько.

✵ Сказати легко, але зробити важко.

— Назвіть слова, до яких не можна поставити питання. (А, але, до)

— Такі слова належать до службових частин мови. Службові частини мови поділяються на сполучники і прийменники. Слова у, на, під, за тощо — це прийменники. Слова і, а, але, та — це сполучники. Вони сполучають між собою слова і речення.

2. Робота за вправою 235 (с. 97)

— Розгляньте малюнки.

— Складіть і запишіть речення, використовуючи прийменники.

3. Самостійна робота (вправа236, с. 97)

— З’єднайте частини прислів’їв.

— Запишіть їх у зошит. Поясніть значення прислів’їв.

— Назвіть службові слова.

4. Завдання підвищеної складності

— Виконайте звуко-буквений аналіз слова коріння. (Див. зразок на форзаці підручника.)

Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Пояснювальний диктант

Володя зайшов у клас. Він сів за парту. Дістав з портфеля книги і поклав на парту. Володя сидить з Марічкою.

— Підкресліть у тексті прийменники і сполучники.

2. Робота над текстом (вправа 237, с. 97-98)

— Прочитайте текст, уставляючи пропущені службові слова.

— Про кого в ньому розповідається?

— Про що мріяв Ведмедик?

3. Вибіркове списування із завданням

— Спишіть перший абзац із вправи 237.

— У виділених реченнях підкресліть підмет, присудок.

— До якої частини мови належить підмет? присудок?

— Позначте службові слова.

4. Вправа «Незакінчене речення»

Щука — риба, а бджола — ...

Чоботи — взуття, а сорочка — ...

Морква — овоч, а яблуко — ...

Дуб — дерево, а малина — ...

5. Гра «Хто швидше?»

— Згрупуйте слова зі спільним значенням.

Дівчата: риби, одяг. Хлопці: професії, меблі.

Стіл, камбала, костюм, учитель, шафа, плаття, стілець, короп, диван, шахтар, пальто, агроном, артист, щука, водій, хек, карась, куртка.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Які частини мови знаєте?

— Які слова належать до службових частин мови?

— Що вам найбільше сподобалося на уроці?

— У чому зазнали труднощів?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити