Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 99. ЗВ'ЯЗОК ДІЄСЛОВА З ІМЕННИКОМ У РЕЧЕННІ

Мета: вдосконалювати знання учнів про дієслово; формувати вміння розпізнавати дієслово за істотними ознаками (питанням, значенням, роллю в реченні); вчити ставити питання від іменника до дієслова; розвивати зв'язне мовлення школярів, фонематичний слух; виховувати працелюбність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Пролунав уже дзвінок,

Час почати нам урок.

Будемо у світ знань мандрувати,

Будемо мову рідну вивчати.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додаток на с. 76)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати дієслово.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 142-143)

1) Попрацюймо колективно (вправа 340, с. 142).

Прочитайте дієслова та іменники. Поєднайте дієслова з іменниками за питаннями та змістом. Запишіть за зразком.

2) Робота в парі (вправа 341, с. 143).

— Прочитайте текст, уставляючи замість питань дієслова з довідки. Перекажіть.

— Спишіть перший абзац тексту, уставляючи пропущені букви. Доберіть із довідки пропущені дієслова, які стоять у початковій формі, відповідно змінивши їх. Підкресліть іменники, з якими зв’язані вписані дієслова.

3) Словникова робота.

— Відгадайте загадку.

• Зелені сережки

На гіллі висіли,

На сонечці підсмажились

І почервоніли! (Черешня)

— Запишіть слово-відгадку. Запам’ятайте його правопис. Складіть речення з цим словом.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Вибіркове списування

— Прочитайте текст. Випишіть головні члени речення, ставлячи питання від підмета до присудка.

У траві роса виблискує сріблом. Вітаються з тобою білі голівки ромашок. Червоно вабить конюшина. Під кущем глоду вихитується ніжна шипшина. Уже й бджоли снують. У дубовому гаї понад струмком заливається іволга. Ще й соловейко витьохкує. (За О. Десняком)

— Якою частиною мови виражені підмети?

— А що ви можете сказати про присудки?

— На які питання відповідають дієслова?

2. Списування

— Прочитайте вірш. Спишіть другу і третю строфи. Підкресліть дієслова та іменники, що з ними зв’язані.

ТВОЯ ЗЕМЛЯ

Розтанула зоря досвітня,

Росою вкрилися поля.

Ласкава, щедра і привітна

Лежить навкіл твоя земля.

Вона тобі не пошкодує

Свого добра, свого тепла:

І щедро хлібом нагодує,

Води хлюпне із джерела.

Для тебе цвітом зарясніє,

Птахами виповнить ліси,

Вбере долини й полонини

У квіти дивної краси.

Л. Компанієць

3. Робота в парах

— Прочитайте текст і спишіть його, розкриваючи дужки. Виділені слова розберіть за будовою.

ОМЕЛА

Омела — це рослина-паразит. Вона (рости) на дереві і (пити) з нього соки. Ти (бачити) на гілках деяких дерев зелені густі шапки — немов пташині гнізда? Улітку вони (ховатися) серед листя і малопомітні. Зате їх добре видно взимку та восени. Тобто, коли дерева (стояти) голі, безлисті. Ото і є омела.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Гра «Закінчи речення»

• На сьогоднішньому уроці я вчився...

• Найбільше мені сподобалося ...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 342, с. 143.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити